Osmanlı Devleti’nde merkezî yönetimin, nezâretlerin, askerî kurumların, vilâyetlerin, bazı özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata salnâme adı verilmiştir. Kelime Farsça sâl (yıl) ile nâme (yazılı şey, mektup) kelimelerinden meydana gelmiş olup bu eserlere nev-sâl de denilmiştir. Kabaca resmî ve özel olarak ikiye ayrılan salnâmelerin resmîleri devlet, nezâret ve vilâyetlere ait olanlar şeklinde üç başlıkta ele alınabilir.

Cumhuriyetin ilanından sonra da salname yayınlama geleneği devam etmiştir. 1925 yılında başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi adıyla 1930 yılına kadar yayınlanmıştır.

 

Kaynak: BİLGİN AYDIN, ‘’SALNAME’’, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 36, Sayfa: 51- 54

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnameleri