Demografi

Eğitim

Sağlık

İstihdam

Rekabet ve Yenilikçi Kapasite

Mali

Erişilebilirlik

Yaşam Kalitesi

Kaynakça: Yukarıdaki veriler Prof.Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in editörlüğünde hazırlanan Sakarya’nın Sosyo-Ekonomik Analizi seri kitaplarındaki veriler kullanılmıştır. Bu eserlere Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinden erişebilirsiniz.