PROJE TÜRÜPROJE NUMARASIPROJENİN ADIPROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
BAP2017-28-12-001Sakarya Bölgesinde Antioksidan İçeriği Yüksek Sofralık Feijoa (Acca Sellowiana Berg.) Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (BİLİMSEL DESTEK PROJESİ)Ömer BEYHAN
BAP2017-16-00-009Nasıl Marka Şehir Olunur? Marka Şehir Olma Sürecinde Türkiye’de Sakarya İmajı (UİF)Metin IŞIK
BAP2017-15-00-004Sakarya ve Çevresi Halk Müziği ve Halk Masalları Derleme Projesi (Bilimsel Destek Projesi)Sertan DEMİR
BAP2017-13-10-004Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Helal Turizm Konseptinin Uygulanabilirliğine Yönelik Görüşleri: Sakarya Örneği ( UİF )Burhanettin ZENGİN
BAP2017-09-06-008Eğitimde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Sakarya İlinde Bir Uygulama (UİF)Aslan ÇOBAN
BAP2017-07-12-004Sakarya Üniversitesi 3 Boyutlu Sanal Kampüs Uygulaması (Bilimsel Destek Projesi)Cem KIRLANGIÇOĞLU
BAP2017-06-18-004Sakarya İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aktif Öğrenme Yeterliliklerini Artırma (BİLİMSEL DESTEK PROJESİ)Firdevs KARAHAN
BAP2017-06-06-008Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterlilik İnaançlarının Geliştirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği (UİF)Mehmet Barış HORZUM
BAP2017-02-18-005İnsansız Hava Araçlarının Flüvial Jeomorfoloji’de Kullanım Alanları: Aşağı Sakarya Nehri Örneği (HIZLI DESTEK)Ümit DURU
BAP2017-02-18-003Sakarya’ nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri (BİLİMSEL DESTEK PROJESİ)Cercis İKİEL
BAP2017-02-18-002The Role Of Human Activities İn Streambank Stability: Lower Sakarya River (NW Turkey) (HIZLI DESTEK)Ümit DURU
BAP2017-02-18-001The Role Of Human Activities İn Streambank Stability: Lower Sakarya River (NW Turkey) (UİF)Ümit DURU
BAP2017-01-08-039Sakarya Üniversitesi Ulusal Lityum İyon Pil Bataryası (BİLİMSEL DESTEK PROJESİ)Hatem AKBULUT
BAP2017-01-06-026Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binaları Yaygın Risk Analizi ve Simülasyonu Desteği İle Yangın Anında Tahliye Alanlarının Dumandan Arındırılması Amaçlı Tasarım Geliştirilmesi ve Yangın -Tahliye Simülasyonlarının YapılmasıGökhan COŞKUN
BAP2017-01-06-001Sakarya İline Ait Arıtma Çamuru ve TarımsaL Atıkların Azot ve Fosfat Yükünün Araştırılması (HIZLI DESTEK )Hüseyin PEHLİVAN
BAP2016-16-00-012Sakarya Üniversitesi Fakülte Tanıtım Filmleri 2016 (Bilimsel Destek Projesi)Mehmet GÜZEL
BAP2016-09-04-018Türkiye’nin Erozyon ve Taşkın Riski Bulunan Havzalarından “ Batı Karadeniz Havzası” ve “Sakarya Havzası’nın” Yıllık Yağış, Akış ve Sediment Miktarlarına Trend Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri Uygulanarak Karşılaştırılması (Hızlı Destek Projesi)Gökmen ÇERİBAŞI
BAP2016-08-06-029Sakarya İlindeki Hipertrofik Kardiyomiyopati Tanısı Konmuş Hastaların Tedavi Durumlarının Genetik Ve Biyokimyasal Dağılımlarının İncelenmesi (Bilimsel Destek Projesi)Ramazan AKDEMİR
BAP2016-02-18-008Sakarya İlindeki Nüfusun Dağılışı, Gelişimi ve Gelecek Projeksiyonu (1934-2025) ( Bilimsel Destek Projesi)Cercis İKİEL
BAP2016-02-04-052Sakarya Nehri ve Yan Kollarında Spesifik Kirleticilerin Varlığının, Tasınımının, Biyobırıkımının ve Ekotoksikolojik Etkilerinin Belirlenmesi (Hızlı Destek Projesi)Mustafa Şahin DÜNDAR
BAP2016-01-06-035Sakarya Üniversitesi Mühendislik ve Kongre Salonu Binalarının Yangın ve Kaçış Simülasyonlarının CFD Yöntemi İle Yapılması (Hızlı Destek Projesi)Gökhan COŞKUN
BAP2015-02-10-001Din ve Sosyal Mesafe: Sakarya İli Örneği(TUBİTAK Kapsamında)Mustafa Kemal ŞAN
BAP2016-02-18-001Aşağı Sakarya Nehri Havzası Akarsu Taraçalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Haritalanması (Eş Finansman Desteği – TUBİTAK Kapsamında)Mehmet Korhan ERTURAÇ
BAP2016-01-16-019Sakarya Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen Peynirlerden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Tanılanması ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi (Hızlı Destek Projesi)Suzan ÖZTÜRK YILMAZ
BAP2014-13-00-003Sakarya İlinin Ar-Ge İnovasyon Potansiyelinin AraştırılmasıAhmet Yağmur ERSOY
BAP2014-08-06-015Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşadığı sınav Stresinin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin İncelenmesi – Sakarya ÖrneğiMustafa Tarık AĞAÇ
BAP2012-32-00-001Sakarya ilinin biyogaz potansiyelinin belirlenmesi ve küçük ölçekli biyogaz tesisinin optimizasyonu (GÜBAP)Ömer Hulusi DEDE
BAP2012-06-00-003Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri ve Uygulamadaki YeterlilikleriNeşe GÜLER
BAP2012-03-02-001İlköğretimde güvenlik sorunu ve suçlar:Sakarya örneği (GÜBAP)Fuat SEKMEN
BAP2012-02-10-002Sakarya’da orta okul ve lise öğrencilerinin ders çalışma istek ve başarılarının arttırılması (GÜBAP)Sami ŞENER
BAP2012-02-02-006Sakarya İli ve Çevresindeki Kaynak ve Termal Sular ile Topraktaki Doğal Radyoaktivitenin Gama Spektrometresi Aracığıyla Ölçülmesi ve İnsanların Bu Kaynaklardan Aldıkları Doz Oranlarının BelirlenmesiMehmet BEKTAŞOĞLU
BAP2012-01-04-015Sakarya’da önemli Yapıların Bir Deprem Sonrası Yapı Güvenliğinin Yapı Tanılama Yöntemleriyle Belirlenmesi (DABAP)Mustafa KUTANİŞ
BAP2012-01-02-004Yükseköğretim Kurumlarında stratejik yönetim uygulamaları:Sakarya Üniversitesi örneği (GÜBAP)Tuğba CANVAR KAHVECİ
BAP2010-03-04-001Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Profili ve Beklentileriİrfan HAŞLAK
BAP2010-02-20-005Sakarya İl Sınırları İçerisinde kalan Göllerin Balık FaunasıSelma UĞURLU
BAP2016-22-04-0013+1 Mesleki Uygulama Modelinin Öğrencilere Katkısı Açısından Önemi (Sakarya Üniversitesi Örneği) (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Kazım YILDIRIM
BAP2016-21-03-003Investigation Of Wind Power İn The Region Of Sakarya Provice(Turkey) (Uluslararası İşbirliği Destekleme Projesi)Mehmet ÇOBAN
BAP2017-32-04-003Meslekyüksekokulu Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi: Sakarya Örneği ( UİF)Hakkı BAĞCI
BAP2017-32-04-001Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği ( UİF )Hakkı BAĞCI
BAP2017-13-10-001Türk Halkı’nın Helal Turizme Bakış Açısı: Sakarya İli Örneği ( UİF )Burhanettin ZENGİN
BAP2017-13-02-004Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin İlk Yardım Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ( UİF )Cemil ÖRGEV
BAP2017-04-16-001Yaşlanma, Dindarlık ve Psikolojik Hayat( Sakarya İli Elli Üzeri Yaş Grubu Örneği) ( UİF )Abdullah İNCE
BAP2017-02-18-004Web ve Mobil Tabanlı Sakarya Turizm Bilgi Sistemi (UİF)Mehmet Fatih DÖKER
BAP2017-02-10-001Din ve Sosyal Mesafe: Sakarya İli Örneği (Tubitak Kapsamında) ( UİF )Mustafa Kemal ŞAN
BAP2017-02-00-002Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi ( Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği ) (UİF)Nesrin GÜLER
BAP2017-01-12-003A Sample Study For Renewable Energy Use On Esentepe (Wındhıll) Campus In Sakarya Unıversty (UİF)Çiğdem ÖZER
BAP2017-01-06-009Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği (UİF)Yaşar KAHRAMAN
BAP2017-01-06-006Calculation Of Energy Potential Of Sakarya Province Sewage Sludge And İnvestigation Of İts Alternative Use (UİF)Hüseyin PEHLİVAN
BAP2017-01-00-005An Altitude-Azimuth Two Axis Solar Tracking System Design For Sakarya, Turkey (UİF)Cenk YAVUZ
BAP2016-16-00-011Kampüs Haber Objektifinden Sakarya – 2017 Yılı Takvimi ( Bilimsel Destek Projesi)Meltem GÖNDEN
BAP2016-16-00-006Çalışan Kadıların Farklı Sektörler Bağlamında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi: Sakarya Örneği (Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi)Nesrin AKINCI ÇÖTOK
BAP2016-13-06-007Akıllı Telefonların Kullanıcı Ruhsal Sağlığına Etkileri: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma (Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi )Aykut Hamit TURAN
BAP2016-13-06-004Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Adem AKBIYIK
BAP2016-13-06-001Diffusion Of M-Learning: Sakarya University Case (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Aykut Hamit TURAN
BAP2016-13-00-006Sakarya ve Hacettepe Üniversitelerinde OkuyanYancı Uyruklu Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması (Uluslararası İşbirliği Destekleme Projesi)Hasan TUTAR
BAP2016-06-10-012Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Demografik ve Ruh Sağlığı Profili: Önleyici Değerler Haritası Projesi (Bilimsel destek Projesi)Mustafa KOÇ
BAP2016-06-06-003The Most Important Problems İn Turkish Education System According To The Opinions Of Prospevtive Teacher: Sakarya University The Department Of Computer Education And Instructional Technologies Sample (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri DestekÖzlem CANAN GÜNGÖREN
BAP2016-03-06-005Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sakarya İli İşgücü Piyasasına Etkileri: Sakarya HalkınınGörüşleri Üzerine Bir Değerlendirme (Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi)Emel İSLAMOĞLU
BAP2016-02-22-001Göç ve Sosyal Uyum Problemleri: Sakarya’daki Suriyeli Göçmenler (Uluslararası İşbirliği Destekleme Projesi)Neşide YILDIRIM
BAP2016-02-18-005Sakarya Kültür Türizm Dijital Rehberlik ve Bilgi Sistemi (SATBİS) (Hızlı Destek Projesi)Mehmet Fatih DÖKER
BAP2016-02-04-033Sakaryadaki Yabani Kekikten Elde Edilen Difenolaz Aktivitesinin Kinetik Değerlendirilmesi (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Gülnur ARABACI
BAP2016-02-04-031Sakarya Çevresindeki Su Örneklerinde Bazı Anyonların Tayininde İyon Kromotografi Metodunun Kullanılması (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Hüseyin ALTUNDAĞ
BAP2016-01-12-019Pestisit Kullanımı ve Boş Pestisit Ambalajları ile İlgili Mevcut Durumun Belirlenmesi:Sakarya (TR)Örneğinin İncelenmesi (Uluslararası işbirliği Faaliyetleri Destekleme Projesi )Ömer Hulusi DEDE
BAP2016-01-12-008Sakarya Nehri için Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Kirletici Kaynakların Paylaşımı (Uluslararası İşbirliği Destekleme Faaliyetleri Destekleme Projesi)Rabia KÖKLÜ
BAP2015-06-10-001Sakarya Üniversitesi Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Profili: Önleyici İyileştirici ve Zenginleştirici Hizmetler İçin Yol Haritası Belirleme ProjesiMustafa KOÇ
BAP2014-16-00-001Sakarya Üniversitesi Tarihini Araştırma Projesi (Alt Yapı Projesi): Sakarya Üniversitesi Belgeseli – AGEP KAPSAMINDAAytekin İŞMAN
BAP2014-13-00-002Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Üniversiteden Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin BelirlenmesiTürker BAŞ
BAP2014-13-00-001Konutlarının Toplam Yangın Riskinin ve Hane Başına Yangın Sigorta Primlerinin Belirlenmesi Projesi (Sakarya İli Örneği)Fatih Burak GÜMÜŞ
BAP2014-03-08-001Sakarya’da Hukuk Algısı ve Hukuk ÇevirileriFiliz CİCİOĞLU
BAP2014-02-20-001Sakarya Nehri Sistemi Üzerinde Bulunan İzole Subasar Göletlerin (Kuzey Mollaköy Göletleri) Fitoplankton Komunitesinin PeriyodisitesiTuğba ONGUN SEVİNDİK
BAP2014-01-08-003Sakarya Otomotiv Sektörüne Yönelik Yapışmaz Yüzeyli Kaplamalrın Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu- (SANTEZ KAPSAMINDA)Akın AKINCI
BAP2013-08-06-010Sakarya’da Vitamin B12 Eksikliği-Çalışma YöntemFatma Behice CİNEMRE
BAP2013-02-22-001Ortaokul ve Liselerde İnternet Bağımlılığı: Sakarya ÖrneğiHasan Hüseyin TAYLAN
BAP2013-02-18-006Sakarya Turizm Bilgi Sistemi (SATBİS)Muhammet KAÇMAZ
BAP2013-02-02-011Sakarya Üniversitesi Kampüsü ve Civarındaki Yerleşim Birimlerinde Bina İçi Radon Konsantrasyonunun BelirlenmesiFiliz ERTUĞRAL
BAP2012-21-00-003Sakarya İlinde Tıbbi Atık Potansiyelinin Hesaplanması, Atık Karakterizasyonunun Belirlenmesi ve Bertaraf Yöntemlerinin İncelenmesiCemil ÖRGEV
BAP2012-13-00-001Sakarya İlinde Faaliyet Tarım ve Hayvancılık İşletmelerinin Kapasite Kullanım Sorunlarının AraştırılmasıHasan TUTAR
BAP2012-10-00-002İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretimini İzleme Çalışması: Sakarya İl ÖrneğiGülten HERGÜNER
BAP2012-08-00-002Sakarya Bölgesi Kene Teması Olanlarda B. Burgdorferi, Anaplasma Phagopcytophilum SıklığıOğuz KARABAY
BAP2012-06-18-001Sakarya İli Bağlamında İngilizce Eğitimini İzleme ProjesiFirdevs KARAHAN
BAP2012-06-14-004Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesi: Sakarya İli ÖrneğiAysun ÖZTUNA
BAP2012-06-14-003Sakarya İli İlköğretim Okulları Birinci Kademede Yaşanan Sorunların Tespitine Yönelik Durum Belirleme ÇalışmasıErgün ÖZTÜRK
BAP2012-06-14-002Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Yeterlilikleri ve Öğrencilerin DKAB Dersine Yönelik Tutumları (Sakarya Örneği)Mahmut ZENGİN
BAP2012-06-14-001Sakarya İlinde Görevli İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Genel YeterlikleriErcan MASAL
BAP2012-06-04-001İlköğretim Okullarındaki Türkçe Öğretimini İzleme Çalışması: Sakarya İli İçin GöstergelerHavva YAMAN
BAP2012-06-03-002Sakarya İlinde Sosyal Bilgiler Eğitiminin Öğretmen Yeterlilikleri ve Öğrenci Tutumları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Tespit ÇalışmasıYüksel GÜÇLÜ
BAP2012-06-00-005Sakarya İli ve İlçelerindeki İlk ve Orta öğretim Okullarında Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Yeterlilikleri ve İhtiyaç AnaliziErsin ALTINTAŞ
BAP2012-06-00-001Sakarya İli ve İlçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu Etkileyen FaktörlerÖmer F. TUTKUN
BAP2012-02-20-017Sakarya Acarlar Gölü Subasar Ormanının Bitki Örtüsünü Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Ekoloji ÇalışmalarıBenan DİNÇTÜRK BOTOFTE
BAP2012-02-20-013Sakarya İli toprak kenelerinin (Acari:Oribatida) sistematik yönden incelenmesi (GÜBAP)Şule BARAN
BAP2012-02-20-012Sakarya Acarlar Longoz’unun Alg Kompozisyonu ve Yoğunluğu Üzerine Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Etkisi (GÜBAP)Tuğba ONGUN SEVİNDİK
BAP2012-02-18-003Sakarya İli ve Çevresinde İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi UygulamalarıMehmet Korhan ERTURAÇ
BAP2012-02-16-002Sakarya’nın Yaşlı ve Sağlık Turizmi Kapasitesinin Araştırılmasıİlyas ÖZTÜRK
BAP2012-02-04-044Sakarya’daki Bazı Mantar Türlerinde Metal Biyobirikimi ile Biyosorpsiyonlarının İncelenmesiHüseyin ALTUNDAĞ
BAP2012-02-04-040Sakarya İlinde Yetiştirilen Bir Bitkide Bulunan Enzimlerin İmmobilizasyon ve Proseslerde Uygulanabilirliğinin İncelenmesiGülnur ARABACI
BAP2012-02-04-039Sakarya Arifiye Turbasındaki Hümik Maddelerin İncelenmesiAhmet TUTAR
BAP2012-02-04-038Sakarya ve Çevre İllerden İzole Edilen Küfler ile Gerçekleştirilecek Steroid Biyotransformasyonlarının İncelenmesiKudret YILDIRIM
BAP2012-01-16-011Sakarya İlinde Tüketime Sunulan Gıda Ürünlerinde Aflatoksin Varlığının AraştırılmasıSuzan ÖZTÜRK YILMAZ
BAP2012-01-16-009Sakarya’da satışa sunulan et ve et ürünlerinde Clostridium perfringens ve Clostridium difficile aranması (GÜBAP)Serap COŞANSU AKDEMİR
BAP2012-01-16-008Sakarya “İsli Çerkez Peynirinin” üretim teknolojisinin gelitşirilmesi üzerine bir araştırma (GÜBAP)Ahmet AYAR
BAP2012-01-14-006Sakarya İlinde Sismik Risk Analizi ve Türkiye’de Deprem Yapay-Patlama Ayrımı (GÜBAP)Levent GÜLEN
BAP2012-01-14-005Sakarya ve yakın çevrei için depremsellik paramtrelerinin uzaysal dağılımı, deprem tehlikesi ve güncel bir deprem kataloğunun oluşturulması (GÜBAP)Murat UTKUCU
BAP2012-01-12-016Büyük Akgöl (Sakarya) Gölünün İzlenmesi, Su kalite Parametrelerinin Analizi ve Programlarla / Yapay Zeka Teknikleriyle ModellenmesiMeral YURTSEVER
BAP2012-01-12-015Sakarya İli Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Depo Gazının (LFG) İzlenmesi ve Enerji Elde Etme Potansiyelinin Belirlenmesi (GÜBAP)Nurtaç ÖĞLENİ
BAP2012-01-06-018Sakarya İline Ait Evsel Arıtma Çamurları ve Tarımsal İkincil Ürünlerin Enerji Kazanımında Kullanılması (DABAP)Hüseyin PEHLİVAN
BAP2012-01-04-016Sapanca Gölü havzasında su kalitesi ve sediment taşınımının belirlenmesi (DABAP)Rabia KÖKLÜ
BAP2012-01-02-010Sakarya İli Kümelenme Politikasının GeliştirilmesiBerrin DENİZHAN
BAP2012-01-02-007Sakarya İl Özel İdaresi Süreç Yönetim Sisteminin KurulmasıHarun TAŞKIN
BAP2012-01-02-005Sakarya İlinde Dinamik Mesleki Stres ÖlçümüTarık ÇAKAR
BAP2010-05-08-003Aşağı Sakarya Havzasında Küçük Akarsuların Debi-Süreklilik Trend Analizi ile Tespit Edilerek Hidroelektrik Enerji Üretimi için Programlanabilir Proje Modeli Geliştirmekİbrahim YÜKSEL
BAP2010-03-06-003Sakarya’daki Üniversite Mezunu İşsizlerEkrem ERDOĞAN
BAP2010-03-06-001Sakarya İli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Alan AraştırmasıFuat MAN
BAP2010-02-20-006Acrocephalus arundinaceus (Büyük Kamışçın)’un Poyrazlar Gölü(Sakarya)’ndeki Populasyon Yoğunluğu ve Üreme Biyolojisinin AraştırılmasıAli UZUN
BAP2010-02-18-001Sakarya ilinde Arazi kullanımındaki değişimlerin Uzaktan Algılama (RS) ve coğrafi bilgi sistemleriyle (GIS) analiziCercis İKİEL
BAP2010-02-10-001Adapazarı Halkının Sakarya Üniversitesi’ne bakışı ve beklentileriOsman ÖZKUL
BAP2010-01-16-004Sakarya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerdeki Glutatyon ve C Vitamini Konsantrasyonu ve Bu Konsantrasyona Çeşitli Doldurma ve Kurutma Yöntemlerinin EtkisiOmca DEMİRKOL
BAP2010-01-14-004Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü ve yakın çevresinin yerel zemin özelliklerinin belirlenmesiGündüz HORASAN
BAP2010-01-14-003Sakarya Nehri ile Çark Deresi Arasındaki Bölgenin Sel ve Taşkın Tehlikesinin Belirlenmesi ve Risk Azaltma Sürecinin TasarlanmasıMehmet Dinçer KÖKSAL
BAP2007-01-16-001Sakarya ilinde bulunan süt işletmelerinde Listeria monocytogenes ve escherichia coli O157:H7 aranmasıArzu Çağrı MEHMETOĞLU
BAP2007-01-12-003Sakarya Bölgesindeki topraklarda kalıcı organik kirleticilerin (KOK) incelenmesiMehmet İŞLEYEN
BAP2007-01-08-002Sakarya Üniversitesi hidrojen arabası (SAHİMO X3)Ahmet ÖZEL
BAP2007-01-08-001Sakarya Üniversitesi güneş arabası (SAGUAR)Ahmet ÖZEL
BAP2007-01-00-001İç aydınlatma enerji tasarrufu potansiyelinin Sakarya Bölgesi için belirlenmesiErtan YANIKOĞLU
BAP2006-BAP-006Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Arasında Micobakterium tüberkolosum basili sıklığının araştırılmasıDilek AYGİN
BAP2006-BAP-005Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Arasında Helikobakter piroli Sıklığı AraştırılmasıTayfun YÜCEL
BAP2006-BAP-001Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Arasında Hepatit B Virüsü Antijeni veya Antikoru Sıklığının AraştırılmasıTayfun YÜCEL
BAP2005-12Web madenciliği tekniği kullanarak Sakarya Üniversitesi Web sitesinin analiziBayram TOPAL
BAP2005-11Aşağı Sakarya Nehir Yatağı Değişiminin İncelenmesiSabahattin IŞIK
BAP2005-05Küçük ve Orta Düşülü Hidroelektrik Santrallerin Projelendirilmesi İçin Sakarya Havzasındaki Akarsuların Hidrolik ve Hidrolojik Özelliklerinin Etüt Edilmesiİbrahim YÜKSEL
BAP2005-04Sakarya ÜniMversitesi RFID Otomasyonu SistemiMehmet Ali YALÇIN
BAP2004-16Sakarya ilindeki büyük işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının sektörel bazda karşılaştırılamsı ve Sakarya Üniversitesi’nin RolüSerkan BAYRAKTAROĞLU
BAP2004-13Sakarya İli Girişimcilik profili ve kadın girişimcilerin teşvikiRana ÖZEN KUTANİŞ
BAP2004-01Sakarya Üniveristesi giriş/çıkış otomasyon sisteminin uzaktan algılamalı elektronik sistemle gerçeklenmesiHüseyin EKİZ
BAP2002-52Sakarya İli Tarihi Araştırma ProjesiMehmet ALPARGU
BAP2002-41Deprem Sonrası Sakarya İli Özel Sektör Sanayi Kuruluşlarında İstihdam, Verimlilik ve Endüstri İlişkileriErcan AKYİĞİT
BAP2002-40Son ekonomik krizlerin (Ekim-Şubat) Sakarya ekonomisine etkileriMurat AYANOĞLU
BAP2002-36Sakarya İli Çevresindeki Kaynaklı İmalat Yapan Firmalara Dönük Sanayi-Üniversite İşbirliğinin GeliştirilmesiAhmet OĞUR
BAP2002-25Sakarya Nehrinde Katı Madde ve Akım Değişimlerinin AraştırılmasıSebahattin IŞIK
BAP2002-23Elit Boksörlerin Fizyolojik ProfiliCanan DİNÇER ALBAYRAK
BAP2007-01-12-001Sakarya Hava Kalite Koruma ve iyileştirme projesi (SAHAKK-İ)Şeref SOYLU
BAP2002-34Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BOTE multimedya laboratuarı oluşturulması ve internet destekli kapalı devre eğitim öğretim pilot projesiÇetin BAYTEKİN
Libap2014-L13-14-001Sakarya Üniversitesi Sosyal Ağı SauSosyal.comCemal İYEM
Libap2013-L13-14-001SAU-Sosyal Sakarya Üniversitesi’nin Sosyal AğıMahmut AKBOLAT
Libap2014-L15-01-001Sakarya Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin Dinledikleri Müziklerin Geleneksel ve Kültürel Açıdan İncelenmesiFerdi KOÇ
Libap2014-L02-20-002Sakarya Nehri’nden Yakalanan İnci Balığı’nda (Alburnus alburnus) Bazı Ağır Metal Düzeylerinin BelirlenmesiNazan Deniz YÖN
Libap2014-L02-20-001Küçük Akgöl (Sakarya) Plankyonik Alg KompozisyonuTuğba ONGUN SEVİNDİK
Libap2013-L03-02-001Sakarya Üniversitesi Oskar ÖdülleriEmel DEMİRGEN
FBDTEZ2016-50-02-016Debi-Seviye İzleme ve Taşkın Uyarı Maksatlı Gerçek Zamanlı Nehir Gözlem İstasyonu İmalatı: Aşağı Sakarya Nehri UygulamasıOsman SÖNMEZ
FBDTEZ2013-50-02-023Doğu Marmara Bölgesinde Bulunan Sakarya İl Sınırları İçerisindeki Bazı Göllerde(Taşkısığı, Poyrazlar, Küçük Akgöl ve Sapanca) Ardeidae Familyasına Ait Türlerin Biyoekolojisi ve Dağılım Haritalarının ÇıkarılmasıAli UZUN
FBDTEZ2013-50-02-009Karadeniz ve Sakarya Havzalarında Yağış-Akış-Askıda Katı Madde Verilerinin Trend Analizi İle İncelenmesiEmrah DOĞAN
SBDTEZ2016-60-02-001Motivasyon Araçlarının Algılanmasında Tatile Çıkmanın işveren ve Yöneticiler Üzerine Etkisi: Sakarya ÖrneğiBurhanettin ZENGİN
SBDTEZ2014-60-02-012Türkiye’de Ulus Devletin Dönüşüm Sürecinde Etnik Kimlikler: Sakarya İli ÖrneğiMustafa Kemal ŞAN
SBDTEZ2014-60-02-004Çok Amaçlı Çevrelerde Birbirleri İle Çelişen Hedeflerin İlişkisel Etkinlik Ölçüm Yöntemi İle Yönetilmesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmeleri UygulamasıErman COŞKUN
SBDTEZ2007-60-02-008Sosyoekonomik boyutu ile göç olgusu-Sakarya ÖrneğiFATMA FİDAN
EBYLTEZ2011-70-01-021Bir eğitim yönetimi bilgi sistemi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin (MEBSİS-Eokul vb.) örgütsel etkililik açısından incelenmesi (Sakarya İli örneği)Osman TİTREK
EBYLTEZ2011-70-01-016Sakarya Üniversitesi’nde çalışan perdonelin aktivite düzeyleri, bazı fiziksel özellikleri ve ve fiziksel uygunluk seviyelerinin tespitiÇetin YAMAN
EBYLTEZ2012-70-01-022Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Özyeterlilik İnançları (Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)Özcan Erkan AKGÜN
EBYLTEZ2012-70-01-005Yüzyüze ve Uzaktan hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Öğretmen Algıları(Sakarya İli Örneği)Mustafa BAYRAKÇI
EBYLTEZ2011-70-01-019İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel kimlik algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (sakarya İli örneği)Mustafa BAYRAKCI
FBYLTEZ2017-50-01-070Sakarya İli HyPocepheus (Acari: Oribatida) Türleri Üzerine Sistematik AraştırmalarŞule BARAN
FBYLTEZ2016-50-01-033Sakarya İli Şebeke Suyunda THM miktarının Belirlenmesi ve Risk AnaliziFüsun BOYSAN
FBYLTEZ2014-50-01-046Sakarya Nehri Su Kalitesi Parametrelerinin ModellenmesiBeytullah EREN
FBYLTEZ2013-50-01-010Sakarya İli’nde Kanalizasyon Sularında İlaç Bileşiklerinin AraştırılmasıBerna KIRIL MERT
FBYLTEZ2009-50-01-063Sakarya İli ve yakın çevresinde 1995-2010 yılları arasında yapılan göletlerin mühendislik jeofiziği açısından incelenmesiMehmet Dinçer KÖKSAL
FBYLTEZ2017-50-01-008Sakarya İli Compactozetidae ( Acari: Oribatida) Türleri Üzerine Sistematik AraştırmalarŞule BARAN
FBYLTEZ2015-50-01-047Sakarya’daki Toprak Örneklerinde Doğal Radyasyon Düzeyinin Belirlenmesi ve Radon Yayılım Hızlarının ÖlçülmesiHakan YAKUT
FBYLTEZ2015-50-01-026Sakarya İli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisinin Koliform Bakteri Giderme Veriminin AraştırılmasıNurtaç ÖZ
FBYLTEZ2014-50-01-055Sakarya İli Cymbaeremaeus ve Lasiobelba (Acari: Oribatida) Türleri Üzerine Sistematik AraştırmalarŞule BARAN
FBYLTEZ2014-50-01-039Sakarya Şehri İçin Olasılığa Dayalı Sismik Tehlike Analizin YapılmasıHüseyin Serdar KÜYÜK
FBYLTEZ2014-50-01-034Sakarya’da Deniz. Göl ve Nehir Balıklarının Kas Dokularında Eser Element Düzeylerinin ICP-OES İle TayiniHüseyin ALTUNDAĞ
FBYLTEZ2014-50-01-032Sakarya İli İçme Suyu Şebekesinin Su Kalitesinin AraştırılmasıNurtaç ÖZ
FBYLTEZ2014-50-01-016Aşağı Sakarya Nehri Adapazarı Taşkın Risk TayiniOsman SÖNMEZ
FBYLTEZ2013-50-01-027Sakarya İlinde Satışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Clostridium Difficile AranmasıSerap COŞANSU AKDEMİR
FBYLTEZ2011-50-01-080Sakarya Üniversitesi esentepe Kampüsü’nden toplanan oribadit(acari) akarlarının sistmeatik yönden incelenmesi ve mikrofungus florasının belirlenmesiŞule BARAN
FBYLTEZ2011-50-01-056Sakarya İli için atıkların geri dönüşümüA. Suna ERSES YAY
FBYLTEZ2011-50-01-016Sakarya D-100 Karayolu Cadde Tozlarında Bazı Ağır Metallerin Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi (BCR) ile TayiniHüseyin ALTUNDAĞ
FBYLTEZ2011-50-01-015Ardışık ekstraksiyon metoduyla Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi cadde tozlarında eser element türlendirme çalışmasıHüseyin ALTUNDAĞ
FBYLTEZ2010-50-01-001Sakarya Nehrinin Taşımış Olduğu Katı Madde Debisinin Trend Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesiİbrahim YÜKSEL
FBYLTEZ2009-50-01-073Deprem sonrası Sakarya İli’nde inşa edilen konutlarda ısı ve su izolasyonu uygulama oranları, yöntemelri ve malzeme profiliAhmet Celal APAY
FBYLTEZ2009-50-01-010Sakarya bölgesinde tetiştirilen bir bitkiden peroksidaz (POD) enziminin karakterizasyonuGÜLNUR ARABACI
FBYLTEZ2007-50-01-055Sakarya Bölgesinde yetiştirilen bitkiden katalaz enziminin karakterizasyonuGülnur ARABACI
FBYLTEZ2007-50-01-041Sakarya Üniversitei zooloji müzesindeki hemerobiidae örneklerinin erkek ve dişi genitallerinin sistematik bakımdan değerlendirilmesiSavaş CANBULAT
FBYLTEZ2007-50-01-037Sakarya bölgesindeki toprakalrdaki organik ve inorganik kirleticilerin araştırılmasıMehmet İŞLEYEN
FBYLTEZ2006-FBY-043Sakarya tarım potansiyelinin bio-yakıt olarak değerlendirme imkanlarıKemal ÇAKIR
SBYLTEZ2015-60-01-002İhracat İstisnası Nedeniyle Katma Değer Vergisi İadesi: Sakarya İli UygulamasıHabib YILDIZ
SBYLTEZ2009-60-01-016Halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslara katılan bireylerin kursları tercih nedenleri ve beklentilerine ulaşma düzeyi (Sakarya İli örneği)ÖMER FARUK TUTKUN
SBYLTEZ2014-60-01-011İşletmelerde Bilişim Teknolojisi Gelişmişliğinin Ölçülmesi : Sakarya ÖrneğiDilek ÖZCEYLAN AUBRECHT
SBYLTEZ2014-60-01-008Sakarya’nın Toplantı Pazar Analizi Üzerine Bir İncelemeOrhan BATMAN
SBYLTEZ2010-60-01-015Öğretmen Adaylarının Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımına İlişkin Görüşleri (Sakarya Üniversitesi Örneği)Aytekin İŞMAN
SBYLTEZ2006-SBY-003Sakarya’da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim AlanlarıMeryem HAYIR