Uzunçarşı ise yaklaşık 100 dükkândan oluşur ve Adapazarı’nın Osmanlı döneminden kalan en eski ve en köklü çarşılarının başında gelir. Uzunçarşı’daki eski esnafın çoğu Bulgaristan, Bosna, Arnavutluk, Romanya muhacirleridir. İlk dönemlerinde ise, Ermeni ve Rumlar çarşının ilk kurucularıdır. Kentin ana ticaret merkezi konumundadır. Sakarya halkının alışveriş hayatında önemli bir yeri bulunmaktadır.

1930'lar / Kaynakça; Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008),Dünden Bugüne Adapazarı,Adapazarı
162_adapazarı_şehir
Uzun Çarşı / 16.12.2017 / Ercan Kurtdere Arşivi
44_adapazarı_sosyalhayat
Uzun Çarşı / 06.04.2011 / Hakan Kalmış Arşivi
41_adapazarı_şehir
Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
198_adapazarı_şehir
Adapazarı, Uzunçarşı (1920) / Ada Kariyesi (köyü) iken, XVIII. yüzyılda bir ticaretin kalbi olarak bilinen tarihi Uzunçarşı'nın 1920'lerdeki görünümü. / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arşivi
153_adapazarı_şehir
14.01.2018 / Ercan Kurtdere Arşivi

Kaynakça: www.kulturportali.gov.tr