Altı mermer üstü mermer içinde gelin oynar.

Dil

Bıldırcın budunu kaşır, bulduğunu bana taşır.

Çatal

Beş kardeş birbirini kovalar.

Çorap şişi

Dal üstünde kitli sandık?

Ceviz

Dağdan gelir dak gibi, kolları budak gibi, eğir bir su içer,  bağırır oğlak gibi?  

Geyik

Dışı var içi yok, bir tekme çaksam suçu yok.  

Top

Sarıdır sarkar, düşecem diye korkar?  

Ayva

Tek direkli bin kiremitli?  

Lahana

Uzar uzar ip gibi, geri döner küp gibi?  

Balkabağı

Yarım ektim bütün aldım?  

Patates

Yeni gelinin fesi, acı gelir nefesi.  

Biber

Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli.  

Karpuz

Gökte yuvarlak bir cami, içine doldurmuşlar bademi.  

Yıldızlar

                             Biz üç kardeşiz! Senede bir geliriz. Birimiz havada gezer.                                                                                  Birimiz deryada yüzer. Birimiz  karada gezer.

Cemreler

Ak akça karalar, birbirini kovalar.  

Dalgalar

Sarıdır sarıcağı,üç yüzdür enceği,ya bunu bileceksin.Ya bu gece öleceksin.

Darı

         Bir ineğim var, boynuzunu kırmadan eve girmez.  

Armut

                İlim ilim inmesi, ilim kadın düğmesi. Bunu bilen bilesi. Bilmeyen dokuz  köy                                                                                                                          veresi.       

Çiğdem

Yarım ektim bütün aldım.  

Patates

                   Kanatları var kuş değil, boynuzları var koç değil. Arka ayakları ile yük  götürür,                                                                                          ön ayakları boş değil.       

Sinek

Hücre hücre hücehbah. İçi dolu murabba. Hilmi çeker, inci döker.  

Nar

Bir kilimim var yeşil. Kayaya serilmez bunu bil.  

Çayır

Dedem deve, girmez eve, kes başını, girsin eve.  

Ay Çiçeği

Boyu uzun mu uzun,yavrular düzün düzün, saçından örmez özüm.

Mısır

Ufacık mezar, dünyayı gezer.  

Ayakkabı

Ufacık bir mil taşı, dolaşır dünyayı taşı.  

Göz

Dışı kitli içi bitti.  

İncir

Küçük bakkal, dünyayı yutar.  

Ağız

Altı mermer, üstü mermer içinde gelin oynar.  

Dil

Yeni gelinin fesi, acı gelir nefesi.  

Biber

Alçacık katır, bir okka taşır.  

Takunya

Dam üstünde duruyor, göğe merdiven kuruyor.  

Baca

Gider leyli gelir leyli ayak üstü durur leyli.  

Kapı

Şıngır mıngır sağılır, toplayınca yığılır.  

Zincir

Aralıkta tükenir, ocakta yenilenir.  

Takvim

Dalda durur, elde durmaz.  

Kuş

Dedem deve girmez eve, kes başını girsin eve.  

Şemsiye

Elimde kat kat, ateşte pat pat.  

Mısır

İki ayaklı fil, ortasında dil.  

Terazi

Kazan kaynar tuzu yok, insan gezer izi yok.  

Hamam

Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.  

Limon

Sıra sıra odalar, birbirini kovalar.  

Tren

Ben giderim o gider, önümde tin tin eder.  

Gölge

İki sahan, iki kapak.  

Göz

Beli eğri, burun sivri.  

Çuvaldız

Fadimem pat pat, donları kat kat.  

Lahana

Bir kutum var, dört dilim ekmek alır.  

Ceviz

Bir kızım var, bir gözü var.  

İğne

Kârı satanın, zararı alanın.  

Sigara

Akkoyun akıştı, suya indi bakıştı.  

Pirinç

Arşın ayaklı, kırma bıyıklı.  

Tavşan

Anası yaprak, kızı toprak. 

Ev

Beyaz yünlü yorganlar, dünyayı kaplar, denizi kaplayamaz.  

Kar

Sarıdır özü, güldürür yüzü.  

Altın

Dağdan gelir arpacık, ayağında çorapçık.  

Arı

Başı tarak, kuyruğu orak.  

Horoz

O yanı taş, bu yanı taş; içinde var yüz elli baş.  

Cami

A ile başlar, N ile biter, boyu atkılı ormana gider.  

Aslan

İki delikten akar, dünya içine bakar.  

Göl

Dizi dizi tencereler, patlak gözlü çingeneler.  

Kurbağa

Nar tanesi, nur tanesi, dört köşenin bir tanesi.  

Ampul

Ufacık mantarcık  başında toplacık.  

Raptiye

Bıldırcın budunu kaşır, bulduğunu bana taşır.  

Çatal

Ninemin etekleri, süpürür hendekleri.  

Rüzgar

Çiğnersen kara döner, üflersen zara döner.  

Sakız

Kaynakça:

Şahin, Y. (2002). Sakarya Yöresi Bilmeceleri, Irmak Sanat Kültür Dergisi, sayı (13), 25.