Bu sayfa Adapazarı Belediyesi’nin  “Benim Sokağımda Bir Değer Yetişti” Projesi sonucunda yayınlanan kitaptan alınarak hazırlanmıştır.

Proje’nin amacı; Bütün dünya ülkelerinde sürdürülebilir kent yaşamı içinde bu yaşamın en önemli unsurlardan biri olan mahallelerin parçası ve onu oluşturan en büyük özelliklerden sayılan “sokakların tarihi incelenmesi sonucu Adapazarı sokaklannda yetişen, topluma mal olmuş insanların -yurtiçi ve yurtdışı ayrımı yapılmaksızın  envanterini çıkartmak, araştırmasını yapmak, kolektif bir bütünleyici olarak “Adapazarı sokaklanndan çıkan değerler kültürü” oluşumunu sağlamak ve sürdürülebilir kent yaşamına kültürel katkı sağlamaktır. Şehir kurulumunda ve yaşamının başlatılmasında “çekirdek değer” kabul e dilen bina ve ibadethanelerin yanı sıra “yetişmiş insani değerler” de gelişime ve sosyal hayata etken değerler olarak bilinmektedir. Bu “yetişmiş insani değerler”in çokluğu o kentin, o bölgenin gündemde kalmasını ve cazibe merkezi olmasını sağlar. Aykut Kocaman, Aykut Yiğit, Cüneyd Suavi, Erkal Etçioğlu, Faik Baysal, Hüsnü Gürsel, M. Ekrem Karaberberoğlu, Mehmet Selahaddin Şimşek, Oğuz Çetin, Rasim Betir, Saim Özel, Sait Faik Abasıyanık, Sebahattin Özel, Şaban Yıldırım, Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Ziya Taşkent ve sayılamayacak yüzlerce “değer” yetiştikleri sokaklannda yaşayanlann ortak mutluluğu ve övünç kaynağı değil midir? Yaşadığımız sokakta bulunan kamuya mal olmuş bir “tarihi bina” ya da var olan “anıtsal değer” ne kadar değerli ve önemli ise o sokaktan yetişen “insani değerler” de bir o kadar hatta daha fazla değerde önem taşımaktadır.

Proje kapsamında mahallelerdeki belirlenmiş ve yetişmiş insani değerlerin tanıtım tabelalarının hazırlanarak belirlenecek sokak girişlerine montajlarını sağlamıştır.  Bu projenin sonucu olarak hazırlanan kitaba SAÜ Merkez Kütüphanesinde bulunan Sakarya Koleksiyonundan erişilebilirsiniz.