Beşköprü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıBeşköprü Arkeolojik Sit Alanı
Yapım TarihiMS 558-561
Tescil Karar Tarih/Sayısı14.02.1986/1900
Derecesi1-3
MülkiyetiHazine, Şahıs
Genel TanımErken Bizans döneminde yapılmıştır. Çark deresi üzerindeki taş köprü, 375 m Uzunluğunda, 9,85 m genişliğinde olup 12 kemer gözlüdür. Batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntıları bulunmaktadır

Beşköprü Hakikat Vakfı Kooperatif Alanı

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıBeşköprü Hakikat Vakfı Kooperatif Alanı
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı17.09.1998 / 6666
Derecesi2
MülkiyetiŞahıs
Genel TanımNekropol Merkez Beşköprü Mahallesinde Hakikat Vakfı Binası ile Umut Evler Kooperatifi arasında kalan, Hakikat Vakfı Kooperatif Evlerinin bulunduğu saha içerisinde yer almaktadır. Yapılmış olan konutların temel hafriyat kesitlerinde yer yer mezar kiremidi ve insan kemikleri ile kaba yönü taşlarla oluşturulmuş Geç Roma Dönemine ait sandık mezar parçalarına rastlanmıştır. Çok sayıda kiremit mezarın yanı sıra sandık mezarların bulunduğu anlaşılmış olmakta beraber, inşaat ve yol çalışmaları sonucunda mezarlık alanının önemli bir bölümü tahrip edilmiştir.

Alandüzü Köyü Bağdere Mevkii Arkeolojik Sit Alanı

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıAlandüzü Köyü Bağdere Mevkii Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 05.08.2009 / 1009
Derecesi2
MülkiyetiŞahıs
Genel TanımSakarya İli, Adapazarı ilçesi, Alandüzü Köyü sınırları içerisinde kalan alan, Roma Dönemi Nekropol alanı olarak kullanılmıştır. Ancak taşınmaz tarım alanı olarak kullanıldığından yığma mezarlar tarım sal faaliyetler sonucu yüksekliklerini kaybetmişlerdir. 10 (on) adet yığma mezar bulunan alanda yer yer kaçak kazılar yapılmıştır.

Serdivan İlçesi Arkeolojik Sit Alan

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıSerdivan İlçesi Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 11.09.2007 / 117
Derecesi3
MülkiyetiŞahıs
Genel TanımSakarya ili, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Altınışık caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında Geç Roma Dönemine ait kiremit mezarlar açığa çıkmıştır. Kuzeye doğru meyilli olan alan da bulunan mezarların doğu-batı yönünde oldukları ve yüzeyden 100-120cm derinlikte kaldıkları belirlenmiştir. Mezar yapılarının üçgen kesitli kiremit mezar oldukları ve birbirlerine yaklaşık 2m arayla konumlandıkları tespit edilmiştir. Geç Roma Dönemi kiremit mezarların güneyinde yerli taş malzeme kullanılarak yapılmış bir adet sandık mezar kaçak kazıda tahrip edilmiştir. Bu alanda 2007 ve 2008 yıllarında sondaj kazıları yapılmıştır.

Akarca Köyü Roma Nekropolü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıAkarca Köyü Roma Nekropolü
Yapım Tarihi Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 01.09.1989 / 668
Derecesi1
MülkiyetiOrman
Genel TanımSöğütlü ilçesi, Akarca Köyü, Kapaklı mevkiinde Orman Bölge Şefliğine ait arazide fidanlık için yapılan sürülme işlemi esnasında dört adet mezara rastlanmıştır. Bu alanda Kocaeli Müzesince yapılan kurtarma kazısında; sert kalker taşından yapılmış, standart ölçülerde olmayan sandık mezarlar tespit edilmiştir. Mezarların üçünde ikişer, birinde ise beş adet iskelet bulunmuştur. Mezarlarda testi, koku şişesi, kandil, kase, tabak ve sikke ele geçmiştir. Bulunan sikkeler, bizi MS II. yy başı ile IV. yy başına götürmektedir. Bu alanın üzeri bugün orman görünümündedir.

Hayrettin Köyü Su Deposu Mevkii

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıHayrettin Köyü Su Deposu Mevkii (Nekropol) Taşınmazların Tescili
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 02.03.2011 / 1857
Derecesi2
MülkiyetiOrman
Genel TanımHayrettin Köyü Su Deposu mevkiinde, köy merkezinin kuzeyinde, engebeli ve eğimli arazi yapısına sahip olup, arazi üzeri genelde açık, kısmen çalılık-fundalıklarla kaplıdır. Alan üzerinde mimari yapı kalıntıları duvarlar, su künkleri ve mezar yapısı bulunmaktadır. Su ishale hattı yapımında mezar yapısının açığa çıkması üzerine bu alanda kurtarma kazısı yapılmıştır. Tuğla örgülü, üzeri kiremit örtülü tekne mezar biçiminde inşa edilen bu mezar yapısından herhangi bir buluntu ele geçmemiştir.

Serdivan İlçesi Arkeolojik Sit Alan

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıSerdivan İlçesi Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 11.09.2007 / 117
Derecesi3
MülkiyetiŞahıs
Genel TanımSakarya ili, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Altınışık caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında Geç Roma Dönemine ait kiremit mezarlar açığa çıkmıştır. Kuzeye doğru meyilli olan alan da bulunan mezarların doğu-batı yönünde oldukları ve yüzeyden 100-120cm derinlikte kaldıkları belirlenmiştir. Mezar yapılarının üçgen kesitli kiremit mezar oldukları ve birbirlerine yaklaşık 2m arayla konumlandıkları tespit edilmiştir. Geç Roma Dönemi kiremit mezarların güneyinde yerli taş malzeme kullanılarak yapılmış bir adet sandık mezar kaçak kazıda tahrip edilmiştir. Bu alanda 2007 ve 2008 yıllarında sondaj kazıları yapılmıştır.

Acarlar Longozu

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıKarasu - Acarlar Longozu/Doğal Sit Alanı
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanları
Tescil Karar Tarih/Sayısı 25.06.1998 / 6526
Derecesi1
MülkiyetiHazine, Orman, Özel M.
Genel TanımAcarlar Longozu, Sakarya Nehrinin Karadeniz'e ulaştığı ağız kesim inin yaklaşık 6 km batısında yer alır. Doğusu Karasu, batısı ise Kaynarca ilçelerinin sınırları içinde kalan Acarlar longozu, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanıdır. Kıyı çizgisinden ortalama 1.5 km içeride ve kıyıya paralel bir uzanım gösteren Acarlar Longozunun uzunluğu yaklaşık 12 km, genişliği ise 250 m. İle 1250 m. arasında değişmektedir. Gölün yaklaşık alanı 1560 ha'dır. Gölün en karakteristik özelliklerinden biri, göl tabanının çok yoğun orman ile kaplı olmasıdır (Longoz ormanı). Uygun iklim koşulları sonucunda gerek göl içerisinde ve gerekse göl civarında zengin bir biyolojik çeşitlilik söz konusudur. Hakim ağaç türü dişbudak, kızılağaç ve karaağaçtır. Nadiren su menekşesi, göl soğanı ve bataklık eğreltisi bitkileri görülür. Bunların dışında su küpesi, sarı nilüfer, beyaz nilüfer ve su keneviri alanda görülen türler arasındadır.

Söğütlü, Akgöl köyü - Akgöl mevkii

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıSöğütlü, Akgöl köyü - Akgöl mevkii/ Doğal Sit Alanı
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanları
Tescil Karar Tarih/Sayısı 06.12.2001 / 8821
Derecesi2
MülkiyetiOrman ve Şahıs
Genel TanımSakarya ili, Söğütlü ilçesi, Akgöl Köyü’nün kuzeybatısında kalm akta olup Sakarya il merkezine 12 km uzaklıktadır. Karaçalılık Tepesi ile Hamas Tepe arasında kalan çukurlukta yer alan Akgöl Gölünün kuzey ve güney ucunda sazlık alanlar bulunm aktadır. Yaklaşık 2m derinliğinde sığ bir göl olan Akgöl'ün çevresi orm an ve yeşilliklerle kaplıdır. Çevresindeki yeşil dokuyla birlikte doğal bir görünüm e sahiptir.

Sapanca - Akçay - Fevziye köyü Arası

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıSapanca - Akçay - Fevziye köyü Arası
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanları
Tescil Karar Tarih/Sayısı 07.12.1991 / 2163
Derecesi1
MülkiyetiHazine, Orman
Genel TanımSapanca İlçe merkezine 10 km uzaklıkta, uzunluğu 7,5 km olan yürüyüş yolunu ve Akçay Deresini kapsayan alandır. Akçay Deresinin kaynağı Geyve ilçesinin kuzey batısındaki Eski Yayla Mevkiindedir. Sakarya nehri ve Sapanca Gölü arasında yer alan derenin batı yönünden başlayan ormanlık alan içerisinde çam ve ıhlamur ağaçları yer almaktadır. Akçay Deresi Adliye köyünden geçen Sakarya Nehrine dökülür.

Sapanca Gölü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıSapanca Gölü Çevresi Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanı
Tescil Karar Tarih/Sayısı 01.09.1989 / 680
Derecesi1-3
MülkiyetiMilli Emlak ve Şahıs Arazisi
Genel TanımSu toplam a havzası 252 km 2‘yi bulan Sapanca Gölü, genel olarak güneyindeki dağlardan gelen derelerle beslenir. Uzunluğu 16 km, en geniş yeri ise Sapanca ilçe merkezi ile karşı kıyı arası olup, 5,5 kindir. Yüzölçümü 42 km 2, en derin yeri ise Sapanca açıklarında 61 m'dir. Kaynağını dağlardan gelen kar suları ve Derbent deresinden alan gölde, turna balığı, yayın balığı, sazan türleri bulunmakta olup, ¡çelebilir nitelikli tatlı suya sahip ender bulunan göllerden biridir.

Nekropol

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıHayrettin Köyü Nekropol Taşınmazının Tescili
Yapım TarihiGeç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı18.04.1992 / 2402
Derecesi3
MülkiyetiHazine
Genel TanımPamukova İlçesine 5 km mesafede Adapazarı-Eskişehir asfaltının yaklaşık 500 m kuzeyindedir. Hayrettin Köyü’nün batısında bulunan nekropol alanı yaklaşık 500m2Tik bir kıraç tepecik üzerindedir. Bu alan üzerinde yapılan kaçak kazılar sonucu nekropolü oluşturan basit yığma m ezarların hemen hemen tamam ı açılıp tahrip edilm iştir.

Akçakaya Arkeolojik Sit Alanı

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıAkçakaya Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı24.02.1991 / 1612
Derecesi2
MülkiyetiHazine, Orman, Şahıs
Genel TanımAkçakaya Köyü Doruktarla mevkiinden Yanıkdoruğu ve Dikilitaş mevkiine kadar uzanan güneye doğru eğimli geniş bir alanda anıt mezar kalıntısı, kaya mezarları, m im ari yapı kalıntıları ve çok sayıda kaba seramik parçaları bulunmaktadır. Mevcut olan kalıntılardan birinin anıt mezar olduğu anlaşılmıştır. Burada yer alan yaklaşık 3,5x1,5x1,5 metre ebatlarındaki yekpare taşın önyüzünde Eski Yunanca yazıt bulunmaktadır. Anıtın gövdesini oluşturan dikdörtgen prizma şeklindeki bu taşın üzeri silmelerle dört bölüme ayrılmıştır. Kısmen tahrip olmuş Dikilitaş 1976 yılında yol yapımı esnasında yerinden sökülmüştür.

İkizce Osmaniye Mahallesi Roma Nekropolü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
Adıİkizce Osmaniye Mahallesi Roma Nekropolü
Yapım Tarihi Geç Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 17.07.1990/1183
Derecesi2
MülkiyetiHazine, Orman
Genel TanımKüçük yığma tepecik içerisinde, iç tarafı düzgünce yontularak düzeltilmiş taşların yan yana dizilmesi ve üzerinin yassı blok taşla kapatılması sonucu oluşturulan sandık tipi bir mezarın kaçak kazı sonucu açılarak içinin tamamen boşaltıldığı tespit edilmiştir. Bu alanda toplam 7 adet olduğu tespit edilen mezarlardan 3 adedinin kaçak kazılar sonucu tahrip edildiği anlaşılmıştır.

Taraklı Merkez

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıTaraklı Merkez ve Hisartepe Taşınmazların Tescil Kararı
Yapım Tarihi Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 25.09.1992 / 2675
Derecesi1-3
MülkiyetiHazine
Genel TanımTaraklı İlçe merkezinde yer alan Hisar tepe ve çevresini kapsamaktadır. Bu tepenin üzerinin yeşil etrafının ağaçlık olması ilçeye doğal bir güzellik kazandırmaktadır. Hisar tepe olarak anılan bu alan üzerinde eski bir sarnıca ait duvar kalıntıları bulunmaktadır. Antik kaynaklarda, bu tepeyi çevrelediği bahsedilen hisardan ise hiçbir kalıntı mevcut değildir.

Geyve Kulfalar Köyü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıGeyve Kulfalar Köyü (Ortaköy Mevki) Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Ortaçağ - Osmanlı
Tescil Karar Tarih/Sayısı 24.02.1991 / 1611
Derecesi2
MülkiyetiHazine, Şahıs
Genel TanımOrtaçağ ve Osmanlı Döneminde gayrimüslimlerin yaşadığı ve mübadele ile terk edilen yerleşim alanlarındandır. Konut, kilise, çeşme ve ipek börekçiliğine ilişkin fabrika tem elleri mevcuttur.

Yağbasan Tümülüsleri

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıYağbasan Tümülüsleri Arkeolojik Sit Alanı
Yapım Tarihi Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 20.01.2006 / 1237
Derecesi1
MülkiyetiOrman
Genel TanımSakarya İli, Hendek İlçesi, Yağbasan Köyü Üçtepeler Mevkii Devlet Ormanı niteliğinde bulunan ve Hendek Orman İşletmesi tarafından orman fidanlığı olarak kullanılmaktadır. Yağbasan Köyünün kuzeyindeki hakim arazi üzerinde üç adet tümülüs yer almaktadır, bu nedenle Üçtepeler Mevkii olarak anılmaktadır. Her üç tümülüsün de çevreye hakim olan anıtsal konumları çok belirgindir. Tümülüslerin üzerinde ve yakın çevresinde kaçak kazı çukurları mevcuttur.

Taraklı Merkez

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıTaraklı Merkez ve Hisartepe Taşınmazların Tescil Kararı
Yapım Tarihi Roma
Tescil Karar Tarih/Sayısı 25.09.1992 / 2675
Derecesi1-3
MülkiyetiHazine
Genel TanımTaraklı İlçe merkezinde yer alan Hisar tepe ve çevresini kapsamaktadır. Bu tepenin üzerinin yeşil etrafının ağaçlık olması ilçeye doğal bir güzellik kazandırmaktadır. Hisar tepe olarak anılan bu alan üzerinde eski bir sarnıca ait duvar kalıntıları bulunmaktadır. Antik kaynaklarda, bu tepeyi çevrelediği bahsedilen hisardan ise hiçbir kalıntı mevcut değildir.

Adapazarı Poyrazlar Gölü

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıAdapazarı Poyrazlar Gölü ve Çevresi/ Doğal Sit Alanı
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanları
Tescil Karar Tarih/Sayısı 16.01.1993 / 2916
Derecesi1
MülkiyetiOrman ve Şahıs
Genel TanımSakarya ili, Merkez Adapazarı ilçesinin 8 km kuzeyinde, Adapazarı-Karasu asfaltının kenarında bulunmaktadır. Poyrazlar mahallesi sınırları içerisinde yer alan gölün yüzölçümü 6 km 2'dir. Adını Poyrazlar Köyünden alan gölün diğer ismi Teke Gölüdür. Poyrazlar Gölü fazla sularını Sakarya Nehrine boşaltır. Gölün çevresinde bulunan meşe ve palam ut ormanı Sakarya ilinin önemli m esire alanlarındandır. Gölde belirli dönemlerde tatlı su balık avcılığı da yapılmaktadır. Göldeki ekolojik hayatı sazlıklar, çeşitli su kuşları, nilüfer çiçeği ve diğer canlılar oluşturmaktadır.

Maden Deresi

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıMaden Deresi
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanları
Tescil Karar Tarih/Sayısı 06.08.2008 / 516
Derecesi1-2
MülkiyetiOrman ve Şahıs
Genel TanımSakarya ili, Karasu ilçesine bağlı Kuyumculu ve Kurudere Köyü ile Kocaali ilçesi Kirazlı köyü sınırlan içinde kalan Maden Deresi'nin dere ve dereye bakan iki yamacı genel görünüm ve bitki örtüsü açısından doğal güzelliğe sahiptir. Dik yamaçlara sahip derin bir vadi içierisinden akan Maden Deresi kenarından başlamak üzere, yamaçlara doğru çam, meşe, gürgen, kayın ve porsuk ağaçları mevcuttur. Çam Dağından çıkan kaynak sularıyla beslenen ve Karadeniz'e dökülen Maden Deresi suyu, bölgede yerleşim seyrek olduğundan, berrak bir şekilde akmaktadır. Dere üzerinde yapay yolla alabalık, yayın gibi balık üretim i yapılan iki tesis bulunmakla birlikte, derede doğal olarak bazı balık türleri de (sazan, kızılkanat vb.) yaşamaktadır. Ayrıca, dere üzerinde 1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen düzgün kesme taşlardan inşa edilmiş, muhtemelen maden arıtma ve yıkama tesisi binası olarak kullanılan yapı kalıntısına ait temel izleri ile bu kalıtının yukarısında baraj gövdesi kalıntısı bulunmaktadır.

Arifiye- Hanlı Beldesi

GÖSTERGEAÇIKLAMASI
AdıArifiye- Hanlı Beldesi
Yapım Tarihi Doğal Sit Alanı
Tescil Karar Tarih/Sayısı 23.03.1997 / 5766
Derecesi3
MülkiyetiHazine, Şahıs
Genel TanımSakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesinde yer almaktadır. Sakarya - İstanbul otobanının kuzeyinde, Sakarya Nehri'nin batı kenarı boyunca uzanmaktadır. III. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen alan içerisinde aynı tarih ve karar sayısı ile tescil edilen bir adet Doğal Anıt çınar ağacı bulunmaktadır.