ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularındaki dergilerin yanında TÜBİTAK projelerinde tarandığı bir dizinden oluşmaktadır. TÜBİTAK projeleri için tıklayınız.

PROJE NUMARASIPROJENİN ADIPROJE YÜRÜTÜCÜSÜKAYNAKPDF
2014-827

 
Orta Sakarya bölgesi (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir)?Ndeki senozoyik volkanizmasının petrografisi, petrolojisi, bölgenin jeodinamik evrimindeki önemi ve hidrotermal alterasyon özelliklerinin araştırılmasıBÜYÜKKAHRAMAN, GökhanÇOBAN, FazlıTÜBİTAK ÇAYDAG 112Y383, 2014: 1-210PDF
2013-844Karacabey (Bursa Kb Türkiye) plutonu?nun yaşı ve jeokimyasal özellikleri ile Sakarya zonu?nun evrimindeki rolünün araştırılmasıSUNAL, GürselTÜBİTAK ÇAYDAG 111Y314, 2013: 1-48
2013-25Adapazarı örneğinde işyerlerinin afet sonrası iyileşme sürecinde aldıkları yer seçim kararlarıKESKİNOK, H. ÇağatayORHAN, EzgiTÜBİTAK SOBAG Proje 111K577, 2013: 1-65
2012-737Karadeniz sedimantasyonu ve Akdeniz su değişimi arasındaki karşılıklı etkileşimi (Boğaz ve Sakarya nehri çıkışları laboratuarı), tuna deltası abisal düzlüğü ve boğaz civarı sedimantasyonu arasındaki bağlantı, sediman duyarlılığı ve hareket yolları, Karadeniz pliyosen kuvaterner masif taban kaymaları ve kıyısal insan aktiviteleri arasındaki bağlantıDONDURUR, DermanERGÜN, MustafaÇİFCİ, GünayKÜÇÜK, Hilmi MertTÜBİTAK ÇAYDAG 108Y110, 2012: 1-328
2012-507Orta Sakarya bölgeseli kara akbaba (Aegypius monachus L.) populasyonu üzerinde araştırmalarYAMAÇ, ElifKİRAZLI, CihangirTÜBİTAK TBAG Proje 109T217, 2012: 1-265
2012-431Karadeniz sedimantasyonu ve Akdeniz su değişimi arasındaki karşılıklı etkileşimi (Boğaz ve Sakarya nehri çıkışları laboratuarı), tuna deltası abisal düzlüğü ve boğaz civarı sedimantasyonu arasındaki bağlantı, sediman duyarlılığı ve hareket yolları, Karadeniz pliyosen kuvaterner masif taban kaymaları ve kıyısal insan aktiviteleri arasındaki bağlantıDONDURUR, DermanERGÜN, MustafaÇİFCİ, GünayTÜBİTAK ÇAYDAG 108Y110, 2012: 1-284
2012-393Batı karadeniz bölgesi'ndeki toksik karsinojenik organik kirliliğin Zonguldak ve ereğli önemli limanlarda ve Sakarya nehir ağızında biyoteknolojik yöntemler ile izlenmesi ve olası ekotoksikolojik neticeleriBOZCAARMUTLU, AzraERDEN, Canan SapmazAYGÜN, ZüleyhaTURNA, SemaKALELİ, GizemTÜBİTAK ÇAYDAG 104Y083, 2012: 1-380
2012-367Orta Karadeniz dağlarında Sakarya ile İstanbul zonları arasındaki pontid-içi sınırın niteliği ve jeolojik evrimiOKAY, AralSUNAL, GürselTÜYSÜZ, OkanALTINER, DemirKILIÇ, Ali Murat
2010-625İnce daneli zeminlerin sismik koşullarda yenilmesinin Adapazarı kriterleri ile tanısında dinamik deneylerin etkisiÖNALP, AkınAREL, ErsinBOL, ErtanÖZOCAK, AşkınSERT, SedatURAL, NazileTÜBİTAK MAG Proje 106M042, 2010: 1-123
2010-377Sakarya ili sanayi bölgesinin yakın çevresinde ve şehir merkezinde oluşturduğu atmosferik ağır metal birikim seviyelerinin bir biyomonitör karayosunu (Hypnum cupressiforme hedw.) ve toprak örnekleri üzerinden araştırılmasıUYAR, GürayYÜCEL, DuyguALATAŞ, MevlütTÜBİTAK ÇAYDAG 108Y324, 2010: 1-122
2008-461Aşağı Sakarya Nehri su ve sediment kalitesinin belirlenmesiDÜNDAR, Mustafa ŞahinTÜBİTAK ÇAYDAG 106Y037, 2008: 1 cilt
2007-718Orta Sakarya Bölgesi geç Kretase-Paleojen çökellerinin sekans stratigrafisiOCAKOĞLU, FarukYILMAZ, İsmail ÖmerDEMİRCAN, HuriyeALTINER, Sevinç, ÖzkanHAKYEMEZ, AynurİSLAMOĞLU, YeşimTEKİN, Uğur KaanÖNOĞLU, NurayYILDIZ, AyşegülUCHMAN, AlfredSZULC, AuchimAÇIKALIN, SanemTÜBİTAK ÇAYDAG 104Y153, 2007: 1-476
2006-8Anadolu'da Sakarya-Tavşanlı-Afyon jeotektonik zonlarını kesen doğrultuda derin jeoelektrik yapıÇAĞLAR, İlyasYİĞİTBAŞ, ErdinçAVŞAR, ÜmitTUNCER, VolkanÖKELER, AhmetİŞSEVEN, TurgayTÜBİTAK YDABAG Proje TÜBİTAK YDABAG No. 102Y122, 2006: 1-48, ekler
2005-286Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileriİŞCAN, MesudeTOGAN, İnciSEVERCAN, FerideUĞUZ, CevdetERGÜVEN, AyşeTÜBİTAK YDABAG Proje 101Y066, 2005: 1-29
2004-70Ticareti yapılan Ruscus türlerinin Türkiye'deki durumunun incelenmesiCOŞKUN, MaksutGÜVENÇ, AyşegülERDURAK, Ceyda SibelARIHAN, OkanTÜBİTAK TBAG Proje No. 2065;101T076, 2003: 1-53
2004-450Marmara Denizi ve çevresinin sismotektoniği: 17 Ağustos 1999 Gölcük, 13 Eylül 1999 ve 11 Kasım 1999 Sapanca, 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin kaynak (Kırılma) mekanizması çözümleriTAYMAZ, TuncayTÜBİTAK YDABAG Proje TÜBİTAK YDABAG No. 100Y082, 2004: 1-49, Ekler
2003-9417 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanmasıBAKIR, B. SadıkTÜBİTAK İÇTAG Proje No. AO28 (101I076), 2003: 1-54
2003-9417 Ağustos İzmit depremi sonucu Adapazarı kent merkezinde bina telellerinde meydana gelen zemin sıvılaşması kaynaklı kalıcı deplasmanların araştırılması kapsamında sondaj ve arazi deneylerinin tamamlanmasıBAKIR, B. SadıkTÜBİTAK İÇTAG Proje No. AO28 (101I076), 2003: 1-54
2001-41Coğrafik bilgi sistemleri ile Adapazarı-Bolu Bölgesinde deprem riski taşıyan yerlerin belirlenmesi ve şehir bölge planlamasının yeniden gerçeklenmesine olan katkısıÖZER, NaşideÇAKIR, RecepKOLÇAK, DemirALTINOK, YıldızTANKUT, MehmetALEXANDER, S. SheltonYİĞİTBAŞ, ErdinçGÜNDOĞDU, OğuzTÜBİTAK İNTAG Proje No. 556;1971002, 2000: 1-40
2001-41Coğrafik bilgi sistemleri ile Adapazarı-Bolu Bölgesinde deprem riski taşıyan yerlerin belirlenmesi ve şehir bölge planlamasının yeniden gerçeklenmesine olan katkısıÖZER, NaşideÇAKIR, RecepKOLÇAK, DemirALTINOK, YıldızTANKUT, MehmetALEXANDER, S. SheltonYİĞİTBAŞ, ErdinçGÜNDOĞDU, OğuzTÜBİTAK İNTAG Proje No. 556;1971002, 2000: 1-40
2001-228Türkiye ova kurbağaları stok tesbiti (Ranidae: Anura)BARAN, İbrahimYILMAZ, İrfanTÜBİTAK DEBÇAG Proje No. 100/G, 2001: 1-17
2000-162Sakarya Deltası ve kanyonunun jeolojik evrimi: Karadeniz'de kuvaterner su seviyesi değişimleriALGAN, OyaALPAR, BedriGÖKAŞAN, ErkanGÜNEYSU, CemKIRCI, ElmasSARI, ErolONGAN, DemetGAZİOĞLU, CemYÜCEL, Zeki Y.TÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 198Y078, 1999: 1-71, Ekler
2000-162Sakarya Deltası ve kanyonunun jeolojik evrimi: Karadeniz'de kuvaterner su seviyesi değişimleriALGAN, OyaALPAR, BedriGÖKAŞAN, ErkanGÜNEYSU, CemKIRCI, ElmasSARI, ErolONGAN, DemetGAZİOĞLU, CemYÜCEL, Zeki Y.TÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 198Y078, 1999: 1-71, Ekler
2000-162Sakarya Deltası ve kanyonunun jeolojik evrimi: Karadeniz'de kuvaterner su seviyesi değişimleriALGAN, OyaALPAR, BedriGÖKAŞAN, ErkanGÜNEYSU, CemKIRCI, ElmasSARI, ErolONGAN, DemetGAZİOĞLU, CemYÜCEL, Zeki Y.TÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 198Y078, 1999: 1-71, Ekler
1999-268Kandıra-Akçakoca arasında Karadeniz kıta kenarını KD-GB doğrultusunda kesen fay sistemi; Adapazarı-Kandıra-Akçokoca arasında Karadeniz kıta kenarı ile kuzey Anadolu fay zonu arasında kalan kesimin genç tektoniğiYİĞİTBAŞ, ErdinçELMAS, AliÖZER, NaşideÇAKIR, RecepALEXANDER, S. SheltonHİSARLI, MümtazZÜNBÜL, SamiSEFUNÇ, AtillaTANRIKUT, MehmetTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 594/G (197Y048), 1999: 95
1999-268Kandıra-Akçakoca arasında Karadeniz kıta kenarını KD-GB doğrultusunda kesen fay sistemi; Adapazarı-Kandıra-Akçokoca arasında Karadeniz kıta kenarı ile kuzey Anadolu fay zonu arasında kalan kesimin genç tektoniğiYİĞİTBAŞ, ErdinçELMAS, AliÖZER, NaşideÇAKIR, RecepALEXANDER, S. SheltonHİSARLI, MümtazZÜNBÜL, SamiSEFUNÇ, AtillaTANRIKUT, MehmetTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 594/G (197Y048), 1999: 95
1999-137Depremlerin önceden belirlenmesi Adapazarı Bolu yöresi Mudurnu Vadisi, Taşkesti civarı manyetik anomalisinin üç boyutlu yöntemle modellenmesiBÜYÜKSARAÇ, AydınATEŞ, AbdullahREIPRICH, SiegfriedTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 293, 1997: 99
1999-137Depremlerin önceden belirlenmesi Adapazarı Bolu yöresi Mudurnu Vadisi, Taşkesti civarı manyetik anomalisinin üç boyutlu yöntemle modellenmesiBÜYÜKSARAÇ, AydınATEŞ, AbdullahREIPRICH, SiegfriedTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 293, 1997: 99
1997-807Kuzey Anadolu fayı batı kesiminde kabuk hareketleri: Jeodezik ölçümler ve jeofizik yorumlarıNAKİBOĞLU, S. MeteAYHAN, Mehmet EminDEMİR, CoşkunKILIÇOĞLU, AliŞANLI, İlhanTÜBİTAK İNTAG Proje No. 910, 1998: 1-67
1997-1320Sakarya Havzasında bazı çevre kirleticilerinin çeşitli ortam ve organizmalarda birikimi ve balıklar üzerindeki toksik etkilerinin araştırılmasıBARLAS, NurhayatTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 217 / A, 1996: 1-89
1997-1317Sakarya nehir sistemi omurgasız potamofaunasıŞAHİN, YalçınGÜLEN, DinçerALTINSAÇLI, SelçukTANATMIŞ, MustafaARSLAN, Naime P.MISIRLIOĞLU, MeteŞİRİN, Ümit DavutDEMİRDİZEN, AlevÜNAL, SevgiAYGÜZER, GültenTABAK, HülyaÇUVAŞ, Ferah NurayDARCAN, NihanKAHYAOĞLU, Mustafa KILIÇASLAN, TülinATILKAN, ÖzlemURYAN, BurcuER, NilgülİREZ, O. SerhatDEMİR, FilizVURAL, TülinORAL, YaseminTÜBİTAK YDABÇAG Proje No. 194, 1998: 1-133
1996-782Küçük Hidroelektrik santrallar ve Sakarya havzasındaki hidroelektrik potansiyelÖzkaya, M.FatihTÜBİTAK MAG KÜHTÜ Proje No. 4., 1984: 81 s.
1996-446Sakarya ili merkez trafiği ve çevre ile bağlantısıSeçkin, İnalSütaş, İlhanTanışÖzdoğu, SalimTÜBİTAK ÇAG Proje No. 5., 1979: 245s.
1996-3768Sakarya Havzası'ndaki balıkların yeniden tesbiti ve ekolojik yönden incelenmesiKURU, MustafaERK'AKAN, F.TÜBİTAK VHAG Proje No. 426., 1981: 144 s.
1996-2900Orta Sakarya platolarında yapı, satıhlar ve drenajBilgin, TurgutTÜBİTAK TBAG Proje No. 275., 1980: 303 s.
1996-2793Adapazarı Ovası ve Sapanca oluğunun alüvyal morfolojisi ve Kuaternerdeki jeomorfolojik tekamülüBilgin, TurgutTÜBİTAK TBAG Proje No. 128., 1975: 2 c.
1996-2611Adapazarı ve çevresinde tarımı yapılan önemli patates çeşitlerinin derim sonrası fizyolojisi üzerinde araştırmalarErtan, ÜmitTÜBİTAK TOAG Proje No. 281., 1980: II, 280 s.
1996-22Nehirlerde su kalitesinin optimizasyonu ve Porsuk-Sakarya nehirlerine tatbikiEroğlu, VeyselSan, H.AliTÜBİTAK ÇAG Proje No. 13, 1981: 9 s.
1996-1818Marmara-Ege bölgeleri ve Sakarya sistemi akarsuları Chironomidae (Diptera) larvaları ve yayılışlarıŞahin, YalçınTÜBİTAK TBAG Proje No. 669., 1986: 72 s.