Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 6835 şahıs dosyasından oluşmaktadır. Dosyalar, Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış olan memurlara ait tercüme-i hal, icazetname, nüfus ve maaş belgeleri gibi değişik birçok belgeden oluşmaktadır. Dosyaların bazıları sadece zarftan ibaret olup bir kısmında da tercüme-i hal bulunmamaktadır.

Dosyalar; naib, müftü, müderris, muallim, muhzır, odacı, hademe, kâtip, dersiâm, eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, şâhidü’l-hüküm, vaiz, şeyhülislâm, Meclis-i Meşayih azası, kazasker gibi birbirinden farklı ilmiye ve kalemiye memurlarına aittir.

6835 dosyanın dijitali, İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilmektedir.

Bu dosyalarla ilgili bilgi ve katalog için ayrıca bkz. Hümeyra Zerdeci, Osmanlı Ulema Biyografilerinin Arşiv Kaynakları, Ankara: TDV Yayınları, 2008.

Sakarya Bölgesinde Doğan Ulema Mensupları

NumarasıŞahıs AdıBaba AdıDoğum YeriMemuriyetiTarihiPoz Sayısı
1140_02MUSTAFA TEVFİK EFENDİMEHMED HİLMİ EFENDİADAPAZARIMEKTEBİ MEŞİHAT MUAVİNİ1260(H)-23
3337_01OSMAN EFENDİALİ BEYADAPAZARIAKHİSAR NAHİYESİ NAİBİ1268(R)-7
3719_01MUSTAFA NURİ EFENDİŞEYH MEHMED EFENDİADAPAZARIYAFA NAİBİ1258-1313(H)7
0254_49_27AHMED NAZİF EFENDİGEYVE-AKHİSARMUALLİM12782
1087_02MUSTAFA SEYFİ EFENDİHACI FERHAT EFENDİHENDEKYENİŞEHİR KADISI1300-1336(R)143
2551_02HURŞİD EFENDİHACI İBRAHİM EFENDİTARAKLIAKŞEHİR ŞERİYYE MAHKEMESİ MUHZIRI1259--
3340_01MUSTAFA ATIF EFENDİSÜLEYMAN AĞATARAKLITARAKLI NAHİYESİ NAİBİ1294(R)-15
0160_02MUSTAFA ASIM EFENDİEL-HAC ABDULLAH EFENDİGEYVEGALATA KADISI1254-13145
0559_01İBRAHİM FAHREDDİN EFENDİMUSTAFA ASIM EFENDİ(DERSİAM)GEYVEGALATA ŞERİYYE MAHKEMESİ KETEBESİNDEN1287(H)-4
1208_03MUSTAFA FEHMİ EFENDİHATTAT MUSTAFA EFENDİGEYVE,İZMİTİLAMAT-I SERIYEDEN1265(H)-3
1833_01MEHMED EFENDİHACI MEHMED EFENDİGEYVESIYAK NAİBİ1268-1321(R)3
2703_02İSMAİL HAKKI EFENDİMUSTAFA EFENDİGEYVEAKSEKİ NAİBİ1263(H)-16
2958_01ALİ FAİK EFENDİSÜLEYMAN EFENDİGEYVEADAPAZARI ŞERİYYE MAHKEMESİ KETEBESİNDEN1307(H)-8
2975_01ALİ RIZA EFENDİKAPICIZADE MEHMED AĞAGEYVEGEYVE-İBRAHİM PAŞA MEDRESESİ MÜDERRİSİ1293(H)-4
3487_01İBRAHİM HAKKI EFENDİHÜSEYİN EFENDİGEYVEFATİH DERSİAMLARINDAN1262-1337(R)12
3490_01İBRAHİM ENVER EFENDİÖMER EFENDİGEYVEBAYEZİD DERSİAMLARINDAN1271-1337(R)5
3625_01NAZİF EFENDİHAFIZ İSMAİL HAKKI EFENDİGEYVEBAYEZİD DERSİAMLARINDAN1279-1932(M)29
0254_49_27AHMED NAZİF EFENDİGEYVE-AKHİSARMUALLİM12782
0254_49_37İBRAHİM HAKKI EFENDİ-GEYVEKELAM MUALLİMİ12621
0052_24OSMAN LÜTFİ EFENDİHÜSEYİN SERDAROĞLUSAPANCAELBASAN SANCAĞI13004

Sakarya Bölgesinde Görev Yapan Ulema Mensupları

NumarasıŞahıs AdıBaba AdıDoğum YeriMemuriyetiTarihiPoz Sayısı
2329_01İSMAİL EFENDİ--ADAPAZARI MÜFTÜSÜ--
2953_02HOCAZADE OSSMAN CEVDET EFENDİHAFIZ MEHMED EMİN EFENDİBATUMADAPAZARI MÜFTÜSÜ1293(R)-2
2958_01ALİ FAİK EFENDİSÜLEYMAN EFENDİGEYVEADAPAZARI ŞERİYYE MAHKEMESİ KETEBESİNDEN1307(H)-8
2960_02EDHEM EFENDİHACI TAHİRSİLİSTREADAPAZARI ŞERİYYE MAHKEMESİ MUHZIRI1267-9
3335_01MEHMED EMİN EFENDİHACI HASAN ZİYA EFENDİBATUMADAPAZARI MÜFTÜSÜ1265-14
3341_01MUSTAFA EFENDİALİ RIZA EFENDİ-ADAPAZARI EYTAM MÜDÜRÜ-4
3353_01TEVFİK EFENDİAHMED ŞÜKRÜ EFENDİKANDIRAADAPAZARI ŞERİYYE MAHKEMESİ KETEBESİNDEN1294(H)-7
3340_01MUSTAFA ATIF EFENDİSÜLEYMAN AĞATARAKLITARAKLI NAHİYESİ NAİBİ1294(R)-15
0187_03MUSTAFA NURİ EFENDİMEHMED ARİF EFENDİİSTANBULGEYVE NAİBİ1252-13163
2975_01ALİ RIZA EFENDİKAPICIZADE MEHMED AĞAGEYVEGEYVE-İBRAHİM PAŞA MEDRESESİ MÜDERRİSİ1293(H)-4
3338_02İBRAHİM EFENDİ-GİRESUNGEYVE MÜDERRİSİ1287-6
3351_01---GEYVE ŞERİYYE MAHKEMESİ 2. KATİBİ-3
3352_02MEHMED KEMAL EFENDİMAHMUD BEYKÖPRÜGEYVE ŞERİYYE MAHKEMESİ 2. KATİBİ1308(H)-9
3851_01İLYAS FEVZİ EFENDİOSMAN EFENDİBATUMGEYVE NAİBİ1260(H)-20
0214_03YUSUF EFENDİ--GEYVE MÜFTÜSÜ-1
3339_01MEHMED ARİF EFENDİTAHİR AĞABATUMSAPANCA NAHİYESİ NAİBİ1267(H)-8
0253_16KÖSEZADE MEHMED ARİF EFENDİMAHİR EFENDİBATUMSAPANCA NAİBİ1267(H)-1