Büyük Hedeflere Doğru…

1992 sonlarında Sakarya Üniversitesi kurulunca artık milletin desteğinin ve kapasitesinin büyütülmesi ve de daha büyük hedefler alınması ortak fikri VAKIF olgusunu biraz geç de olsa gündeme getirmiştir. Fakat bugün sevinerek ifade edebiliyoruz ki hızla “Sakarya Üniversitesi Vakfı” kurulmuştur.

Kısaca kuruluş serüvenini açıklamak istiyorum. 20 Mayıs 1993 Tarihinde düzenlenen bir toplantıya yaklaşık 400 kişi çağrılmıştır. Bu liste hazırlanırken elden gelen iyi niyetli titizlik gösterilerek, Sakarya’da Üniversite davasına gönül ve destek verebilecek herkes kaydedilmiştir.

20 Mayıs 1993 toplantısına yaklaşık 60 kişi katıldı. Orada Vakıf Kuruluşu koşunda yapıcı konuşmalar ve öneriler oldu, bu fikirlerin doğrultusunda, belli meblağı vereceğini taahhüt edenlerden bu meblağlar, maalesef diyerek ifade ediyorum, büyük zorluklarla toplanılarak; I.295.OOO.OOO. TL ile Güçlü bir Sakarya Üniversitesi’nde Sakarya Üniversitesi Vakfı’nın oynayacağı rol büyük önem taşımaktadır.

26 kişi tarafından “Sakarya Üniversitesi Vakfı” kurulmuştur. Doğal olarak bu olay güzel Sakarya’mız için bir ilktir. Bu ilkte hissedar olanları yani Vakfın kurucularını şükran histerimle vermek istiyorum.

 1. AĞACAN Mehmet
 2. AŞOĞLU Recep
 3. BAŞOĞLU Emin Ali
 4. BÜYÜKAKTEN Yüksel
 5. ÇELEBİ Metin
 6. EKİCİ Sedat
 7. ERDEM Ömer Faruk
 8. EVREN Ramazan
 9. GÜVEN A.Cevat
 10. KOÇAK Yalçın
 11. MAHMUTOĞLU Yusuf
 12. MARAŞOĞLU Kenan
 13. NURDOĞAN Mustafa
 14. ÖRGÜT Melih
 15. ÖZDEMÎR Adnan
 16. PEHLİVAN Sirtan
 17. PİR Mustafa
 18. SAKALLIOĞLÜ Y. Kenan
 19. SERBES Mahmut
 20. SEVİNÇ Vahdettin
 21. TEPE Tuncer
 22. TOPÇU İsmail
 23. ÜSTÜNER Yavuz
 24. VURDUM Mustafa
 25. YILMAZ Fevzi
 26. ZENGİN Aydın

Sakarya Üniversitesi Vakfının amacı Üniversite’ye kalıcı ve devamlı destek sağlamaktır, Üniversite ile çevrenin bağlantılarım organik kılmaktır. Vakıf, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya para demektir. Yalnız burada altı kuvvetle çizilerek belirtilmesi gereken husus: daima büyüyen ve sürekli olan kaynakların sağlanması gereğidir. Bu çerçevede Üniversitemizin potansiyeli ortaya konularak işe başlanılacaktır. Sakarya Caddesinde kiralanan Vakıf Merkezinde eğitim hizmetleri Mart I993’de başlayacaktır, burada öncelikle herkese hitabeden bilgisayar, yabancı dil, yöneticilik vb. konularda eğitim hizmeti sunulacaktır . Ayrıca nezih bir okuma-dinlenme birimi de bulunacaktır. Sakarya Üniversitesi Vakfı kuvvetle tahmin ediyoruz ki, çağdaş bir Üniversite olma yönünde kararlı adımlarla ilerleyen, henüz iki yaşındaki genç Sakarya Üniversitemizin 2000’li yıllardaki seçkin yerini almada çok önemli bir destekçisi olacaktır.

Kaynak:

Prof. Vahdettin SEVİNÇ (1994, Mart). Büyük Hedeflere Doğru. Nehir Gazetesi, Cilt. 1 (Sayı 1).

Kütüphane Kataloğuna tıklayarak gazeteyi okuyabilirsiniz.