Sakarya Mutfağında, belirli/özel günler için hazırlanan yemek, yiyecek ve içecek türlerinin sembolik anlamlan bulunmaktadır. Bu tür yiyeceklerin hazırlanması gündelik yemeklere göre daha fazla zaman almakta ve daha çok emek harcanmaktadır. Özellikle törensel ritüeller içerisinde hazırlanan (örneğin Hayır Pilavı’nda ya da Hacet Bayramı’nda ikram edilecek pilav, çizleme, ayran vb.) yiyecek içecek türleri için büyük bir özen gösterilmekte ve bu süreçte çok titiz davranılmaktadır. Bu gibi günlerde yapılan yemekler sözlü biçimde nesilden nesile kültürel olarak aktarılmaktadır. Nişan, düğün, sünnet, ölüm, dini bayramlar, mevsimlik bayramlar, Ramazan Ayı gibi gündelik yaşamdan daha farklı anlamların yüklendiği bu günlerde yemek ve yiyeceklerin de farklılaştığı; sofraların daha özenle ve bol çeşitle hazırlandığı gözlenmektedir. Bu farklı durumlar ve çeşitlilikler korunarak günümüze değin sürdürülmektedir. Bu aktarımlardan dolayı yapılan yemeklerin önemini bir kat daha artmaktadır. Gündelik yaşantıda var olan konukseverlik, özel günlerde ve farklı durumlarda daha çok belirginleşmekte ve net olarak görülebilmektedir. Ayrıca belirli zamanlara özgü yemeklerin hazırlanmasında komşu ve akrabalar arasındaki dayanışma devreye girmektedir. Günümüzde nişan, düğün, sünnet gibi törensel yemeklerde, döner ve pilav ikramı geleneksel yemek türlerinin yerini almaktadır.

 

Kaynakça: