Beşköprü sit alanıyla ilgili bilgiler için tıklayınız.

Tescil kararı için tıklayınız.

Adapazarı Ulaşım
Doğu Roma İmparatoru II. Jüstinyanus tarafından M.S. 559-562 yılları arasında yaptırılan tarihi Beşköprü'nün 1930 görünümü. / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Koleksiyonu/Kaynakça; Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008), Dünden Bugüne Adapazarı
Adapazarı Ulaşım
Sakarya nehrine Bizans İmparatoru II. Justinianus tarafından M.S. 559-561 yıllarında yaptırılan ve halen varlığını koruyan tarihi Beşköprü, (Doğudan batıya,Maltepe'den Beşköprü Mahallesi'ne doğru) / Foto: Sarkis D.Athanassian / Kaynakça; Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008),Dünden Bugüne Adapazarı,Adapazarı
Beşköprü Justinianus
128_adapazarı_şehir
II. Jüstinyanus Köprüsü (Beşköprü) / Fotoğraflayan: Servet SEZGİN / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arşivi
13_adapazarı_ulaşım
II. Justinyen Köprüsü'nden batıya doğru 200 metre sonra Çark Deresi'nin bir kolu üzerindeki tarihi Kadı Köprüsü. / Foto: Sarkis D.Athanassian / Kaynakça; Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008),Dünden Bugüne Adapazarı,Adapazarı
Sakarya Kültür
29.10.217 / Ercan Kurtdere Arşivi