11_adapazarı_şehir
1916 yılında Adapazarı Belediye Başkanı Emin Muharrem Güner tarafından daha küçük bir sistemle değiştirilerek şehre su veren çark. Sağ altta Osmanlıca: ''Adapazarı yakınındaki su kanalı ve çark'' Kartpostal postal tarihi: 15.11.1918 / Foto: Sarkis D.Athanassian / Kaynakça; Sakarya Büyükşehir Belediyesi (2008),Dünden Bugüne Adapazarı,Adapazarı

Sapanca Gölü’nün fazla sularını Sakarya Nehri’ne boşaltır. Uzunluğu 45 km olan ve Adapazarı’nın içinden geçen Çark Suyu; Kocadere , Elmalıdere ve Söğütderesi kollarını alarak Seyifler Köyü yakınında Sakarya Nehri ile birleşir.

Adapazarı şehri, uzun yıllar içme ve kullanma suyunu, bu göl ayağından “Çark” denen dolaplarla sağlamıştır. Başlangıçta, dönen dolaplara bağlı kovalarla dolan depo, daha sonra motor kullanılarak doldurulmuştur.

176_adapazarı_şehir
Adapazarı,Çark suyu Kent Park 13.04.2016 / Fotoğraflayan : Hakan Kalmış

Çark Suyu Belgeler

Kaynakça:

Eski Vali Mehmet ALDAN’ın Sakarya (Basılmamış Kitap) eserinden alınmıştır (1993).