KUTU NO 
BELGE NO 
KİMDEN 
KİME 
İÇERİK 
TARİH 
4 58 Adapazarı Ser Tabibi Ankara HAC 

Adapazarı Hastanesi için 

nevresim tedariki 

27.01.1339 
4 58,10 Adapazarı Ser Tabibi Ankara HAC 

Adapazarı Hastanesi için eşya  

ve malzeme-i sairenin tedariği 

27.01.1339 
14 182 Geyve Şubesi OHAC Talep olunan makbuzlar hk. 24.KE.1328 
14 231 Geyve Akhisar Nahiyesi Müdürü HAC 

HA için toplanan kurban derilerinin 

bedeli hk. 

1.KE.1328 
23 301 Harbiye Nez.Sıhhiye Merkez-i İstihbarat Kalemi HAC 

Memleketlerinde geçinmeleri için 

emlak ve arazisi olmayanların Geyve 

kazasına bağlı Akçahisar Köyü nde  

iskanları ve bunlara verilecekler hk. 

25.09.1331 
23 319 Harbiye Nez.Sıhhiye Reisi Vekili HAC 

Kıtaların revirlerinde tedavisi kesinlikle  

mümkün olmayan hasta efradın en yakın 

askeri hastanece kabulü ,numune köyü 

kabul edilen Geyvee kazasına bağlı  

Akçahisar köyüne yerleşecek efrad ve  

diğer hususlar hk tamim 

12.11.1331 
27 68 Hendek HAC HAC Riyaset-i Cemiyeti Hendek HAC Heyeti Üyelerinin isim listesi. 05.1325 
27 141 Hendek HA Şube Reisi OHAC Şube heyetinin isimlerinin gönderildiği hk. 28.KS.1331 
27 144 OHAC Hendek Ş.R. OHAC Gn.Mrk. 

Tahsil edilen 10 liranın birer liralık banknotlar 

olarak gönderildiği hk. 

30.Mart.1331 
27 145 OHAC Hendek Ş.R. OHAC 

İstenilen makbuzların gelmemesinden 

dolayı acilen tekrar talep edilmesi ile ilg.bel. 

30.Mart.1331 
27 146 OHAC Hendek Ş.R.Katip Namına OHAC 

Askere gönderilen azanın yerine başka birinin 

istemi hk. 

16.Mart.1331 
27 147 OHAC Hendek Şube R.Namına Katip OHAC 

HA Kartlarının tükenmesinden dolayı 2000 

adet daha gönderilmesini talep eden belge. 

16.Mart.1331 
27 148 OHAC Hendek Şube R.Namına Katip OHAC 

Hendek Postanesinden gönderilen paranın 

makbuzlarının istemi hk. 

16.Mart.1331 
27 149 OHAC Hendek Ş.R.namına Katip OHAC 

İstenmiş olunan kartların postaneden alındığı 

ve ikiyüz aden daha talep edilmesi hk. 

30.Mart.1331 
27 150 OHAC Hendek Şub.R.namına Katip OHAC 

Tahsilattan alınan paranın gönderilmesinden  

sonra paranın makbuzunun istemi hk. 

17.Haziran.1331 
27 151 O Hendek Hac Ş.R. OHAC Posta ile gönderilen paranın makbuzu hk. 11.?.1331 
27 152 OHAC Hendek Ş.R. OHAC 

Şube tarafından istenilen eşyaların gönderilmesini 

rica eden belge. 

31.Ağustos.1331 
27 153 OHAC Hendek Ş.R. OHAC 

Şubeye gönderilen makbuz, kartpostal satış  

muamemeleleri hk. 

31.Ağustos.1331 
27 154 Ohendek HAC Ş.R. OHAC  Gönderilen 1500 kuruşun makbuzu hk. 9 .KE.1331 
27 155 Ohendek HAC Ş.R. İHAC Mazbata cetvelinin teslimi hk. 9 .KE.1331 
27 156 Hendek HAC Ş.R. OHAC 

Tayini çıkan katibin yerine başka birinin  

gönderilmesi hk. 

9 .KE.1331 
27 157 Hendek HAC Ş.R. İHAC 1156 kuruş paranın gönderilmesi hk. 9 .KE.1331 
27 158 Hendek HAC Ş.R. İHAC 10 mecidiyenin gönderilmesi hk.  
27 159 Hendek HAC .R. İHAC 

Satılan kartpostalların parasının  

gönderilmesi hk. 

16 .KE.1331 
27 160 Hendek HAC Ş.R. İHAC Filigramlı makbuz satışı hk. 16 .KE.1331 
27 161 Hendek HAC Şub.  OHAC 

Rozet vesair gibi satıştan HA menfaat  

sağlayacağı konular hk. 

7 .KS.1331 
27 162 Hendek HAC Reisi İHAC 

Fener satışı yapılırken bunlara gerekli 

olan lambalar ve gerekli malzemenin istemi 

27.KS.1331 
27 167 Hendek HAC Şub.Reisi İHAC Satılan malların parasının merkeze gönderilmesi. 28.Nisan.1332 
27 168 Hendek HAC Şub.Reisi İHAC 

Gönderilen 1500 kuruş paranın makbuzunun 

istemi hk. 

11.TE.1331 
27 170 HAC İzmir Heyeti Reisi OHAC Gn.Mrk. 

Karasu HAC tarafından 557 kuruş ödenen  

paranın makbuzunun talebi hk. 

7 .TE. 1331 
27 238 Hendek HA.Şub İstanbul HAC 

Satılan eşyadan hasıl olan 7276 kuruşun 

gönderilmesi ve makbuzunun istenmesi hk. 

20.Eylül.1333 
27 239 Hendek Şubesi Reisi HAC 

İsimleri yazılı olan eşyaların bulundukları yerde 

kullanılması başka yerde gönderilmemesi hk. 

5 .TE.1333 
27 240 Hendek Şubesi Reis namına Veznedar OHAC Talep edilen eşyaların gönderilmesi hk. 12.TS.1333 
36 39 Adapazarı Kaymakamı OHAC Gn.Müf. 

Bir adet nizamnamenin gönderilmesini 

talep eden bel. 

7.TE.1327 
42 14 HAC Adapazarı Ziraat İdaresi HAC Adapazarı Ziraat İdaresi memur cetveli 06.KS.1334 
42 33 Adapazarı Ziraat Karargahı İdare Memuru OHAC 

Adapazarı HA Ziraat Karargahı memurlarının 

ahval-i umumiyelerine dair gönderilen cetvel hk. 

10.Haziran.1334 
44 35 OHAC Lüleburgaz Ziraat Memuru Salih Efendiye Adapazarında açılan hastaneye tayin edilmesi hk. 

3.Mart.1330 

 

44 235 HAC HAC 

Adapazarı Ziraat İdaresi için 1334 senesi KE  

ayı memuriyet tadilat cet. 

25.K.S1334 
59 14 Hendek Reji Memuru Ali Rıza OHAC Merkez-i Umumisi 

Yapılan yardımların makbuzlarının gönderilmesi  

talebiyle Hendek te açılması planlanan HA  

Şubesi hakkında. 

2.Eylül.1330 
64 29 OHAC  

Adapazarı kazası HAC köylüleri parasız dağıtılan 

zahire senetleri 

 
64 30 OHAC  

Adapazarı kazası HAC köylüleri parasız dağıtılan 

zahire senetleri 

 
66 19 HA Adapazarı Ziraat Memuru HAC HA e ait küçükbaş hayvanlar hakkında 22.05.1919 
70 30 Sapanca Nahiyesi ve Karyeleri Namına  HAC 

Kendi durumlarını ve meşguliyetlerini bildirir  

mahiyette bir mektup 

16.Mart.1332 
72 52 Bandırma Kaymakamı Mehmet Talat OHAC 

Karasu beldesinin müstakil sayılmasından sonra 

mühacir ihtiyaçları için yapılan ödemenin 

yapılması hk. 

14.KS.1328 
72 160 HAC Reisi Sanisi Doktor Besim Sahra Sıhhiye Müfettiş Umumiliği Canibi Alisine 

Adapazarı ndaki hastanelerce ilaç talep edilmesi 

ve ilaç listesi. 

21.Mart.1332 
77 4 Hendek Reji Memuru H.A.C Çeşitli Yardımlar hakkında 20.Ağustos.1330 
79 22 Hendek Nahiyesi Müdürü OHAC 

Trablusgarp Şüheda ve mecruhini için 

Adapazarı’ndan toplanan 740 Kuruşun  

gönderildiği hakkında pusula 

11.Mart.1328 
79 191 Karasu Rahiyesi Müdürü Muhammed İhsan Dersaadet HAC Riyaset-i Canib-i Aliyesine 

4 Rum tarafından Hilal-i Ahmer için toplanan  

paranın irsali ve makbuz talebi ile ilgilidir 

2.TE.1328 
81 71 Müdafa-i Milliye Vekaleti Ank. Hac 

Adapazarı Askeri hastanesi namına ahali  

tarafından toplanan yardım hk. 

8.4.1339 
82 16 Geyve Akhisar Nahiyesi Müdürü OHAC 

Yapılan muhtelif cinste giyecek ve mefruşat  

yardımı hk. 

30.TE.1328 
84 37 Adapazarı HA Şubesi HAC (Ankara) 

1. Maktu makbuzların gönderilmesine dair 2. 

Ramazan Bayramı nda Tayyare Cemiyeti  

tarafından toplanan sadaka-i fitr ve  

zekat hakkında. 

04.09.1927 
84 57 Kocaeli-Adapazarı HAC Şubesi HAC (Ankara) 

Tayyare Cemiyeti tarafından toplanan 

sadaka-i fitr ve zekat hakkında. 

14.04.1928 
84 81 Adapazarı HA Şubesi HAC Riyasetine 

Tayyare Cemiyeti tarafından müzayede yoluyla 

satılan kurban derileri hasılatı hk. 

12.08.1928 
84 88 Adapazarı HA Şubesi HAC Merkezi Umumisine 

Ramazan Bayramında Tayyare Şubesi 

tarafından toplanan zekat ve sadaka-i fıtr  

bedeli hakkında 

 
84 89 Adapazarı HA Şubesi HA Merkez Umumiliği Riyasetine 

Adapazarında toplanan kurban derileri  

hasılatı hakkında 

 
93 65 Adapazarı Depo Kumandanı OHAC 

Çanakkale ve Galiçya da muzafferiyetleri 

hatırası olmak üzere yaptırılan maden levhaların 

bedelinin talep edildiği hakkında 

11.Eylül.1333 
98 83  Hendek HAC Katibi Seyid Ali 

Bir miktar paranın akıbeti hakkında bilgi  

isteyen belge 

24.11.1913 
149 49 Sahra Sıhhiye Müf. Umumisi OHAC 

Osmanlı ordusunda hizmet etmek üzere teşkil  

olunan sıhhiye heyetinin Adapazarı nda açılacak 

olan hastanede istihdam edilmeleri hususu. 

01.01.1331 
155 64 HAC Adapazarı HAC 

HAC müfettişinin İstanbul a dönmesi yüzünden 

teslim edilemeyen telgraf hk. 

16.EYLÜL.1332 
155 100 Adapazarı HAC HAC 

Çeşitli satışlardan elde edilen 3520 kuruşun 

teslimi hk. 

2.MART.1334 
155 101 Adapazarı HAC HAC 

Posta yolu ile gönderilen bir miktar paranın 

makbuzun irsali hk. 

3.EYLÜL.1334 
155 103 Adapazarı HAC HAC 

Posta yployla gönderilen bir miktar paranın  

makbuzunun irsali hk. 

3.EYLÜL.1334 
155 121 Adapazarı Mal müdürü ANKARA HAC 

Gönderilmiş olan paraların makbuzunun 

ricası hk. 

3.TS.1337 
155 125 Mutasarrıf Saadettin ANKARA HAC 

Hilal-i Ahmer için Adapazarında yapılacak 

at yarışı hk. 

13.EYLÜL.1337 

13 Eylül 1921 

157 7 OHAC Geyve Şubesi OHAC 

Şube İdare heyetinin isimleri yazılı kişilerden  

oluştuğu hakkında. 

14.TE.1330 
157 156 HA Geyve Şubesi Reisi OHAC Merkez-i Umumisi 

Gelen 150 tane kartpostalın 20 şer paraya 

satıldığı hakkında. 

14.Mart.1331 
157 236 HAC Reisi Dr. Adnan Eskişehir HA Murahhası 

Adapazarı hesaplarının tedkiki için Eskişehir 

ambarından gönderilen erzakın miktarı, cinsiyle 

ilgili malumatın gönderilmesi. 

17.TS.1332 
157 239 Hendek HA Şubesi OHAC 

HA yararına talep olunan müzeyyinat listeleri,  

1332 senesi Nisan ve Mayıs hasılatı olarak 

Merkez-i Umumiye yapılan irsalatını gösteren 

cetvel ve diğer bazı faaliyetleri hakkında. 

13.Şubat.1331 
157 240 Hendek HA Şubesi OHAC 

HA yararına talep olunan müzeyyinat listeleri,  

1332 senesi Nisan ve Mayıs hasılatı olarak 

Merkez-i Umumiye yapılan irsalatını gösteren  

cetvel ve diğer bazı faaliyetleri hakkında. 

13.Şubat.1331 
157 282 Geyve HA Şubesi OHAC 

İstenilen makbuzun geldiği ve evvelce talep  

edilen müzeyyinat ile mektup kağıtlarının  

gönderilmesi hakkında. 

26.Mart.1333 
167 8 Adapazarı KartpostacıArdachesPapazion HAC 

HAC renkli kartpostallarını satmak için izin  

isteyen belge 

29.MART.1331 

11 Nisan 1915 

167 45 Adapazarı ziraat müdürü HAC 

Adapazarı ziraat karargahınalüzumgelen 

paranın kullanımı hakkında emir beklediğini  

söyleyen belge 

9.ŞUBAT.1332 
177 17 Mubayaa Memuru Eşref HAC 

Mısır satın alınması için gönderilen meblağın 

geldiği hk. Adapazarından çekilen telgraf 

22.2.1331 
177 136 HA Eskişehir Murahhası İsmail Besim Dersaadet HAC Riyaseti 

Eskişehir ambarının kuruluşundan itibaren 

ambardan Adapazarı ve Sarayönü çiftliklerine  

sevk olunan hayvanların cins ve miktarını belirten 

bir defterin talep üzerine takdim kılındığı hk. 

12.KE.1335 
204 91 Çeşitli şubeler (Sarayönü, Dersaadet, Adapazarı) OHAC 

1333 senesinde çeşitli şubelerden gönderilen  

havaleler hk. 

1333 
210 27 Müfettiş Nazmi Türkiye HAC Merkezi Umumisi 

Eskişehir Merkezinin teftiş olup Adapazarı’na 

hareket edildiğine dair 

8.9.1339 
210 35 Müfettiş Fahri Türkiye HAC Merkezi Umumisi 

22 lira daha tahsil edildiği ve birgün sonra  

Adapazarı’na gidileceğine dair. 

15.Haziran.1341 
210 532 Müfettiş Fahri Bey HAC Hendek te olduğuna dair 19.Kasım.1927 
210 533 Müfettiş Fahri Bey HAC 

Hendek Şubesinin teftişine ait raporların takdim  

edildiği hakkında 

19.TS.1927 
210 539 Müfettiş Fahri Bey HAC Hendek e gideceği hakkında 17.Kasım.1927 
210 546 Müfettiş Fahri Bey HAC 

Geyve şubesinin teftişine ait raporların takdim 

edildiği hakkında 

27.TS.1927 
210 549 Müfettiş Fahri Bey HAC Adapazarı nda olduğuna dair 21.Kasım.1927 
210 550 Müfettiş Fahri Bey HAC 

Adapazarı şubesinin teftişine ait raporların takdim  

edildiği hakkında 

23.TS.1927 
210 553 Müfettiş Fahri Bey HAC Adapazarı na gideceğine dair 9.11.1927 
210 560 Müfettiş Fahri Bey HAC 

Adapazarı Ziraat Bankası vasıtasıyla gönderilen  

200 liranın alındığına dair 

1.KS.1927 
223 278 Müdafa-i Milliye Sıhhiye Dairesi Reisi HA Murrahhaslığı 

Geyve HA sına tayin edilen Nurettin Bey’in  

Ankara’da bulunduğuna dair. 

16.8.1337 
232 148 Ankara HAC İstanbul HAC 

Geyve Mutasarrıfı Saadettin Bey e gönderilen 

makbuzlar hk. 

8.Ağustos.1339 
252 117 Kocaeli Mutasarrıf Vekili Dr. Adnan  AHA Murahhaslığı 

İznik muhtaçları için İstanbul dan gönderilen 

çadır ve elbiseler hk. 

1.TS.1338 
252 60 Adapazarı Kaymakamı Edhem Şevki HAC 

Gönderilecek malzemenin Dr. İskender Bey’e 

teslimi hk. 

15.3.1337 
282 214 Menzil Müfettişliği OHAC 

Görülen lüzüm üzerine Adapazarı nda bir üsera  

Garnizonu tesis edilmesi hk. 

30.Temmuz.1333 
304 479 Geyve Hastahanesi Hilal-i Ahmer idare memuru Merkez-i Umumi Riyaset-i Alisi ne 

Belgeyi gönderen kişinin bulunduğu mevkiden 

iaşe amacı ile Haziran ayı maaşından Hilal-i Ahmer 

Eskişehir Murahhasalığına irsal etmesi hakkında. 

28.Mayıs.1920 
307 125 Akyazı HA Şubesi Ank.HA Riyasetine 

İzmir felaketzedeleri için 216 Lira 45 Kuruş cem  

olundu. 

17.07.1928 
307 147 Geyve HA Şubesi Ank.HA Merkezi 

İzmir felaketzedeleri için makbuz mukabilinde  

10000 kuruş cem olunmuştur. 

10.07.1928 
313 179 İzmir felaketzedeganına Adapazarı muavenet hayti ve Belediye Reisi OHAC 

İzmir felaketzedeleri için düzenlenen müsamereden 

elde edilen hasılatın gön. Hk. 

12.KS.1336 
313 185 Adapazarı Belediye Reisi OHAC 

İzmir felaketzedeleri için Adapazarı ahalisinin 

bağışladığı paranın gön. Hk. 

22.KS.1336 

22 Ocak 1920 

345 48 Geyve HA HAC 

Satılan müzeyenatın bedelinin gönderilmesi  

hakkında belge. 

26.Mart.1333 
539 10 OHAC Merkez-i Umumi Muhasebesi OHAC 

Adapazarı ziraat muamelatı hk. detaylı rapor. Ekte  

satın alınanalar, icar, masraflar vs. hk. cetveller. 

2.KE.1332 

15 aralık 1916 

540 2 Adapazarı Ziraatçileri HAC Anbarı 

HAC anbarına satın alınan ekmek ve tohumluk  

patateslerin faturaları 

Şubat.1331 
540 33 Adapazarı nda HAC memuru (HAC) 

Adapazarı nda istihdam edilen HAC memurlarına  

gönderilmesi talep edilen eczanın listesi 

23.Şubat.1331 

7 Mart 1916 

540 35 Adapazarı HA Mübayaa Memurları HAC 

Adapazarı nda HAC adına gerçekleştirilen zeytin, 

et,ekmek alımı faturaları ve memurlara dağıtılan  

taamın listeleri. 

Şubat.1331 
540 42 HA Müfettiş-i Umumisi Celaleddin Muhtar Adapazarı HA Ziraat İdare Memurluğu 

Celaleddin Muhtar Bey in Adapazarı Zeriyyat 

Karargahıyla tohum ve ziraat levazımı satın alıımı, 

işçiizamı,İstanbul a mahsul gönderilmesi v.b. konularda 

yapmış olduğu yazışmaları( 

540/43,540/44,540/45,540/66,540/191,540/193, 

540/196 

[1 ek],540/197,540/200,540/201,540/204,540/205, 

540/206,540/208,540/323,540/327,540/331, 

540/333,540/334,540/344,540/346,540/352, 

540/353,540/355,540/357,540/358,540/359, 

540/364,540/365,540/366,540/367,540/368, 

540/369,540/371,540/372,540/374,540/377, 

540/386,540/387,540/391,540/399,540/400, 

540/401,540/412,540/413,540/419,540/425, 

540/430,540/435,540/46,540/437,540/438, 

540/441,540/448,540/450,540/451,540/456, 

540/457,540/462,540/464,540/470,540/472, 

540/480,540/489 

24.Mart.1333 
540 47 HA Müfettiş-i Umumisi Celaleddin Muhtar Adapazarı HA Ziraat İdare Memurluğu 

Ferizliköy fukarasına her gün çorba tevzi 

edilmesi, soğan tohumunun kaç dönüm  

araziye ekilebileceğinin bildirilmesinin talep  

edildiği hakkında. 

02.Mart.1332 

15 mart 1916 

540 48 Adapazarı Kaymakamı Sezai HAC 

Bir vagon tohumluk mısır talep edildiğ 

i hakkında telgraf 

27.Mart.1332 
540 49 Adapazarı Mübayaa Memuru Eşref HAC Başkitabeti 

Mübayaada sarf edilmesi için gönderilen bin 

liranın vürud ettiğine dair. 

12.Nisan.1332 
540 50 Adapazarı Kaymakamı Sezai HAC 

Bir vagon tohumluk mısır talep edildiği 

hakkında telgraf 

03.Nisan.1332 

16 Nisan 1916 

540 52 Geyve Kazası Akhisar Nahiyesi Askeri Şubesi Reisi Yüzbaşı Ahmed Hamdi bin Mehmed (HAC) 

Ziraat işlerinde istihdam edilmek üzere HA  

ziraat sermemuru Eşref Bey namına hazırlanan 

“efrad-ı cedidenin ahval-i sıhhiye ve umumiyeleri 

hakkında cetvel.” 

19.Mayıs.1332 
540 54 Geyve Kazası Akhisar Nahiyesi Askeri Şubesi Reisi Yüzbaşı Ahmed Hamdi bin Mehmed (HAC) 

Ziraat işlerinde çalıştırılmak üzere silah altına  

alınmamış olan eşhas arasından seçilen beş  

neferin listesinin gönderildiği hakkında. 

19.Mayıs.1332 
540 94 OHAC HA Adapazarı Zeriyyat Memurluğu 

Adapazarı Zeriyyat Memurluğu İdaresine  

Merkez-i Umuminin muhtelif tarihlerdeki 

bordroları mucibince verilen eşya ve levazım  

varakaları(94-114 nolu belgeler arası,  

540/143[10 ek], 540/148,540/157540/158, 

540/159,540/160[3ek] 

,540/161[16 ek], 540/234-290 arası,540/293,540/294,540/295,540/297, 

540/298,540/299,540/300,540/301,540/302, 

540/306,540/308,540/311,540/312,540/313, 

540/314,540/316,540/317,540/318,540/322, 

540/326,540/335,540/338,540/339,540/341,5 

40/342,540/350,540/356,540/378,540/379, 

540/383,540/388,540/389,540/397,540/415, 

540/453,540/460,540/461,540/481,540/482, 

540/485) 

06.Eylül.1332 
540 127 HA AnbarıSermemuru Adapazarı HA ZeriyyatSermemurluğu 

Künyeleri muharrer 15 neferin 

Izam kılındığına dair.(540/128,  

540/129,540/132, 

540/136,540/147 

14.Eylül.1332 
540 145 Mahmud Şevket Paşa Nahiyesinde HA Erzak Deposu Vekilharcı Adapazarı HA Memurluğu 

Künyesi muharrer 6 kişinin, 60 öküzle 

beraber gönderildiği hakkında. 

11.TE.1332 
540 156 HA EskşehirAnbar Memuru Adapazarı HA ZeriyyatSermemurluğu 

Adapazarı na bin kilo tohumluk arpa 

gönderdildiği  hakkında telgraf.(540/177) 

12.TS.1332 
540 175 Bekir Sıdkı Bey Adapazarı HA ZeriyyatSermemurluğu 

Heyete ödenen maaşların cetveli 

(540/176) 

27.KS.1332 

9 Şubat 1917 

540 188 Adapazarı ZiraiyyyatKarargahıSermemuru Lütfü HAC 300 lira gönderildiği hakkında telgraf. 18.TE.1332 
540 194 Adapazarı HA Zeriyyat Memurları İsmail ve Lütfü HAC 

Kanun-ı Sani ayına ait hesap özetinin 

gönderildiği hakkında.(540/195) 

05.Şubat.1332 
540 209 HAC AnbarSermemuru Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Adapazarından gelen soğan ve ceviz 

yaprağının idhali yapıldığı hakkında. 

30.Nisan.1333 

30 Nisan 1917 

540 210 Adapazarı Kaymakamı Firuzabad HA Sermemurluğu 

Firuzabad da bulunan Rum muhacirleri için  

altmış dönüm kadar mısır ihzar edildiği hakkında. 

(540/211) 

30.Nisan.1333 

30 Nisan 1917 

540 212 Adapazarı HA ZeriyyatSermemuru Eskişehir HA Anbar Muhasebe Memurluğu 

Memurluğa gönderilen fasulye ile petrolün  

tesellüm varakasının gönderildiği hakkında. 

11.Eylül.1333 
540 213 Adapazarı HA Zeriyyat Dairesi HAC 

HA Adapazarı Zeriyyat Karargahının 1333  

senesi ağustos ayı kiler idhalat ve ihracat  

cetvelleriyle efrad,memurin,yem,tenvirat tabelalarının  

gönderildiğine dair.(540/214,540/215,540/217 

,540/218,540/219, 

540/220,540/223,540/225,540/226,540/227, 

540/232,540/291,540/292,540/305,540/310, 

540/319,540/320,540/325,540/347,540/363, 

540/406,540/486,540/488) 

26.TE.1333 
540 216 Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memuru Necib HAC Müfettiş-i Umumiliği 500 lira talep edildiği hakkında telgraf. 28.TS.1333 
540 222 Adapazarı HA ZeriyyatKarargahı Eskişehir HA Murahhaslığı 

Muhtelif tarihlerde gönderilen koyun,keçi ve 

karasığır gibi hayvanlardan belirtilen sayıdan 

eksik gelenleri hakkında. 

16.TE.1333 

16 Ekim 1917 

540 230 Adapazarı Ziraat Memuru İsmail (HAC) 

Ferizli de ekilen 4 kalem tohumun listesi 

(540/233[1 ek]) 

01.Mayıs.1333 
540 296 HA Eskişehir Murahhası Adapazarı HA ZeriyyatKarargahı 

Eskşehir, Adapazarı ve merkez-i umumi arasında 

gönderilen gıda maddeleri ve yazışmalar hakkında. 

27.KS.1334 
540 303 HA Reisi Namına Rıfat Adapazarı HA Zeriyyat Memurluğu 

Mübayaa için üç defada gönderilen 1500 liranın 

tahkik edilmesi ve sonucun gönderilmesine 

dair telgraf.(540/304) 

15.Şubat.1332 
540 324 HA Memuru Halil Adapazarı HA Zeriyyat Komisyonu Efrada dağıtılacak ekmeğin gramajına dair telgraf. 08.Mayıs.1334  
540 328 Bekir Sıdkı Bey Adapazarı HA Zeriyyat İdaresi 

Adapazarı İaşe Şubesine verilen birinci iaşe  

zehairini bedelini gösterir cetvel(540/329,540/330 

27.05.1334  
540 332 Subhi Bey Adapazarı HA Memuru Ziya Bey Arifiye ye gidilmesi hakkında telgraf. 1334  
540 336 AnbarSermemuru Vekili Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

HA Merkez Anbarı müstahdemlerinden 

Niyazi Efendinin Adapazarı HA Zeriyyat 

İdaresine tayin olunduğu hakkında. 

16.Mayıs.1334 
540 354 (Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu) (HAC) 

Ferizli ye yollanan ve karargahın elinde olan  

mahsulatın çıkarıldığına dair. 

31.Mayıs.1334 
540 376 (Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu) (HA Müfettiş-i Umumiliği) 

Mahsulatın durumu ve hıfzı hakkında 11  

maddelik rapor. 

1334 
540 380 HA Murahhası İsmail Besim Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Trenle bin kilo fasulye gönderildiği  

hakkında telgraf. 

22.Temmuz.1333 
540 381 Belediye Otelinde HA Ziraat Memuru Adil Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Bir miktar tuz ve zeytinyağı gönderildiğ 

i hakkında telgraf.(540/473,540/483) 

03.Temmuz.1333 
540 382 HA Murahhası İsmail Besim Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Adapazarına yağmur yağıp yağmadığı  

hakkında telgraf. 

04.Temmuz.1333 
540 384 HA Murahhası İsmail Besim Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Adapazarı ndan pırasa iştira edilip 

edilemeyeceğinin işarı hakkında telgraf. 

06.Temmuz.1333 
540 385 Müdür Vekili Şevket Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Bulgur izamının talep edildiğine dair 

telgraf. (540/400) 

06.Temmuz.1333 
540 386 HA Müfettiş-i Umumisi Celaleddin Muhtar Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 

Mısır tahmili için vagon alınır alınmaz  

mısırların gönderilmesi hakkında 

telgraf.(540/387) 

07.Temmuz.1333 
540 390 Tedkik-i Hesabat Memuru (HAC) 

Tedkik edilen Adapazarı Zeriyyat Memurluğu 

hesabatına dair 4 maddelik rapor. 

15.Temmuz.1335 
540 392 İdare Memuru Vekilharc İsmail Adapazarı HA Sermemurluğu 

Bir adet lokomobil gönderildiği hakkında  

telgraf.(540/393) 

13.07.1333 
540 414 Adapazarı Mecruhin Hastanesi Sertabibi Ferizli HA Zeriyyat Memurluğu 

Efrada her üç ayda bir yapılan aşıların 

aksatıldığı hakkında.(540/418) 

08.Ağustos.1333 
540 424 Ticaret ve Ziraat Nezareti (Adapazarı Zeriyyat Memurluğu) 

Adapazarı na yollanan keçi ve koyunlara  

dair şehadetname.(540/439,540/454) 

03.Eylül.1333 
540 432 HA Eskişehir Murahhası İsmail Besim Adapazarı HA Zeriyyat Memuru Subhi Bey 

Adapazarı meralarında beslenmek üzere 

kara keçi ve sığır gönderildiği hakkında. 

(540/433,540/440,540/452) 

12.Eylül.1333 
540 434 OHAC Adapazarı HA Zeriyyat Memurluğu 

Yüz çift hayvan için gerekli olan yemlerin  

İaşe-yi Umumiye Heyetinden tevdi  

edileceğine dair. 

14.09.1332 
540 471 HA Reisi Doktor Besim Adapazarı HA Zeriyyat Memurluğu 

Eylül ve Teşrin-i Evvel hesabatının gönderilmesi 

hakkında telgraf. 

17.TS.1332 

30 Kasım 1916 

540 474 Memalik-i Osmaniye Duhan İdare-i İnhisariyesi Adapazarı Zeriyyat Memurluğu 1334 senesi mahsulünün sergisi. 05.Eylül.1334 
540 475 HAC Reis-i Sanisi Adapazarı Zeriyyat Memurluğu 

Yevmiye cetvelleri üzerinde merkezin  

yaptığı tedkikatın raporu.(540/476) 

13.TE.1334 
540 478 HA Müfettiş-i Umumisi Celaleddin Muhtar Adapazarı Zeriyyat Memurluğu İyi karpuz tohumları satın alınması hakkında. 01.TE.1334 
540 479 Adapazarı Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Ferizli HA Zeriyyat Memurluğu 

Birinci Kolordunun meskun arazilerde  

asker ikamesine dair yolladığı emirnamenin 

suretinin gönderildiğine dair. 

03.TE.1334 
540 490 HA Reisi Doktor Besim Ömer Adapazarı HA Zeriyyat Memuru Necib Bey 

Necib Bey ve Subhi Beylerin namlarına 

beş yüz lira gönderildiğine dair telgraf. 

29.TE.1333 
541 43 OHAC Tedkik Memuru (HAC) 

Adapazarı HA Zeriyyat İdaresinde mevcut 

hayvanatın 19.Nisan-31.Temmuz tarihlerine 

kadar vukuatını mübeyyin cetvel 

31.Temmuz.1335 
568 164 OHAC Reisi Sanisi Besim Ömer Adapazarı Ahz-ı Asker Şubesi 

4 esire dağıtılmak üzere 10,5 Lira  

gönderildiği hakkında. 

4.KE.1331 

17 Ekim 1915 

573 27 Adapazarı HAC OHAC 

İki hayvanla 189 keçi yünü trenle gönderilmes 

i hk. telgraf. 

10.Mart.1335 
587 170 HAC HAC Müfettiş Umumiliğine 

Adapazarı nda ziraat işlerinde çalıştırılacak  

künyeleri yazılı olan sekiz neferin maaşları 

ve istihkakları hakkında. 

24.Mart.1333 
587 173 HAC HAC 

HA Eskişehir Ambarından Adapazarı Ziraat 

İdare Memurluğuna gönderilen isimleri  

yazılı sekiz neferin maaşlarının ve istihkaklarının  

Adapazarı İdare Memurluğuna teslim  

edildiği hakkında. 

1.Mayıs.1333 
587 243 OHAC Adapazarı HA Ziraiyat İdaresi 

Balada künyeleri muharrer 8 neferin Adapazarı 

ziraiyatında istihdam edilmek üzere  

gönderilmesi hakkında. 

13.Haziran.1333 

13 Haziran 1917 

587 250 OHAC Adapazarı HA Ziraiyat İdare Memurluğu 

Adapazarı HA Ziraiyatında istihdam edilmek 

üzere künyeleri yukarda muharrer on bir 

nefer gönderilmiştir. 

26.Haziran.1333 
587 257 HAC Adapazarı HA Ziraiyatı İdare Memurluğu 

HA numrosu, künyesi ve memleketi belirtilen 

70 isim. 

9.Temmuz.1333 
587 258 HAC Adapazarı HA Ziraiyatı İdare Memurluğu 

Adapazarı ve civarı ziraiyatında istihdam 

edilmek üzere künyeleri yukarda muharrer  

70 nefer Romanya esirinin gönderilmesi hakkında. 

9.Temmuz.1333 
587 259 OHAC Adapazarı HA Ziraiyat İdaresi Memurluğuna 

Adapazarı ve civarı ziraiyatta istihdam edilmek  

üzere 72 neferin gönderilmesiyle alakalı. 

9.Temmuz.1333 
587 273 OHAC Adapazarı HA Ziraiyet İdaresi Memurluğu 

Balada künyeleri muharrer 20 nefer  

Romanya üserasının İspanya sefaretinde 

gönderildiklerine cevap olarak bunların tevzi 

edilerek makbuzunun irsalin beyan olunur. 

14.Temmuz.1332 
587 285 OHAC  

Balada künyesi muharrer HA Eskişehir 

ambarında müstahdem Romanya esirinin  

HA Adapazarı Ziraat karargahında istihdam 

edilerek gönderilmesinden dolayı kendisine  

askeri ve mülkiyece kolaylık gösterilmesi hakkında. 

23.Temmuz.1333 
587 403 Adapazarı HA Şubesi HAC Adapazarı HA Hacı Cuma Çiftliği Efradının künyelerinin listesi 1917 
600 15 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen para ile makbuzlar. 10.01.1916 
600 16 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen para ile makbuzlar. 10.01.1916 
600 17 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen para ile makbuzlar. 10.01.1916 
600 128 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen paranın HA nın borcuna eklendiğine dair. 30.03.1916 
600 202 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen paranın HA nın borcuna eklendiğine dair. 06.03.1916 
600 241 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Eşref Bey e ödenen paranın HA nın borcuna eklendiğine dair. 26.02.1916 
600 328 Osmanlı Bankası İstanbul HA HA Hastanesi ile Adapazarı Tarım Seksiyonu Başkanına yapılan ödemelerin HA nın borcuna eklendiğine dair. 17.03.1919 
600 364 Osmanlı Bankası İstanbul HA Trabzon HA Merkez Komitesi ile Adapazarı Tarım Seksiyonu Başkanı Hayreddin Bey e yapılan ödemelerin HA nın borcuna eklendiğine dair. 19.04.1919 
600 370 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı nda Hayreddin Bey e ödenen paranın makbuzu ile Savaş Tutsakları Komitesi nin hesabına aktarılan para hk. 01.05.1919 
600 371 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı nda Hayreddin Bey e ödenen paranın makbuzu ile Savaş Tutsakları Komitesi nin hesabına aktarılan para hk. 01.05.1919 
600 402 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı ndaki Hayreddin Bey e ödenen paranın HA nın borcuna eklendiğine dair. 21.06.1919 
600 409 Osmanlı Bankası HA Adapazarı ndaki Tütün İdaresi ne yapılacak ödeme hk. bilgi. 02.07.1919 
600 412 Osmanlı Bankası İstanbul HA Adapazarı Tarım Seksiyonu başkanı Hayreddin Bey in hesabına yatan paranın makbuzu. 08.07.1919 
645 90 OHAC Muh. OHAC Adapazarı HAC 1334 senesi hesabatıhk. 6.Şubat.1335 
645 115 OHAC OHAC Adapazarı ziraat vekaletiidaresimemuruhk. 8 Nisan 1919 
645 136 Adapazarı HAC OHAC 3 adet malzemenin Adapazarı eşrafından Osman Beyzade Halim Bey 1000 lira mukabili satın almak arzusunda olması hk. 1.Mayıs.1335 
645 149 Adapazarı HAC OHAC Seferberlik başlangıcında fayton,arabakoşumu,yem torbası vs. gibi malzemenin HAC için istimali hk. 

20.Mayıs.1335 

1919 

826 4 HAC Adapazarı ZirayatKarargahı İdare Memuru HAC Teslim alınan tuzlar ve gerekli olan erzak hakkında belge. 14.KS.1333 
830 1 Adapazarı HA Şubesi OHAC Adapazarı HA Şubesinden İstanbul a gönderilen neferler hakkında ve müteferrik evrak. (1 den 409 a kadar olan belgeleri içermektedir.) 1333/1917 
843 127 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar dan Adapazarı na nakledilen 70 İngiliz savaş tutsağına Haziran ve Temmuz ayı ödemelerinin yapılmasına dair. 29.03.1918 
847 10 Adapazarı HA Ziraat İdare Memuru HA Müfettiş-i Umumiliği Yıllık elde edilen hububatın teslimini ve miktarını belirten belgeler. 21.TE.1334 
847 11 Adapazarı HA Ziraat İdare Memuru HA Müfettiş-i Umumiliği Yıllık elde edilen hububatın teslimini ve miktarını belirten belgeler. 21.TE.1334 
847 12 Adapazarı HA Ziraat İdare Memuru HA Müfettiş-i Umumiliği Yıllık elde edilen hububatın teslimini ve miktarını belirten belgeler. 21.TE.1334 
847 13 HA Adapazarı Şb. HAC Adapazarı HA Ziraat Karargahlarının 332 senesindeki mahsulatı ve bunların hesabı. 22.8.1333 
847 15 HA Adapazarı Şb. HAC Adapazarı HA Ziraat Karargahlarının 332 senesindeki mahsulatı ve bunların hesabı. 22.8.1333 
847 16 HA Adapazarı Şb. HAC Adapazarı HA Ziraat Karargahlarının 332 senesindeki mahsulatı ve bunların hesabı. 22.8.1333 
847 18 HAC Konya Srayönü, Adapazarı, Tuzla Şubeleri HAC Ecza ihracatı, Adapazarı çamaşır ihracatı 1334 
847 25 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 26 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 27 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 28 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 29 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 30 HA Konya-Sarayönü, Tuzla, Adapazarı Şb. HAC Erzak, çamaşır, porselen ithalat ve ihracatları. 1335 
847 32 Adapazarı HA Ziraat İdare Memuru HAC Adapazarı HA Ziraat İdaresi nin 334 senesi Teşrin-i Sani kasa hesabının gönderildiği hakkında. 25.KE.1334 
847 33 HA Adapazarı Ziraat İdaresi OHAC HA Adapazarı Ziraat İdaresi nin 1334 senesi Kanunuevvel ayı vezne hülasa-i hesabiyesi. (Eklerde diğer aylara ait hesap özetleri var) 4.KE.1334 
850 5 Sulh ce Selamet Cemiyeti HAC Adapazarı ndaki bulunan muhacirlerin kötü durumu ve oraya kurulan hastahane hakkında. 

5.KE.1334 

5 Aralık 1918 

850 223 Adapazarı nda Mukim Bir Ferd HAC Riyaseti Aliyesi Bilgileri verilen 1500 nüfusun taşradaki hayatları, koşulları ve bunların gerekli yerlere bildirilmesi hakkında. 

30.Eylül.1337 

30 Eylül 1921 

951 1 OHAC Üsera Komisyonu OHAC Rusya da bulunan esirlere “American Relief Administration” vasıtasıyla verilen un, şeker, pirinç ve süt yardımı, Yozgat ta esir bulunan İngiliz zabıtanına gönderilen cekler; Osmanlı esirlerine gönderilen yardım paketleri, İngiltere de bulunan Osmanlı esirlerine gönderilen havaleler ve hediyeler; esir bulunan memurların maaşları; Malta da bulunan esirlere gönderilen para yardımı; Samatya, Pozantı-Bilemedik, Bursa, İzmit ve Afyon2da bulunan İngiliz esirlere gönderilen yardımlar hakkında. (1 den 189 a kadar olan belgeleri içermektedir.) 

1916/1920 

 

954 55 Adapazarı Üsera Garnizonu Kumandanı OHAC Üsera Komisyonu Muamelat-ı Nakdiye Şubesi Harp esirleri için gönderilen 15688 kuruşun, adı geçen esirlerin Ayastefanos ve Samatya Garnizonu na sevk edilmesi dolayısıyla teslim edilemediği; üseraya tevzi edilen meblağın imza ettirildiği; üseranın hangi garnizonlara gönderildiğinin makbuzlar üzerine yazıldığı; paranın cemiyete iadesinin banka şubesine bildirilmesi vs hakkında 5 maddelik rapor. (954/58, 954/59 [1 eki var], 954/60, 954/63, 954/64[2 eki var], 954/66 [1 eki var], 954/69, 954/70, 954/71, 954/73, 954/74, 954/75, 954/76, 954/77, 954/79) 4.4.1334 
954 62 (Adapazarı Üsera Garnizonu) (OHAC Üsera Komisyonu) Garnizonda bulunan üseranın milliyetlerine göre düzenlenmiş çizelgesi 1334 
991 1 Adapazarı Mülkiye Hastanesi Sertabibi Süleyman HAC Gerekli malzeme-i sıhhiye hakkında 3.4.1338 
1000 9 Adapazarı HA Ziraat İdaresi OHAC Adapazarı HA Ziraat idaresi nde 335 senesi Kanun-i Sani Ayı memurin tebdilat cetveli. 10.Şubat.1335 
1000 10 Adapazarı HA C  Adapazarı HA Ziraat İdaresi adına ziraat yapılacak Sarıdivan köyü civarında Hacı Cuma Kışlasına ait eşyaların teslim mazbatası. 

Şubat.1335 

Şubat 1919 

1000 14 AdarazarıFiruzlu ? Karyesi sakinlerinden Ohannespapazyan Adapazarı HA Ziraat İdaresi Memuriyeti Dört yıl önce göç ettirilmesinden dolayı bu zaman zarfında kullanılan topraklarının ve evlerinin kiralarının verilmesi, fakıru zaruret içerinde olduklarından dönen ahalinin ziraat aletleriyle, hayvan ve sair ihtiyaçlarının karşılanması hususundaki taleplerine dair. 

22.Nisan.1335 

22 Nisan 1919 

1000 15 HA Müfettişi Osman HAC Merkez-i Umumisi Muhtelif cins ve sayıda hayvanın dört neferin koruması altında vagonlarla sevk edildiğine dair Adapazarı ndan çekilen telgraf 15.4.1335 
1000 19 Adapazarı İdare Memuru Hayrettin HA Merkez-i Umumisi Askeri sevkiyattan ücret alınacağı karardan dolayı sevkiyat masraflarının gönderilmesine dair 18.05.1335 
1000 20 HA Adapazarı Ziraat Memurluğu HA Merkez-i Umumisi Riyaseti Anbarlarında bulunan tütünlerin İstanbul a sevki için gerekli muamelenin tamamlanmasına yönelik Reyi idaresine yapılan başvuru üzerine sevk ruhsatının temini için istenen meblağ hk. 12.Haziran.1335 
1000 25 HA Müfettiş-i Umumisi Dr. Celalattin Muhtar HAC Riyaseti Adapazarı Ziraat memuru Lütfi Bey hesabına yatırılan paraya dair 13.7.1335 
1000 26 HA Adapazarı Ziraat Memurluğu HA Merkez-i Umumisi Riyaseti Vagonlarla sevk edilmiş olan tütün ve çeşitli malzemeler hk. 15.Temmuz.1335 
1000 27 HA Adapazarı Ziraat Memurluğu HA Merkez-i Umumisi Riyaseti Vagonlarla sevk edilmiş olan tütün ve çeşitli malzemeler hk. 15.Temmuz.1335 
1000 28 Adapazarı Ziraat İdaresi Memuru Hayrettin HA Merkez-i Umumisi Bargir, öküz ve tütünler için bir cevap gelmediğine dair tegraf 3.Temmuz.1335 
1078 6 Dahiliye Nezareti HAC Karamürsel de Yunanlılar tarafından ika edilen mezalim-i fecayi hakkındaki raporların gönderilmesi 

17.Nisan.1336 

 

1082 1 Levazımat-ı Umumiye Dairesi HAC Adapazarı ndaki gemi tahtalarından 4000 adedinin Adapazarı HA Hastahanesine sevki tebliğ edilmiştir. 24.Şubat.1330 
1082 28 HA Murahhası Adapazarı HA 8.İmdad-ı Sıhhiye Heyetine Geyve doktorlarından Memduh Bey in ailesi hasta olduğu için maaşına mahsup edilmek üzere kendisine 3000 kuruş verilmesi hakkında. 28.Eylül.1338 
1082 31 HA Reis-i Sanisi Ank.HAC Geyve 8. İmdad-ı Sıhhiye heyeti tababetine Memduh Bey in tayin olduğu hakkında. 2.Temmuz.1337 
1082 32 HA Murahhası Geyve HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti İdare memurluğuna 5000 kuruş ile Kenan Bey in tayin edildiği hakkında. 23.Temmuz.1337 
1082 33 Geyve Müfettişi HAC Bala da muharrer üç kalem levazım yazılmıştır ve idare memurluğuna Kenan Bey memur edilmiştir. 21.Ağustos.1337 
1082 34 Geyve Hükümet Tabibi HAC Geyve Hastahanesieczahanesi için iki adet tahta karyola hakkında. 26.8.1337 
1082 36 Geyve HAC HAC Yardım için dağıtılan erzak listesi hakkında. 2.KS.1337 
1082 41 İst.HA İdare Memuru HAC Merkezi Umumi Riyasetine Yenişehir e sevk edilecek eşya ve malzemenin Geyve ye sevki ile ilgili yazılar. 15.Mayıs.1337 
1082 47 Ank.HA Ambar Memuru Geyve Hastahanesi İdare Memuru Kenan Bey Yazılı olan levazımın teslim alındığına dair. 23.Mayıs.1337 
1082 53 Adapazarı ndaki HA 8.İmdad-ı Sıhhiye HAC Daha önce istenen muhacirler için söz edilen mazbataların tanzim edilmesi hakkında. 17.Nisan.1338 
1082 54 Adapazarı nda HA Hastahanesi Ank.HAC Talep buyurulan mazbataların Birun? Efendiye teslim edildiği hakkında. 27.Nisan.1338 
1082 55 Adapazarı İmdad-ı Sıhhiye Heyeti Ank.HAC Adapazarı ndaki 8.İmdadı Sıhhiye heyeti hastahanesinin acil ihtiyaç duyulan levazım ile ilgili telgraf. 1338 
1198 56 Adapazarı H.A. Şubesi Ankara H.A. Heyet-i Merkeziyesi Rusya daki aç ve muhtaç müslümanlar için toplanan paranın gönderildiğine dair. 18.09.1338 
1200 5 Adapazarı HA Heyeti Ank.HA Heyeti MurahhaslığıCanib-i Aliyesine Ekteki cedvellerde makbuzlarının dağıtımının gösterildiğine dair 18.KS.1339 
1200 9 İdare Şubesi Müdürü HAC Karyola almak için Adapazarı HA 305 bin guruş fabrika kasasına teslim olunmuştur 18.Eylül.1338 
1200 10 HA Reisi HAC Adapazarı HA Şubesinden 1500 guruş alındığı hakkında 18.Ağustos.1338 
1200 14 Adapazarı Emniyet Bankası HAC Adapazarı HA şubesine satılan sabun hakkında cetvel 16.Ağustos.1338 
1200 17 İbrahim HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan eşya cetveli 14.Ağustos.1338 
1200 18 Ali Abdullah Efendi,HacıKomyalı HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan takunya faturası 16.Ağustos.1338 
1200 19 Tenekeci Osman HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan eşya faturası 14.Ağustos.1338 
1200 20 Mütevelli Zade Ahmet HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan eşya faturası 16.Ağustos.1338 
1200 21 Adapazarı Yüncüler Çarşısında Cemil Mustafa HAC Adapazarı HA şubesine satılan malların faturası 14.Ağustos.1338 
1200 22 Hafız Ahmed Bey HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan eşya faturası 11.Ağustos.1338 
1200 23 Hasan Çavuş HAC Adapazarı HA Hastanesine satılan testi faturası 16.Ağustos.1338 
1200 25 Adapazarı Soğan Pazarında Yağcı Mehmed HAC Adapazarı HA Şubesi ne satılan tereyağı faturası 9.Ağustos.1338 
1200 26 Adapazarı HA Reisi HAC Gazilere verilmek üzere hazırlanmış 9856 guruş, hastanede adına alınmış ve dağıtılmış olması hakkında 17.Ağustos.1338 
1200 27 Adapazarı HA Reisi HAC 21279 guruşluk malzemenin hastaneye alınması hakkında 23.Ağustos.1338 
1200 28 Adapazarında Çavuş Mustafa HAC Adapazarı HA için birer yüz guruştan otuz çiftin üçyüzguruş olan malların faturası 20.Ağustos.1338 
1200 29 Camcı Haydar Mehmet ve Sıvacı İbrahim HAC HA Hastanesinin dört pavyonunun badanası ve istihdamı için gerekli olan 1500 guruş,Adapazarı HA şubesi veznesine verilecektir 21.Ağustos.1338 
1200 30 Fabrika Müdürü Mehmet Sami HAC Hastaneler için üretilen sobaların bedeli olarak Adapazarı HA tarafından 5000 guruş olarak fabrika kasasına verildiği hakkında 30.KE.1338 
1200 31 Araba Fabrikası Müdürü Mehmet HAC Askeri Hastahaneler için üretilen sobaların satın alınması karşılığında Adapazarı HA tarafından fabrikaya 3500 guruş ödendiği hakkında 7.KE.1338 
1200 32 HA Komisyonu Riyaseti Sandukçu 84000 guruş Emniyet Bankası ndan Adapazarı mal sandığına teslim edilmiştir 

24.KE.1338 

24 Aralık 1922 

1200 33 Adapazarı Hastaneleri Gasile memuru HAC HA veznesi kasasından 1000 guruş alındığına dair 3.KE.1338 
1200 34 Fabrika Müdürü HAC Elli soba ve her sobaya altı dirsek olarak Adapazarı HA tarafından 15.000 guruş fabrika kasasına verilmiştir 2.KE.1338 
1200 35 Hacı Ahmed HAC Adapazarı HA şubesi için kiraya verilen evin 500 guruş–şubesinden alındığı hakkında 23.TS.1338 
1200 36 Ömer Çavuş HAC Hastanede 13 gün yatan ve bedel olarak 260 guruş veren şahsın,parayı Adapazarı HA şubesine verilmesi hakkında 25.KE.1338 
1200 38 HAC Fabrika Müdürü ne Masa veya karyola satışı için Adapazarı HA tarafından 50000 guruş fabrikaya ödendi 23.Eylül.1338 
1200 39 Sıvacı İbrahim Efendi HAC Adapazarı HA Hastanesi ne satılan dört pavyon bedeli ile birlikte nakliye edilerek Adapazarı HA Şubesi ne 3325 guruş ödenmiştir 21.Ağustos.1338 
1200 41 Hafız Mustafa HAC Adapazarı HA Hastanesi için HA Şubesi ne satılan kaşık faturası 20.Ağustos.1338 
1200 43 Soğan Pazarında Bakkal Ayıntaplı Mahmut HAC Adapazarı HA Şubesi ne satın alınan tereyağı faturası; 1780 guruş ödendi 20.Ağustos.1338 
1200 46 HA Reisi Banka Müdürü Mustafa Bey Adapazarı Belediye Dairesi Tuz bedeli faturası; HA Reisi Banka Müdürü Mustafa Bey adına düzenlenmiştir.750guruş para Adapazarı Badiye dairesine teslim edildi 12.TS.1338 
1200 47 Adapazarı HA Reisi Dersaadet HA Merkez-i Umumi-si Riyaset-i Aliyesine Makbuzların bir an önce gönderilmesinin istenmesi ve verilen makbuzların hastanelere teslim edilmesi hakkında 9.Ağustos.1339 
1200 48 Adapazarı HA Reisi Dersaadet HA Merkez-i Umumi-si Riyaset-i Aliyesine Semerciler mahallesinden İbrahim Zade Mehmet Bey e 2000 guruş verildiği hakkında 28.Ağustos.1339 
1200 49 HA Reisi Adapazarı HA Şubesi Riyaset-i Aliyesine Çeşitli hastanelere teslim edilen faturaların suretlerinin teslim edildiği hakkında 1.Temmuz.1339 
1200 50 Adapazarı HA Şube Reisi HAC 1500 guruşun HA kazasına gönderildiği hakkında 16.TS.1338 
1200 51 Adapazarı HAC Reisi Dersaadet HA Merkez-i Umumi-si Riyaset-i Aliyesine HA için tahsil edilmiş 1085 lira 76 guruştan 500 lira HA gönderildiği hakkında 9.Ağustos.1339 
1200 52 Adapazarı HA Şubesi Reisi HAC Zatın maaşı olan 1500 guruşun HA gönderildiği hakkında 16.TS.1338 
1200 55 HA Reisi HAC Adapazarı HA Şubesince Mülazım Efendi adına ürettirilen botların faturası 26.TS.1338 
1200 56 Reis HAC Adapazarı HA Şubesince yaptırılan tabut faturası 25.TE.1338 
1200 59   Savaştan getirilen yaralıların istasyondan hastaneye nakil işlemleri için gerekli olan 2000 liranın Adapazarı HA Şubesi veznesinden alındığı hakkında 18.KE.1338 
1200 62 Adapazarı Hastanesi Tabibi HAC 149 guruşluk kibrit, tütün hastaneye teslim edildi 13.Eylül.1338 
1200 67 Adapazarı HAC Reisi Ank.HA Heyeti MurahhaslığıCanib-i Aliyesine HA ve ona getirilen yaralılara yardım etmek için ahalinin çağırılmasına yatak,yorgan,bina gibi gerekli şeylerin temini için ahaliden destek istenmesi hakkında 

18.KS.1339 

18 ocak 1923 

1200 68 Adapazarı HAC Reisi Ank.HACMurahhaslığıCanib-i Aliyesine Hastanelere lazım olan gereçlerin(yatak,yorgan vs.) sağlanması bir cetvel oluşturulması ve Yeni Gün Gazetesi nde bu cetvellerin yayımlanacağı hakkında 

18.KS.1339 

18 ocak 1923 

1200 70 Adapazarı HA Heyeti Reisi Ank.HACMurahhaslığıCanib-i Aliyesine Hastane ianesinden 5000 küsürguruş vürut edilerek hastane gereçleri için sarf edildiği hakkında 18.KS.1339 
1200 71 Adapazarı HA Reisi HAC TS 38 maaşının Adapazarı HA heyeti sandığından tamamen alındığı hakkında 3.KE.1338 
1200 72 HA Reisi HAC TS 38 tarihinde 1500 guruş Adapazarı HA sandığından alındığına dair 6.KS.1338 
1200 73 Adapazarı HA Şubesi Reisi Türkiye HA MurahhaslığıCanib-i Aliyesine Yatak ve çamaşır gibi malzemeler ahaliden toplanıp dağıtıldı ve rapor olarak hazırlandı 21.Nisan.1339 
1200 75 Adapazarı HA Reisi Ank.HAMurahhaslığına 1480 guruş makbuzlarıyla beraber gönderildi. Kurban Bayramı ndan gelen kurban derileri paralrı hastaneye gideceği hakkında 29.Nisan.1339 
1200 76 Adapazarı HAC Reisi Dersaadet Türkiye HAC Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyesine Adapazarı HAC ın kuracağı hastane için gerekli malzemelerin istendiği ve istenmesine ragmen hala gönderilmediği hakkında 1.Mayıs.1339 
1200 77 Adapazarı HA Reisi Dersaadet Türkiye HAC Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyesine Harcanan paralarla malzeme alınıp alınmadığı,kazalara teslim edilip edilmediği,kayıt senetlerin kontrol ve düzenlemesinin yapılacağına dair 3.Haziran.1339 
1200 78 Adapazarı HA Şubesi Reisi Türkiye HAC Risaset-i Aliyesine  18.Haziran.1339 
1200 80 Adapazarı HA Heyeti Reisi Dersaadet HA Merkez-i Umumi-si Riyaset-i Aliyesine Şubece vuku bulunan varidat ve sarfiyat üç aylık tanzim olunan iki kıta cetvelin Ankara HA Murahhaslığının izniyle gönderilmesi hakkında 16.Temmuz.1339 
1200 81 Adapazarı HA Reisi Dersaadet Türkiye HAC Merkez-i Umumisi Kiyaseti Canib-i Aliyesine Hanımlar Heyeti hastanelere yaralıları giydirmek için gönderilmiş ve yaptıkları işler için 500 guruşluk maaş aldıkları ve bunların tasdiki hakkında 28.Temmuz.1339 
1236 36   Kızılay ın Adapazarı Karasu nahiye şubesinin 1338 de açılması hk.  
1236 37   Kızılay ın Hendek kaza şubesinin 1330 da açılması hk.  
1237 115   Kızılay ın Karasu şubesinin 1928 de ki açılışına dair.  
1268 1 Ayvalık 24. İmdad-ı Sıhhi Heyeti HAC Ayvalık 26. İmdad-ı Sıhhi Heyeti ne ve İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti ne gelen evraka dair dosya. (1 den 94 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 

1923/1924 

 

1290 141 Dördüncü Kolordu Kumandanı  HAC Sapanca mıntıkasında yabani domuzların tarlalara zarar vermesinden dolayı, Nurettin Bey in dikenli tel talep ettiğine dair. 17.TS.1339 
1296 51 Adapazarı Fındıklı Karyesinde İskan Edilen Sarışaban Muhacirleri HAC Fındıklı muhacirlerinin yararına olmak üzere çadır talep edildiğine dair. 25.Mart.1340 
1332 18 Adapazarı Valisi Faik HAC Muhacirin için 130 çadır talep edildiği hk tel 19.Mart.1340 
1401 64   Akhisar Geyve Şubesinin 1926 yılında açılışı hakkında belge  
1429 67   Adapazarı Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1429 68   Sapanca Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1429 69   Geyve Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1452 1   HA tarafından İzmit te İstiklal Caddesi nde inşası düşünülen binanın projesi hk. 27.Tem.27 
1466 1 Reis Ank.HAC Merkez-i Umumisi Riyaset-i Celilesine Hesabat için gerekli gerekli evrakların tamamlanmadığı, hesapların yapılamadığı ve bu evrakların Adapazarı nın Karasu nahiyesine gönderildiği ve oradan ulaşılmasının istendiği hakkında. 28.07.1928 
1468 1 Muhtelif HA Şubeleri HAC Orta, Orhaneli, Of, Pazarcık, Giresun, Reşadiye, Sapanca, Seydiköy vs şubelerin gelir-gider, maktu makbuz, sefkat pulu vb cetvelleri ve bunlara ait yazışmalar. (1 den 83 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 25.07.1928/31.09.1928 
1483 1 Kadıköy HA Şubesi, Karamürsel HA Şubesi HAC Kadıköy ve Karamürsel HA Şubelerinin idari ve mali işlerine dair müteferrik yazışmalar. (1 den 59 a kadar olan belgeleri içermektedir.) 

19.Temmuz.1339/1928 

 

 

 
KUTU NO 
BELGE NO 
KİMDEN 
KİME 
İÇERİK 
TARİH 
4 2 H.A Armağan (1337) Gebze Ziraat Bankası Muavini Ahmed Besim 

TBMM Reisi Mustafa Kemal e hitaben 

yazılan bir mektupla başlayan  

içinde kahramanlık şiirleri bulunan bir 

armağan kitapçık 

15.Haziran.1337 
12 243 

Başkumandanlık Vekaleti

Sahra Sıhhıye Müfettiş-i Umumisi 

OHAC Riyaseti 

Bakıma muhtaçların sevkine mahsus  

vagonların ısıtılması için Haydarpaşa, 

İzmit vd. istasyonlarına yeteri miktar 

mangal kömürüyle 50 mangalın 

verilmesi hakkında 

09.10.1331 
14 426   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden 

(İzmit, Balıkesir, Aziziye (Sivas), İşkodra, 

Karaman ) gönderilen irsalat-ı Nakdiye 

Varakası  

 
14 425   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden 

(İzmit, Balıkesir, Aziziye (Sivas), İşkodra,

Karaman ) gönderilen irsalat-ı Nakdiye

Varakası  

 
14 372 İzmit Sancağı HAC Toplam iane hk 2.Şubat.1328 
14 271 İzmit HAC OHAC 

İzmit Merkezine mahsus OHAC aza

beyanname vakası 

4.KS.1327 
14 137   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden (İzmit,

Balıkesir,Aziziye (Sivas), İşkodra, Karaman ) gönderilen

irsalat-ı

Nakdiye Varakası  

 
14 127   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden (İzmit, Balıkesir,

Aziziye (Sivas), İşkodra, Karaman ) gönderilen irsalat-ı

Nakdiye Varakası  

 
14 125   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden (İzmit, Balıkesir, Aziziye

(Sivas), İşkodra, Karaman ) gönderilen irsalat-ı Nakdiye

Varakası  

 
14 121   

Çeşitli HA merkez ve şubelerinden (İzmit, Balıkesir, Aziziye

(Sivas), İşkodra, Karaman ) gönderilen irsalat-ı Nakdiye

Varakası  

 
14 299 Gebze Kaymakamlığı OHAC 32 Kurban derisi bedeli olan para hk. 10.KS.1328 
14 65 Gebze Kaymakamı HAC H.A. e bırakılan Kurban derileri hk. 20.TS.1328 
14 36 Kandıra HAC HAC Kandıra da yardım edenlerin listesi 10.TS.1328 
14 93 Gelibolu Kaymakamlığı HAC 

Hereke kazasının kurban derilerinin bedeli olan ianenin

gönderildiği hk. 

1.KE.1328 
23 336 Birinci Kolordu Sertabibi OHAC 

Kandıra daki hastane hk talep olunan bilgi hk ve bilgi

verilmesi hususu 

12.01.1330 
23 3 Kandıra HAC reisi Ahmed  İst. H.A.C. 

Toplanan hasılatın bir kısmının gönderilmiş bir kısmı ise

sille taburunun ihtiyacının kullanılması hk 

22.Mart.1331 
23 2 Kandıra HAC reisi Ahmed  İst. H.A.C. 

Şubemiz tarafından tedarik edilen hasılatın kalanının

sille AmeleTaburu Hastanesine harcandığı hk bir telgraf 

25.Mart.1331 
23 347 Dr.Muck?  

Darıca da bulunan Alman bölüğü ile şehrinizde birkaç ay kaldığı

orada Osmanlı askerlerini tedavi ettiği vs hk bir mektup 

19.07.1917 
26 38 Sertabib İhsan Hilmi ( HA Hastanesi) HAC Merkez-i Umumiyesi Riyaset-i Aliyesi İzmitte kiralanan bina hk. 7.KS.1337 
26 37 

Onuncu İzmit ve Havalisi İmdad

Heyeti Reisi 

OHAC Riyaset-i Aliyesi 

İzmit ve çevresine yardım heyetinin gelişi hakkında tutulan raporların

HAC ye sunulması hakkında 

28.Ağustos.1337 
26 36 

Sekizinci İmdad-ı Sıhhiye Heyeti

Sertabibi 

Merkez-i Umumi Riyaset-i Canib-i Aliyesi 

Ankara Murahıslığına katılan Doktor Rüştü Bey in İzmit Heyet-i

İmdadiyesine tayin edildiği hk. 

05.09.1337 
26 40 OHAC-Sertabib HAC Merkez-i Umumisi Riyaset-i Aliyesi 

Karamürselde ortaya çıkan salgın ( influenza) hastalık için ekte

yollanan ilaç listesinin temin edilmesina dair 

23.KS.1337 
26 39 Sertabib ( Karamürsel) HAC Merkez-i Umumiyesi Riyaset-i Saniyesi 

Geçici olarak açılan hastanenin eşyalarının Değirmendere yoluyla

pahalıya mal olucağından kayıkla gönderilmesinin daha uygun

olacağına dair 

21.KS.1337 
26 35 Karamürselİmdad-ı Sıhhiye Heyeti Merkez-i Umumi Riyaset-i Canib-i Aliyesi 

Karamürselden doktor ve hastabakıcalr hariç kaçan memurları

bildirme ve kurtarılan malzemenin İstanbul a gönderilmesi hk. 

9.KS.1337 
27 135 İzmit Şubesi OHAC Gönderilen para ve makbuzlarıhk. 30.TS.1331 
27 134 İzmit HA Reisi OHAC İzmit H.A.Cem reisinin isminin istemi hk. 13.KS.1331 
27 133 İzmit HA Reisi OHAC Talep edilen eşyaların ellerine ulaştığına dair belge. 14.KS.1331 
27 132 İzmit HA Reisi namına Katip OHAC 

Şubeye gönderilen süs eşyaların para bedelinin postaneye

verilmesi hk. 

24.KE.1331 
27 131 İzmit HA Reisi namına Katip OHAC M.Umumisine  İzmit Postanesinden merkeze gönderilen para hk.bel. 13.TS.1331 
27 130 İzmit HAC Reisi namına Katip İHAC Şubenin teslim aldığı eşyanın ödemesinin postaya verildiği hk. 24.TE.1331 
27 129 İzmit HAC Reisi namına Katip İHAC Verilen paraların makbuzunun istendiği belge 12.Ağustos.1331 
27 128 İzmit H.A.Reisi İstanbul H.A.C. Gn.Mrk. Taraklı Şubesine verilen paranın makbuzunun istendiği bel. 24.Ağustos.1331 
27 125 İzmit H.A.C.Reisi namına Katip İstanbul H.A. 

Yollanan yardım paralarının hangi vesikalara ait olduğunu

bildiren belge. 

28.Temmuz.1331 
27 124 İzmit Mütasarrıfı OHAC 

H.A.namına toplanan yardım paralarının merkeze yollandığını

ve açılacak olan hastane hk.bel. 

26.Temmuz.1331 
27 123 İzmit H.A.C.Reisi namına Katip İstanbul H.A. Yollanan paraların makbuzunun istendiği belge. 23.Temmuz.1331 
27 119 İzmit Maarif Müd. HAC İkinci Bşk. 

İzmit Sultanisinde görevli memurların vatan hizmetinde çalışma

taleplerini bildiren belge. 

16.Haziran.1331 
27 117 İzmit H.A. İstanbul H.A. Toplanan yardım paralarının makbuzu hk. belge. 11.Haziran.1330 
27 27 

H.A.C.Heyet-i İdare Reisi

(Mutasarrıf) 

İstanbul H.A.C. 

Eğridere H.A Şubesi Başkanlığına gönderilen zarfın üzerinde

“İzmit” olmasına rağmen zarf açılmış ve bu yanlışın düzeltilmesi

için zarfın İzmit e gönderilmesine dair belge. 

22.KS.1330 
27 26 İzmit H.A.C.Heyet-i İdare Reisi  İstanbul HAC Gn.Mrk. 

Karasu ve Sapanca da açılan H.A.Şubeleri için Adapazarı

Kaymakamlığına istenilen resmi mühür ve defterlerin gönderilmesine

izin verilmesi için yazılan belge. 

22.KS.1330 
27 23 İzmit HAC HAC 

Yüz yirmi dört bin iki yüz kuruşluk makbuz biletinin gönderilmesi ve

eski biletlerin hesabının takdimine dair belge. 

18.KS.1330 
27 22 

İzmit H.A. Heyeti İdare Reisi

Mutasarrıfı 

H.A.C.Merkezi H.A.İzmit Şubesinin, H.A.namına yaptığı çalışmalarının gelir giderinin göösterildiği çizelge ve açıklaması.  17.KS.1330 
27 21 İzmit H.A.C.Başkanı (mutasarrıf) İstanbul H.A.C. 

Kandıra da 8 kişilik bir Hilal-i Ahmer Şubesioluşturulduğu ve bazı

ilçelere (Akçaova, Şahinler, Geyve v.b.) H.A.namına yardım

toplanılmasına başlanılmasını emreden veadı geçen idare heyetlerinin

ihtiyaç olan kırtasiye masraflarının karşılanmasını rica eden belge 

17.KE.1330 
27 20 İzmit Mutasarrıfı İstanbul H.A.C.Merkezi 

Hilal i Ahmer İdare Heyetini oluşturan heyetin uzun zamandan

beri toplantı yapmadığını, bu heyetin daha aktif bir şekilde

çalışacak bir heyetin seçilmesi gerektiği, kaybedilen azaların

yerine yenilerinin atanmasının gerektiğini belirten belge. 

4.KE.1330 
27 19 İzmit Mutasarrıfı O.H.A.C. 

Hendek kazasının yaptığı üye kayıtları ve temin edilen senelik

hasılatın ve üye kayıtlarının devam ettiği ve bu malumatın

mahalli

idarelere bildirildiğine dair belge. 

1330 
27 17 O.H.A.İzmit Şubesi Reisi O.H.A.C.Gn.Mrk. 

Bahçecik H.A.Şubesinden İzmit H.A.Şubesine gönderilen

100 kuruşun tekrar Bahçeciğe iadesinin gerektiğini söyleyen belge. 

13.Haziran.1329 
27 202 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmere 

Herkesin elinde kendine yetecek kadar arazi var, fazlasını

verebilmemiz mümkün değildir. 

14.Şubat.1332 
27 201 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmer Merkezine Filigramlı biletlerden geriye kalan ikiyüz beş kuruş postaya verilmiştir. 3.Şubat.1332 
27 200 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmere 

Hilal-i Ahmer çiftçilerinin işlemleri için yeterli miktarda toprak-arazi

bulunmasına yardım edilmesi isteniyor. 

3.Şubat.1332 
27 199 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmere 

Bastırılan biletlerden elde edilen altı adet lirayı onsaninin postaya

verildiği ifade edilmiş. 

 
27 198 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmere 

Nakdi bedellerin iadesi hak.kanunun geçici olarak harbiye nezareti

emriyle durdurulması ve vakdi gelince tekrar aktarılmasıhk. 

25.Mart.1332 
27 197 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmer Merkezine 

İki caminin önünde toplanan ikiyüz altmış beş kuruşun posta ile

gönderildiği belirtilmiş. 

20 .TE.1332 
27 196 Karamürsel Hilal-i Ahmerden Hilal-i Ahmer Merkezine 

Gönderilen eşyanın üçyüz yirmi sekiz bir kuruşluk kadarının

hazırlanıp gönderildiği belirtilmiş. 

22 .KS.1332 
27 195 OHAC Karamürsel Şubesi Hilal-i Ahmerden  

Cemiyet için yaptırılması istenen kısımların bazılarının hazır

olduğu, beğenilmesi halinde tamamının yapılacağı belirtilmiş. 

18.Haziran.1332 
28 146 Karamürsel Şubesi HAC Teşkil olunan şubede yer alanların elkabları ve esanileri 16.Şubat.1331 
28 85 Karamürsel HA Cemiyeti Reisi HAC 

Karamürsel Şubesi tarafından kullanılmak üzere gönderilen yedi

cild makbuz ilmühaberinin teslim kılındığına dair haberin istenmesi

hakkında 

16.Şubat.1330 
28 4 HAC Karamürsel HAC 

17 ve 22 numaralı telgraflarlara cevap. Yalova şubesinin lağv

edilerek başka bir şubeye bağlanması 

6.Mayıs.1328 
28 227 Kandıra HAC HAC 

Daha önce sorulan adreste Ali Bey adında birinin bulunmadığını

bildiren belge 

31.Mayıs.1333 
28 58 Kandıra HAC HAC 

Gönderilenbeşyüzotuzüç kuruşun makbuzunun istenmesi

hakkında 

22.Şubat.1330 
28 362 Kadıköy Şubesi HAC 

Darıca Hristiyan ahalisinden Dimitri ye ve Tıp Fakültesinden

iki öğrenciye verilip bir miktarı geri alınmayan makbuzlar hakkında 

24.TE.1338 
30 19 Katib-i Umumi Doktor Hikmet Ankara HAC HS Karamürsel den odun getirtmeye karar verilmesi hk 23.Mart.1338 
30 10 Bahçecik Şubesi  Bahçecik Şubesinin İrsalat-ı nakdiye varakası 15.Mayıs.1328 
36 137 OHAC Gn.Mrk. OHAC.Bşk. 

İzmit Şubesine gönderilen makbuzlar hk.bilgi veren ve bu şubeye

resmi mühür ve gerekli belgelerin gön.tal.ed.bel. 

26.05.1921 
36 25 İzmit Mutasarrıfı (Muhammed) OHAC (Tophane) 

Açılan Merkez için gerekli olan kırtasiye malzemeleri ve bağlı

bölgelere gönderilmek üzere 20 tane nizamnamenin gönderilmesini

talep eden bel. 

12.TE.1327 
36 52 Karamürsel Şubesi OHAC Gn.Mrk. 

Gelirleri daha sonra gönderilmek üzere ilmuhaber makbuzlarının

gönderilmesini talep eden belge 

2.Nisan.1328 
43 158 

İzmit teki Hastane Doktoru

Necmettin 

HAC Günlük işlerinin neler olduğunun bildirilmesi hakkında 27.Temmuz.1330 
44 332 HA Müfettişi (İzmit) AHAC Murahhaslığı 

Adı geçen murahhasın tayininin bölge mutasarrıflığına bildirilmesinden

dolayı o.s.m.nin görev yerine gidemediği, gerekli olan emrin hızlı bir

şekilde gönderilmesinin talep edildiği hk.bel. 

23.TS.1338 
44 329 HA Reis-i Sanisi AHA Heyet-i Murahhasası 

İzmit te doktorluk yapan Doktor Rüştü nün mütarekeden sonra

Edirne de görevlendirildiği, Edirne nin Yunanlılar tarafından

istilasından sonra Yunanlılar tarafından zulme maruz kaldığı,

daha sonra bu zülmden kurtulup Karamürsel ve Değirmendere

havalisinden çok yararlı işler yaptığı,adı geçen şahsın bu tarihte ise

askeriye tarafından görevlendirildiği fakat

bu görevin yeteneklerini kullanmasına izin vermediği, bu yüzden bu

şahsın HA tarafından görevlendirilmesinin talep edildiği hk.bel. 

1K.E.1337 
44 311 

Karamürselİmdad-ı Sıhhiye

Heyeti 

HAC 

Vazifelerine son verilen doktor, hastabakıcı, sevk memuru ve

hademelerin listesi hk. 

7.KS.1337 
44 36 OHAC Sahra Sıhhiye Müf. Umumiliğine 

Evvelce HA Derince de idare memuru olan Recai B. Sıdkı efendi nin

HA hastanesinde görevlendirilmesi hk 

3.Mart.1330 
44 295 Milli Müdafaa Vekili HAC 

Adı geçen memurun Batı Cephesi nde göreve alınması ve Kocaeli

Kumandanlığına geri verilmesi hakkında. 

03.Haziran.1337 
45 14 İki aza, bir imam, bir hafız (HAC) 

Trablusgarp Savaşı na gönüllü olarak katılan Osman Çavuş un

tezkiresine nazaran İzmit in Kandıra Kazası nda sakin Kara Mehmet in

eşinin teftiş idaresini yürütmekte olduğu ve aç billaç sürünmekte olduğunu

bildirdiği hk. 

26.TS.1327 
67 10 

Merhum Dr. Refik İsmet

Bey in Babası 

Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi 

İzmit Askeri Hastanesi tabiplerinden olan Binbaşı Refik İsmet Bey in

vefat etmesinden dolayı kalan ailesine yardım talebi hakkında. 

15.11.1335 
69 58 Nakl-i Muhacirin Heyeti Reisi Katib-i Umumilik 1337 senesi İzmit muhacirlerinin nakli için Yunanistan a giden bir memurun ödemesinini eksik yapıldığı, tamamlanmasının talep edildiği hk. 24.7.1338 
71 91 Derince de Madam Hünver  HAC 

HA ca Madam Hünver e teslim edilen ecza malzemelrinin alındığına

dair belge 

21.TS.1333 
72 159 İzmit HAC Koçana muhacirlerinin durumları hk. 18.Şubat.1336 
73 34 İzmit Sancagı Merkez Tabipliği Sıhhıye Müdüriyet-i Umumisine 

Kndıra kasabasında tamir edilen mektebin askeri hastane olarak

kullanılması hk. 

8.nisan.1331 
73 25 

Birinci Kolordu Sertaqbibi

Süleyman Emin 

HAC 

Kandıra da bulunan amele taburu için otuz yataklı bir hastane

inşasına dair. 

8.1.1331 
74 191 Birinci ordu komutanı Nureddin Ankara HAC 

Anakaralıya gönderilmiş olan hastane malzemelerinin İzmitten irsal

edilmesi ile ilgili 

23.şubat.1339 
74 151 

KYA yardım heyeti katibi

umumisi İzmit mebusu Muhammed 

Ankara HAC 

Adapazarı piyade mevkiin den postalanan ve Ziraat Bankası na Kırım

açları hesabına yatırılan paralarla ilgili 

07.06.1921 
74 150 Ankara HA Canib Aliyesine İzmit HA Canib Aliyesine 

İstenilen yardımın tevzi edilip ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığı

haberi veriliyor 

12.09.1922 
74 149 İzmit Mutasarrufı Ankara HA memurluğu 

İzmit de mevcut fukara ve muhacirin tevzi edilmek üzere

yardım buyrulması 

01.mayıs.1328 
74 195 Kocaeli sıhhiye müdürü Ankara HA heyet-i murahhaslığı 

Kocaelinin kandıra ve iznik kasabasında açılacak olan 2 dispanser

için yardım talep edilmesi hakkında 

04.mart.1339 
74 195 Kocaeli sıhhiye müdürü Ankara HA heyet-i murahhaslığı 

Kocaelinin kandıra ve iznik kasabasında açılacak olan 2 dispanser

için yardım talep edilmesi hakkında 

04.mart.1339 
74 125 sıhhıye dairesi reisi miralay AHAC Murahaslığı 

Gevye HA dan kocaeline şimdie kadar 50 sedye gön. Mütebalisi ve

lazım olan diğer malzemelerin de gön. Talep ed. Hk. 

26.08.1337 
78 314 

İzmit Sancağı Dahilinde Kiması

Nahiyesi Müdürü 

HAC Gönderilen paranın makbuzlarının akıbeti hk. belge 12.Haziran.1329 
78 217 İzmit HAC Şubesi Reisi Reşit OHAC Gn. Mrk. 

İzmit te soğan kalmadığı ve soğan fiyatlarının kaymakamlığa

sorulduğuna dair 

26.Şubat.1328 
78 150 Havra Kaymakamı HAC 

Yardım için toplanan paranın, elli takım çamaşırın, dokuz

adet havlunun,otuz üç parça eşyanın İzmit Mutasarrıflığı vasıtasıyla

makbuzu ve pusulasıyla gönderilmesine dair 

17.TS.1328 
78 24 İzmit OHAC Reisi Halil OHAC 

İzmit Erkekler Şubesi için gönderileceği bildirilen 2 cilt mecidiyelik biletin

acele olarak irsali hk. telgraf 

22.TS.1328 
78 43 Karamürsel HA Komisyonu Reisi HAC Şubenin toplamış olduğu yardım parasının postayla gönderildiği hk. 3.TS.1328 
78 21 

Karamürsel de Teşekkül HAC

Şubesinin Reisi 

HAC 

Karamürsel Şubesi tarafından toplanan 2600 kuruşun postayla

gönderilmesi hk. 

28.TS.1328 
78 19 Karamürsel HA Reisi OHAC 

Karamürsel de çiftlik sahibi Halid Bey in imal ettiği 10 adet gömlek,

10 adet don ile komisyon tarafından ayrıca imal edilen 300 adet uçkurun

postayla gön. Hk. 

29.TS.1328 
79 167 HAC İzmit Şubesi OHAC Merkezi Umumisi Caib-i Alyesi ne 

İzmit Şubesindeki heyetlerin görev dağılımı ve idare heyetinin elinde

kalan 16145 liranın taksimatı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Bu paranın 1500 paralık kısmı masraflara ayrılmıştır. 7075 kuruşu ise

muhtelif giderlere harcanmıştır. Geri kalan paranın elde tutulduğu

bildirilmektedir. 

1328 
79 129 Erkekler izmit HAC merkezi HAC HAC makbuzlarının bir kısmının gönderildiğini söyleyen belge 15.Eylül.1328 
79 122 İzmit Mutasarrıfı Dahiliye Nezaretine 

HAC kadınlar merkezince toplanan para hakkında ve HAC a

gönderilmesini bildiren belge 

21.Ağustos.1328 
79 85 HAC Akhisar Şubesi Reisi HA İzmit Mutasarrıflığınca gönderilen para hakkında belge 17.Mayıs.1328 
79 83 İzmit Merkezi HAC Şubesi HAC Bahçecik Nahiyesine ait paranın gönderildiğine dair belge 16.Mayıs.1328 
79 83 İzmit Merkezi HAC Şubesi HAC Bahçecik Nahiyesine ait paranın gönderildiğine dair belge 16.Mayıs.1328 
79 75 HAC Erkekleri Merkezi HAC 

Bahçecik Şubesine yapılan yardımın evrakının leffen mevcut olduğunu

bildiren belge 

11.Mayıs.1328 
84 12 Hereke Mensucat Fabrikası HAC Müzayedeyle satılan kurban derileri bedelinin gönderildiğine dair. 06.Temmuz.1341 
88 328 Yedinci İmar ve İskan Mıntıkası HAC İzmit teki HA hastanesi için yapılması gereken masraf hk. 19.TE.1340 
88 314 Yedinci İmar ve İskan Mıntıkası HAC 

İzmit İmdad-ı sıhhi heyetinin lağvından dolayı ellerinde bulunan

malzemelerin gönderilmesi hk. 

5.Temmuz.1340 
88 223 Mübadele, İmar ve İskan Vekili Adına Lütfi HAC 

? Deki çadırların teminin muhacirlere tahsis edilmiş olması ve İzmit e

gönderilecek çadırların ertelenmesi üzerine, çadırların hemen gönderilmesi

isteniyor. 

8.Haziran.1340 
88 217 

Mübadele İmar ve İskan

Vekaleti adına 

HAC İzmit te İmdad-ı Sıhhiye heyeti tarafından açılan hastane hk. 28.Haziran.1340 
88 194 

Mübadele , İmar ve İskan Vekaleti,

İst.Mübayaat Komisyonu Reisi 

İHAC 

7.İzmit Mıntıkası muhacirleri için 100 kg.kinine ihtiyaç duyulduğu, bunun

için kaç kuruş ödenmesi gerektiğinin bildirilmesinin talep edildiği hk. 

9.Haziran.1340 
88 180 

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

Mahmut Celal 

İHAC 

Selanik ten Mersin e gelen Akdeniz Vapurunda 20, Kavala dan İzmit e

gelen Teşvikiye Vapurunda da 2 çiçek hastalığı görüldüğü, çiçek ve tifüs

aşılarının bir an evvel gön.hk.telg. 

14.Mayıs.1340 
88 170 

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

namına Lütfü 

İHAC 

Samsun, Çorum, Konya, Kayseri ve İzmit e yerleştirilen hasta muhacirler

ve yapılması gerekenler hk. 5 maddelik tezkere. 

10.Mayıs.1340 
88 157 

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

Mahmut Celal 

HAC 

İzmit e gelen muhacirlere ne askeriyenin, ne mülkiyenin, ne de imar ve iskan memurlarının yardım ettiği, hasta muhacirlerin askeri

hastanelere kabul edilmediği, Müdafaa-yı Milliye vekaletiyle yapılan

yazışmalarda hastaların % 5 inin askeri hastanelere kabulüne karar

verildiği hk. 

16.Nisan.1340 
88 153 

Mübadele, İmar ve İskan Vekili

Mahmut Celal 

İHAC 

İzmit e gönderilecek 200 çadırın özel memurla yetiştirilmesi için karesi

mıntıkasına emir verildiği, Tuzla dan 100 çadırın acilen İzmit e gön.hk.telg. 

8.Nisan.1340 
88 152  İHAC 

İzmit mıntıkasına yeni gelen muhacirler için lazım olan 250 çadırın

Garbi Trakya murahhası Arif e teslim edilmesi hk. 

2.Nisan.1340 
88 69 Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti İHAC 

Selanik, Kayalar ve İzmit Muhacirlerinin ihtiyacı olan çadırların talep

edildiği hk.bel. 

5.Nisan.1340 
88 42 

İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti Başkanı

İsmail Hikmet 

7.Mıntıka Tabibliği 

A.g.mıntıkada bulunan muhacirlerin sağlık durumları ve yapılacak

muameleler hakkın 13 madde ve kısa bir paragraftan oluşan tezkire. 

14.Mayıs.1340 
88 39 7.Mıntıka Sıhhi Müşaviri HAC Gn.Mrk. 

İzmit İmdad-ı sıhhi heyetinin bulaşıcı hastalıklar değişimine önem

verilmesi hk. 

14.Mayıs.1340 
88 38 

İzmit H.A.İmdad-ı Sıhhi Heyeti

Başkanı (İsmail Hikmet) 

İmar ve İskan Vekaleti 7.mıntıka tabibliği 

HA tarafından 6 tane imdad-ı sıhhi heyeti lağvedilip kadro sayısı

azaltıldıktan sonra a.g.heyetinin yaşadığı zorluklar hk.bel. 

14.Mayıs.1340 
88 37 

İmar ve İskan Vekaleti 7.mıntıka

Müdüriyeti 

İzmit HA İmdad-ı Sıhhi Heyeti 

Mıntıka muhacirlerine yardım için İzmit te bulunan HA heyetinin teşkil

ettiği hastanenin yetersizliğinin bildirildiği ve (özellikle temasla bulaşan

hastalıklı insanlar) hastaların durumlarının düzeltilmesinin talep

edildiği hk.bel. 

14.Mayıs.1340 
88 29 6.İmar ve İskan Mıntıka Müd.(İstanbul) HAC İzmit e gelen muhacirlerde görülen çiçek hastalığı ve yapılan uygulama (aşı) hk.bilgi veren bel. 27.Nisan.1340 
88 286 Altıncı İmar ve İskan Mıntıkası  HAC Darıca ya gelen muhacirlere HA tarafından yardım yapılması hk. 20.Şubat.1340 
93 40 

İzmit de Karadeniz Otelinde Emekli

Asker Kaymakam Ali Rıza 

OHAC 

Mezkur zatın maaşını tahsil edemediği, maaşından 20 lirasını

Cemiyete bırakmak suretiyle HAC nin paranın alınabilmesi için aracı

olmasının talep

edilmesi 

29.KS.1330 
93 41 Karamürsel de Bosnalı Hamdi OHAC 

Mezkur zatın Bosna dan gelecek mektuplar için HA pulu kullanılmasını

talep ettiği hakkında 

14.Şubat.1330 
94 154 Amerikan Kızılhaçı, M.S. Whitcomb İstanbul HA, Rauf Bey 

İzmit civarındaki müslüman mültecilerin yararına tıbbi malzemenin birkaç

gün içinde HA e ulaştırılacağına dair 

05.08.1921 
101 243 İzmit HAC 

İstanbul u terk edip İzmit e gelenlere yapılan yardımlar hakkında ve

Reşit Bey in faaliyeti hakkında bilgi veren belge 

1.Ağustos.1337 
101 242 İzmit HAC Tabibi HAC 

Şubede gelişen olayla hakkında ve görevlerdeki değişikliklerle ilgili

olarak bilgi veren belge 

27.Temmuz.1337 
107 28 İzmit Sıhhiye Md. HAC On kilo tifo aşısına acilen ihtiyaç duyulduğu hk 31.Temmuz.1338 
107 22 İzmit Mutasarrıfı HAC İzmit e gerekli çeşitlik hastalıklara ait aşıların temini hk. 21.Şubat.1338 
124 100 

OHAC Darülfünun Hastanesi

Sertabibi Ali Derviş 

OHAC 

Karamürsel Hastanesi nden sevk edilen hastaların hastanede kalan

değerli eşyaları hakkında. 

4.Eylül.1329 
124 91 

OHAC Darülfünun Hastanesi

Sertabibi Ali Derviş 

OHAC 

OHAC Karamürsel hastanenin kapanmasından dolayı Darülfünun a

nakledilen hastaların giyecekleri elbiseler hakkında. 

7.Ağustos.1329 
126 76 

İzmit Asker Alma Şubesi

Kumandanı Yüzbaşı 

İzmit Asker Alma Şubesi Merkezi 

HAC Ayastefanos Hastanesinde çalışan bir askerin ne zaman ve

nerde göreve başladığı soruluyor 

08.06.1915 
129 138 Gülnihal Hasta Nakliye Vapuru O.H.A.C. 

Ağustosun 1. Perşembe günü sabah Dersaatten Karamürsel e

hareket  olunmuş orda H.A. Hastahanesi heyetinin toplanıncaya

kadar beklenmiş.. (?) diye devam eden günlük 

06.08.1329 
154 78 2. Mıntıka Müfettişliği HAC İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve diğer HA Şubeleri hakkında 1928 
156 142 Bahçecik Nahiyesi Müd. OHAC 

Bahçecik ahalisinden toplanan yüz liralık yardımın gönderilmesi

hk. Ve vezne makbuzları. 

05.KE.1331 
156 10   Dersaadet Merkez Bahçecik şubesinin irsalat-ı nakdiyye varakası.  
157 162 Gebze Müdafaa-i Milliye Reisi OHAC Merkez-i Umumi Riyaseti  

Gebze HA Heyeti ni teşkil eden kişilerin listesinin istenmesine rağmen

HA şubesinin kurulmadığından bunun mümkün olmadığı, toplanan

paraların gönderildiği vs. hakkında. 

03.şubat.1331 
160 83 Kaymakam Cevat Ankara HAC İzmit Mutasarrıflığının yaptığı yardım hk. 30.Haziran.1337 
167 192 Gebze HAC İlimat ve evrak isteyen belge 12.Mar.27 
167 211 

Aşağı Hereke mektebi

başmuallimi 

HAC Sıhhı yardım levhaların gönderilmesini isteyen belge 26.TE.1927 
174 25 

Sıhhiye Müd. Umumisi

Telkihhanesi Müd. 

İzmit Sıhhiye Müdüriyeti ne  Çeşitli miktarlardaki aşılar hakkında 05.TS.1338 
175 52 Hikmet(izmit) ANKARA HAC Sıhhı malzeme hk. 8.AGUSTOS.1922 
184 78 THAC İzmit Şubesi Ankara HAC 5000 kadar sulh ve 1000 kadar asliye ilamı evrakı talep edilmesi 4.KS.1927 
186 246 

İstanbul Mubaliyan?

Komisyonu Reisi 

HAC İzmit ten Kocaeli Vilayetine gönderilen bir miktar sac hakkında belge. 23.KE.1341 
186 246 

İstanbul Mubaliyan?

Komisyonu Reisi 

HAC İzmit ten Kocaeli Vilayetine gönderilen bir miktar sac hakkında belge. 23.KE.1341 
192 25 THAC Merkez-i Umumisi  HAC mecmuası müdüriyeti 

İzmit hanımlar şubesi namına mecmua irsalatına devam edilmediği,

gereğinin yapılmasının talep edildiğ hk. pusula 

03.07.1928 
193 309 OHAC Gazeteye 

Bazı HA şubelerinden merkeze gönderilen bağışlar hakkında (Cebel-i

Lübnan Şubesi, Karamürsel Şubesi?) 

4.Nisan.1331 
193 154 HAC Gazete Müdüriyeti 

Haydarpaşa ve Derince de kurulan çayhanelerin faaliyetleri hakkında

gazeteye verilecek ilan 

21.Eylül.1330 
196 20 İzmit Fırkası Kum. OHAC Üserayı Harbiye defterinin gönderilmesi hakkında. 21.KS.1328 
196 18 OHAC İzmit Şubesi OHAC İzmit te bulunan harb esirleri hakkında. 16.KS.1328 
196 17 OHAC OHAC İzmit Hastahanesinde bulunan Balkanlarda yaralı esirlerin listesi hakkında. 1328 
196 11 OHAC OHAC Defteri ekte takdim edilen ve İzmit kışlasında bulunan 24 nefer Bulgar üserası hakkında. 20.KS.1328 
196 7 OHAC OHAC İzmit te bulunan vazifesi ve memleketi yazılı şahıslar hakkında. 1328 
197 18  OHAC İzmit Tersanesinde ki esirleri listesi. 7.K.E.1330 
197 15 HAC OHAC İzmit Tersanesindeki 32 yabancı esirin listesi. (Magruk “Atos” Şilep mürettabatının esamesi) K.E.1330 
197 14  OHAC İzmit Tersanesinde esir olan 21 Rus askeri hakkında düzenlenen liste. 7.K.E.1330 
197 1 Bahriye Nezareti OHAC Riyaseti İzmit te bulunan Rus esirlerinin listesinin gönderildiğine dair. 15.T.S.1330 
198 23 Beyoğlu HAC Hast.Ser-tabibliği İzmit Ahz-i Asker Şubesi 

Hastanemiz efradından Sapanca dan Hüseyinoğlu Mehmed in derhal

gönderilmesi hk. Telgraf 

09.Ağustos.1332 
204 18 İdare Memuru Derince Cebehanesi Derince Cebehanesi ne sevk olunan eşya ve levazımat listesi. 11.Eylül.1330 
207 16   Derince Hastanesi hastabakıcısına verilmek üzere gönderilen bir mektup. 28.02.1917 
208 19 Müfettiş-i Umumi Makam-ı riyasete 

Heyet-i idarenin isteği üzerine Karamürsel Hastanesi nin hesabatında

yapılan teftiş hakkında. 

03.03.1914 
210 528 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit te olduğuna dair 11.Ara.27 
210 526 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit te olduğuna dair 07.Ara.27 
210 524 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit merkezinin teftişine ait raporların takdim edildiği hakkında 5.KE.1927 
210 523 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit de olduğuna dair 19.Kas.27 
210 522 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit e gideceğine dair 29.Kas.27 
210 510 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit e avdet ettiği hakkında 08.Ara.27 
210 488 Müfettiş Fahri Bey HAC İzmit e avdet ettiği hakkında 11.Ara.27 
210 473 2. Mıntıka Müfettişi Fahri Bey HAC İzmit ten hareket ettiğine dair 5.KE.1927 
210 529 Müfettiş Fahri Bey HAC Karamürsel e gideceği hakkında 12.12.1927 
210 508 Müfettiş Fahri Bey HAC Karamürsel de olduğuna dair 14.Ara.27 
210 506 Müfettiş Fahri Bey HAC Karamürsel şubesine ait teftiş lahiya ve raporlarının takdim edildiği hakkında 17.KS.1927 
210 548 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze ye gideceği hakkında 26.Kas.27 
210 527 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze ye gideceği hakkında 10.12.1927 
210 491 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze de olduğuna dair 26.Kas.27 
210 490 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze şubesinin teftişine ait raporun takdim edildiği hakkında 26.TS.1927 
210 489 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze de olduğuna dair Ara.27 
210 487 Müfettiş Fahri Bey HAC Gebze şubesinin teftiş raporlarının takdim edildiği hakkında 11.KE.1927 
210 525 Müfettiş Fahri Bey HAC Kandıra ya gideceği hakkında 07.12.1927 
210 511 Müfettiş Fahri Bey HAC Kandıra da olduğuna dair 07.Ara.27 
210 509 Müfettiş Fahri Bey HAC Kandıra şubesine ait teftiş lahiya ve raporlarının takdim edildiği hakkında 8.KE.1927 
210 395 Müfettiş Muhiddin Bey HAC 

Yeni tesis olunan Maden nahiyesiyle, ihyaen tesis olunan Gölcük

nahiyesi hakkında 

19.09.1927 
214 28 Personel Dosyası HAC Alican Bey : 26. İzmit İmdad-ı Sıhhiye Heyeti Eczacısı 19.7.1340 
217 15 

Hereke Fabrika-i Hümayun

Müstahdemi 

HAC Muhtelif malzemenin istenmesi hakkında. 30.Eylül.1338 
220 53 Karamürsel Liman Reisi (Nazmi) HAC Limankara da bulunan iskelenin on dört kulaç olduğu hakkında. 17.Haziran.1329 
221 256 

Birinci Ordu Sıhhıye Reisi

Vekili Avni 

Ankara HA Murahhaslığı 

Ordu emrinde çalışan HA otomobilleri şöförlerinin parasızlık sebebi ile

ihtiyaç içinde bulunduklarından maaşlarının verilmesi için İzmit şubesine

gerkli talimatın verilmesi hk. 

1.Şubat.1339 
221 190 

Karamürsel Heyet-i İmdadiyesi

memuru 

HAC Riyaseti Görevine haksız yere son verildiğinden bahisle hizmetlerine karşılık ikramiye talebi 14.KE.1336 
223 310 HAC İzmit Merkezi HAC Refiğ Tahsin Bey in İzmit görev harcamalrı hakkında. 27.Mart.1339 
223 270 

Malatin-i? Askeriye Muavenet

Heyeti 

HA İzmit te yapılacak bir işle alakalı memur istenmesi hakkında. 20.7.1337 
223 191 İzmit Mutasarrıfı HAC Bir hastabakıcıya ihtiyaçları olduğunu bildirmesi ve bu konuda yardım istemesi hakkında 21.Ocak.1333 
226 158 Belgrad HA Uluslar arası Ajansı İstanbul HA 

Belgrad da tutuklu İzmitli Salih oğlu Ahmed Bey e gönderilmiş paranın

ulaştırıldığına dair.

 

11.06.1913 
226 79 Belgrad H.A. Uluslararası Ajansı İstanbul H.A. 

Belgrad Kalesi nde tutsak bulunan Gebzeli Hüseyin Bin Ali ye ödenen

paranın makbuzunun gönderildiği ile Yunanistan da Halkida Adasında

tutsak olan Hasan bin Ahmed e ait paketin yollandığına dair 

14.07.1913 
252 124 Gebze Kaymakamı İHAC Gebze Deredivanı karyesinde verilen mazbata hk. 8.KS.1339 
252 117 Kocaeli Mutasarrıf Vekili Dr. Adnan  AHA Murahhaslığı İznik muhtaçları için İstanbul dan gönderilen çadır ve elbiseler hk. 1.TS.1338 
256 69 Londra Sefiri HAC 

Melbourne (Avustralya) Baş Şehbenderince Cemiyete bir miktar para

yardımı hakkında 

17.KE.1912 
266 34 Karamürsel Kaymakamlığı OHAC HAC Hastanesinin Karamürsel de tesis olunacağı yer için gönderilen 1025 guruşun hastane sertabibine takdim kılınması hakkında. 23.Haziran.1329 
266 33 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC 18 hastanın nakli hakkında. 01.Ağustos.1329 
266 32 

KaramürselHastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Bazı eşyanın üç gün evvel toplanıp sevk edilmesi hakkında. 01.Ağustos.1329 
266 31 

Dahiliye Nezareti Sıhhiye Müd.

Umumisi 

OHAC 

KaramürselHstanesi Sertabibi Rasim Ferid Bey in 10 gün kadar

hastanede bulunması hakkında. 

28.Temmuz.1329 
266 30 

Dahiliye Nezareti Sıhhiye Müd.

Umumisi 

OHAC 

Karamürsel Hastanesi Tababetinde bulunan Rasim Ferid Efendi nin

Sıhhiye Müd. Umumisi Heyet-i Teftişiyesi ne memur edilmesi hakkında. 

28.Temmuz.1329 
266 29 İmalat-ı Seriyye İcra Memuru HAC 

İsmet Hanım ın Karamürsel de bulunan oğlu Salih Rahmi Efendi

üzerinde bulunan 150 guruşluk nafakası vs. hakkında. 

20.Temmuz.1329 
266 28 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Hastane doktorlarından Salih Mehmed Bey in istifası hakkında. 18.Temmuz.1329 
266 27 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Vekil-i Harç ve ambar memuru müstafim İ. Hakkı Efendi hakkında 18.Temmuz.1329 
266 26 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Hastabakıcılardan ikisinin Çanakkale Hastanesi nde bulunması hakkında. 10.Temmuz.1329 
266 25 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Hastane personeli Hüseyin Hakkı Efendi nin istifası vs. hakkında. 08.Temmuz.1329 
266 24 Sıhhiye Dairesi Müd. OHAC Karamürsel deki hastane hakkında. 01.Temmuz.1329 
266 23 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Çeşitli tıbbi malzeme ve hastane için gerekli eşya hakkında. 01.Temmuz.1329 
266 22 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC 

Önceden Hadımköy Hastanesi Başhastabakıcısı olup şimdi bizim hastanede

olan Hakkı Efendi nin maaşı vs. hakkında. 

01.Temmuz.1329 
266 21 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Eczacı Asım Bey in maaş vs. hakkında. 01.Temmuz.1329 
266 20 Kıta Kumandanı OHAC 

Karamürsel deki HAC hastanesine 70 kadar hasta alınması ve

tedavileri hakkında. 

28.Haziran.1329 
266 19 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC Hastaneye alınan malzeme hakkında. 27.Haziran.1329 
266 16 Karamürsel Sertabibi Rasim Ferid  OHAC Eczacı Asım Efendi nin istifası hakkında. 09.Temmuz.1329 
266 14 

Karamürsel Hastanesi Sertabibi

Rasim Ferid 

OHAC 

Salimen Karamürsel e geldiğini ve vazifesine başladığını ve ihtiyacı

olanlar hakkında. 

19.Haziran.1329 
266 8 Karamürsel Tabibi Ali Kemal OHAC Hastane mahali hakkında. 15.Eylül.1329 
266 7 

HAC Merkez-i Umumi Azası Dr.

Celaleddin Muhtar 

HAC Karamürsel de hastane çadırlarının kurulması hakkında. 14.Eylül.1329 
266 6 

HAC Merkez-i Umumi Azası

Dr. Celaleddin Muhtar 

HAC Karamürsel de hastane çadırlarının kurulması hakkında. 14.Eylül.1329 
266 2 Karamürsel Hastanesi Baştabibi OHAC 

Karamürsel Hastanesi için verilen ameliyat ve cerrahi alet vs. hakkında

ve ekli liste. 

13.Temmuz.1329 
266 18 HAC İdare Memuru OHAC Derince den gelen 47 hasta ve hasta nakli ile ilgili sıkıntılar vs. hakkında. 26.Haziran.1329 
266 13 Dr. Celaleddin Muhtar OHAC 

Sahra Sıhhiye Müfettişliği raporuna binaen gidilen Derince ile ilgili

malumat hakkında. 

15.Haziran.1329 
266 12 OHAC OHAC 

Derince ve diğer bazı hastanelere görevlendirilen hastane personeli

hakkında notlar. 

 
266 11 OHAC OHAC 

Derince ve diğer bazı hastanelere görevlendirilen hastane personeli

hakkında notlar. 

 
266 10 OHAC OHAC 

Derince ve diğer bazı hastanelere görevlendirilen hastane personeli

hakkında notlar. 

 
266 5 Sahra Sıhhiye Müf. Umumiliği OHAC Derince ye 200 yataklı bir hastane ihtiyacı olması hakkında. 12.Haziran.1329 
266 4 Sahra Sıhhiye Müf. Umumiliği OHAC Derince ye 200 yataklı bir hastane ihtiyacı olması hakkında. 12.Haziran.1329 
280 253 İzmit te bir medresede mukim Bilal HAC Biraderinin hayat ve mematına dair bilgi istemesi hk. 15.Nisan.1329 
280 252 

İzmit in Kullar karyesinden

Osman Efendi 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

Edirne de asker olan oğlu Hüseyin in hayat ve mematına dair bilgi

istemesi hk., 

20.Nisan.1329 
280 246 

İzmit ten Akçemecid Mahaallesinden

Sandıkçı Feyzullah 

Tophane Hilal-i Ahmer Üsera Komisyonu 

Edirne ye asker olaak giden oğlu Mehmet Mustafa nın hayat mematına

dair bilgi istemesi hakkında. 

16.Nisan.1329 
280 183 Biraderi Hamit efendi Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

İzmit li Mehmet oğlu Kadir den haber alamayan ailesinin, hayat ve sağlığı

hakkında bilgi istemesi 

19.Nisan.1329 
280 173 İzmit fabrikası katibi Sami Hilal-i Ahmer Cemiyeti Üsera Komisyonu İzmit fabrikası katibi Sami efendi oğlu İzmit bi Hasan hakkında bilgi istiyor. 8.Nisan1329 
282 2 Harbiye Nezareti OHAC  İzmit te bulunan Bulgar esirler hk. 5.Mart.1329 
286 39 OHAC Anbarı  Karamürsel deki hastane eşyasının listeleri.  
286 20 OHAC Anbarı OHAC Riyaseti Lağredilen Karamürsel Hastanesinin anbara gelen tıbbı malzemeleri hakkında. 5.TE.1329 
294 119 THAC Derince Nahiyesi Müd. Faik Efendi hakkında. 18.TE.1340 
295 1 OHAC Karamürsel Hastane Sertabibi OHAC Hastane görevlisi Hüseyin Hulki Efendi nin istifa etmesi hk. 8.Temmuz.1329 
298 70 Hamid Ankara HAC Celal Muhtar Bey emriyle İzmir e ve İzmit e gönderilenler hk. 16.TE.1338 
304 276 

OHAC Usera Komisyonu

Paket Şubesi 

İzmit Kumandanlığı OHAC Usera Komisyonu tarafından İzmit Kumandanlığı na harb esirlerine dağıtılmak üzere altı adet paketin gönderildiğine dair. 16.TS.1332 
304 229 

İzmit Garnizon Kumandanı

Mülazım-ı evvel 

OHAC Usera Komisyonu 

OHAC Üsera Komisyonu tarafından İzmit Garnizon Kumandanlığı na

gönderilen dokuz paketin esirlere dağıtıldığı hakkında. 

26.KE.1332 
304 226 

OHAC Üsera Komisyonu

Paket Şubesi 

 

İzmit e 9, Sivas a 60,Kastamonu ya 72,Bağdat a 8,Afyonkarahisar a 144,

Bilemedik e 120,Şam a 5,Bursa ya 29,Manisa ya 14 paket gönderildiğini

gösteren tablo. 

24.TS.1332 
304 217 İzmit Garnizon Kumandanı OHAC Usera Komisyonu 

OHAC Usera Komisyonu tarafından gönderilen on iki adet paketin

useraya dağıtıldığı hakkında. 

24.KE.1332 
304 206 

OHAC Üsera Komisyonu

Paket Şubesi 

HAC 

Afyonkarahisar a 9,Merkez Kumandanlığı na 4, Harbiye Hastahanesine 2,

Yozgat a 2, İzmit e 2,Kastamonu ya 1, Ankara ya 1 adet paket gönderildiğini

gösteren tablo. 

 
304 204 

Devlet-i Osmaniye Posta ve

Telgraf ve Telefon Nezareti 

HAC 

HAC tarafından İzmit,Kastamonu ve Yozgat Üsera Garnizon

Kumandanlıklarına gönderilen paketlerin Devlet-i Osmaniye Posta ve

Telgraf Ve Telefon Nezareti tarafından verilen tevdi makbuzu 

26.09.1332 
304 202 

İzmit Garnizon Kumandanı

Mülazım-ı evvel 

OHAC Üsera Komisyonu Riyaseti 

OHAC Üsera Komisyonu tarafından İzmit Üsera Garnizon Kumandanlığı na

savaş esirlerine dağıtılmak üzere on yedi paket gönderildiği hakkında. 

26.KE.1332 
304 191 Devlet-i Osmaniye Postaları HAC Merkez-i Umumiyesi 

HAC Merkez-i Umumiyesi tarafından İzmit Usera Kumandanlığı na

gönderilen paketi Devlet-i Osmaniye Postaları tarafından verilen tevdi ilmuhaberi 

1332 
304 189 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı OHAC İstanbul Üsera Komisyonu Riyaseti 

Numaraları ve tarihleri yazılı toplam yüz dokuz adet paketin posta ile

gönderildiği hakkında. 

26.KS.1332 
304 187 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı OHAC Üsera Komisyonu Riyaseti Alisi 1 aded balyalı eşyanın bavürud üseraya verilmesi ve makbuzlarının imza edilerek taktim kılınması hakkında 13.Mart.1332 
304 183 İzmit Garnizon Kumandanı  OHAC Üsera Komisyonu Riyaseti Canibi Alisi 

İrsal kılınması emrolunan iki aded kolinin üseraya tevzih edilmiş olduğu

hakkında 

26.KS.1332 
304 176 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Osmanlı HAC Üsera Komisyonu Harb esirleri namına gönderilen 10 aded kolinin üseraya tevzih olunarak makbuzlarınında leffe takdim kılınması hakkında 25.KS.1332 
304 156 HAC HAC Yozgat,Ankara ve İzmit te mukim isimleri muharrer ferdlere gönderilen meblağlar hakkında 3.KE.1332 
304 31 HAC Usera Komüsyonu Mondoros ta esir bulunan Salih Said Karamürsel e  

Mondoros ta esir bulunan Salih Said Karamürsel e gönderilen 17,50

Frank ı belirten belge 

3.TS.1915 
307 92 Bağçecik HAC THAC 

Nahiyemizde bir müsamere tertip olunmuş ve hasılatın HAC irsali kılınmıştır.

Makbuzlar ektedir. 

29.06.1928 
313 7 İzmit Mutasarrıfı OHAC İzmit te henüz HAC teşkil edilmediği için toplanan yardım parası 1821 kuruş irsal edilmiştir. 7.Eylül.1330 
313 16 Kandıra Kaymakamı OHAC 430 kuruş HA ianesi olarak toplanmıştır. 15.TS.1330 
314 134 Gebze den Y. Korol OHAC Lyon Gazetesi tarafından toplanan 1020 kuruş hk.  16.02.1910 
314 72 Muhasebe Müdürü HAC Ber hem fahrişehbenderince HAC a yapılan bir miktar para yardımı hk. 29.KE.1330 
327 21 Konya Merkez Kumandanlığı Konya Ahz-ı Askeri Kulu Riyaseti ve Mevki Kumandanlığı Konya ya gelip 2 hafta sonra İzmit e sevk olan efrad namına Konya HA Hastahanesi ambarından ahz olunan miktarları malum olan don ve gömlekler hakkında. 12.Mayıs.1331 
350 271 Kocaeli Valisi İst. HAC Karamürsel Hükümet Konağı için gerekli kiremitin fiyatları hk. 4.Ağustos.1341 
350 256 Kocaeli Valisi HAC Karamürsel Hükümet Konağı İnşaatı için gereken kerestenin türü ,miktarını gösteren liste gereğince satın alınması hususunda 7.Temmuz.1341 
350 198 Gebze Belediye Reisi HAC Gebze Belediyesine çayırlardan bazılarında bu sene için “çayır tutma” ameliyesi icrasının temini için dikenli tel talebine dair 17.Şubat.1341 
350 271 Kocaeli Valisi İst. HAC Karamürsel Hükümet Konağı için gerekli kiremitin fiyatları hk. 4.Ağustos.1341 
367 3 Haydarpaşa sevk memuru Derince HAC Çeşitli malzeme sevk listesi 15.Ağustos.1330 
367 2 Haydarpaşa sevk memuru Derince HAC Çeşitli malzeme sevk listesi 15.Ağustos.1330 
367 1 Haydarpaşa sevk memuru Derince HAC Çeşitli malzeme sevk listesi 15.Ağustos.1330 
389 88 

OHAC Üsera İstihbarat

Şubesi Müdüriyeti 

Kandıra Kaymakamlığı Rusya dan dönerken tutuklanarak İtalyanlarınSardınya Adası na götürülen Kasımoğullarından Murat ın afiyettte olduğunun ailesine bildirilmesihk. 2.TS.1337 
413 186 

1. Kolordu-ı Humayun Kumandan

Vekili ve İstanbul Muhafızı Miralay 

HAC İstanbul ve İzmit De tedarik edilen erzaklar, kömür tedariği, isimleri sayılan neferler, merkeb ve at tedariği ve diğer bazı hususlar hakkında. 12.Şubat.1327 
413 30 HAC Kandıra Hastanesi HA Merkez-i Umumisine Hastanede çalışmak üzere müracaat eden Mekteb-i Mülkiye mezunu Midillili Şevket Efendi nin HA Merkez-i Umumisi nden onay alması gerektiği ve cevaben onayın geldiği hakkında. 26.TE.1328 
528 94 Eskişehir Askeri Hastanesi Eskişehir HA Ambar Müdüriyeti İzmit doğumlu Hasan oğlu İbrahim isimli askere rahatsızlığından dolayı verilen izin belgesi. 27 Mart.1334 
528 97 

Eskişehir HA Hastanesi

Sertabibi Şemsettin 

(HAC) Ankara Murahhaslığı Karamürsel HA Heyeti Ser Tabibi Doktor İhsan Bey vasıtasıyla Ankara ya göndereceği evrakla hk. bilgi vermesine dair. 17.2.1337 
535 8 İzmit Sıhhiye Müdürü Ankara HAC Kastamonu Sıhhiye Müdüriyetinden Ankara ya oradan da İzmit e gelmesi hakkında detaylı mektup 14.KS.1339 
540 428 İzmit Müddehar-ı Umumi Müdürü Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu Değirmenin arasıra arıza yapmasından dolayı un biriktirilmesi hakkında.(540/442,540/449,540/458,540/459,540/463,540/465,540/466,540/468,540/487) 08.Eylül.1334 
540 417 

Adapazarı HA Zeriyyat

İdare Memurluğu 

İzmit Müddehar-ı Umumi Müdürü Hayvanlara günlük olarak verilen ot miktarı hakkında.(540/423,540/429) 30.Ağustos.1333 
540 416 İzmit Müddehar-ı Umumi Müdürü Adapazarı HA Zeriyyat İdare Memurluğu 8130 kuruşun acele irsali hakkında telgraf. 13.Eylül.1332 
540 373 Subhi Bey HAC Müfettiş-i Umumiliği İzmit e izam kılınan Adil Efendiye yardımcı olması için bir memur gönderilmesi hakkında. 26.Haziran.1333 
540 92 Ferizli Ziraat Karargahı Memuru (HAC) İzmit Ahz-ı Asker Şubesinden vürud eden bir nefer teslim alınmıştır. 01.Haziran.1332 
540 88 İzmit Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Adapazarı HA Mübayaa Ziraat Sermemurluğu Maluliyeti dolayısıyla ziraat işlerinde çalıştırılmaktan affedilen bir neferin yerine yenisinin gönderildiği hakkında. 17.04.1332 
540 87 

Adapazarı HA Mübayaa

Memuru Hayreddin Tevfik 

(HAC) 4 adet neferin çalıştırılmak üzere KaramürselAhz-ı Asker Şubesinden Adapazarına gönderildiği hakkında. 21.Mayıs.1332 
540 69 

Adapazarı Jandarma Merkez

Kumandanlığı 

(HAC) Karamürselli Hüseyin oğlu İbrahim in Jandarma Dairesine teslim edildiği hakkında. 24.Mayıs.1332 
541 36 Harbiye Nezareti Sevkiyat Müdürü HAC Muhacirin Müdürü Macid Bey İzmit havzasından muhacir nakli için HA hizmetine verilen Hale Vapurunun süvarisi Mehmed Kaptanın para ahz u kabzındaki ahvalinden dolayı tahkik edilmesinin talep edildiği hakkında.(541/37) 21.Ağustos.1337 
559 222 İzmit Mutasarrıfı HA Üsera Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine Kamil oğlu Mustafa nın Mısır daki hastanede vefat ettiğinin arkadaşları tarafından ifade edildiği, fakat bu konuda resmi bir bilginin olmadığı hakkında. 5.TE.1336 
559 221 İzmit Merkez Kadısı OHAC Kafkasya da esir olup Sibirya da olduğu evvelce anlaşılan Binbaşı Yusuf Ziya Efendi nin hayatta olup olmadığının öğrenilmesi hakkında. 7.TE.1336 
559 75 OHAC OHAC İzmitli Hüseyin bin Ziya hakkında bir pusula. 15.Nisan.1339 
559 73 OHAC OHAC İzmitli Mehmet Efendi bin Şakir hakkında bir pusula. 21.Nisan.1339 
559 256 OHAC Aranan Şahsın Ailesi Karamürsel deki heyetten aranan şahsın sorulduğu hakkında. 7.KE.1336 
559 74 OHAC Üsera Komisyonu OHAC Karamürselli Ahmet oğlu Arslan Kerim hakkında bir pusula. 15.Nisan.1339 
559 242 Gebze Nüfus Memuru HA Üsera Komisyonu Farisi ahalisinden, Mustafa oğlu Ahmed in Mısır2daki hastanede vefatı hakkında. 15.TS.1336 
570 547 

Müdafaa-i Milliye vekili

namına Müsteşar 

Ankara HAC Melazım-ı evvel İzmitli Davut Efendi nin şehit düştüğünü ve ailesine bildirilmesinbi isteyen belge. 21.12.1337 
570 265 Üsera Şubesi Müdürü Ankara HA Murahhaslığı Şubesi Müdürü Garp cephesi 143. alay 2. tbr 5. blk te ihtiyat mülazım-ı varisi Karamürselli Hasan Sabri Efendi bin Sait in hk. bilgi talep edildiğine dair. 13.TE.1337 
570 86 Üsera Şubesi Müdürü Ankara HAC Vefat eden Kocaeli Kumandan emir zabiti Ali Ulvi ve 43. Alay 11. Bölük ihtiyat zabit vekili Mehmet Galip Efendi bin İbrahim in ailelerine bağlanacak maaş hakkında 1.Ağustos.1337 
570 66 Ankara Üsera Komisyonu İnegöl Kaymakamlığı İnegöl lü Hasan Hüseyin ve eşi Fatma Hanım hakkında bilgi talep edildiğine dair 18.6.1337 
587 392 HAC HAC İzmit sancağından Ali oğlu Süleyman ın HA Ziraat Karargahına mensub olduğu hakkında. 15.TE.1333 
587 379 Haydar Paşa Hattı Kumandanı OHAC Buzhane karyesinden Halil oğlu Emin in Birinci Kolordu Hümayun Ahzı Asker Heyeti tarafından taleb edilmesi üzerine mensub olduğu İzmit hattı taburundan yanına biri katılarak sevk edilmesi hakkında. 22.Eylül.1333 
587 342 Hastahane Levazımı İzmit Ahz-ı Askeri Şubesi Hastahanenin sıhhi efradında adı geçen iki neferin maaş alma durumları hakkında. 2.Ağustos.1333 
587 118 Dar-ul Funun Osmanlı Topkapı Lisesi Dahiliye Müdüriyeti HAC İzmit Sancağından HA Sıhhiye efradından Mustafa oğlu Hüseyin in ve Trabzon Vilayeti Maçka KazasındanYorgi Oğlu İstavri nin maaşa bağlanması hakkında. 13.Ağustos.1332 
587 376 HAC (Eskişehir Şubesi) HAC HA Eskişehir efradından Gebze nin Çerkeşli karyesinden Tataroğullarından Şerif Ali Oğlu Ahmet onbaşının Adapazarı na sevk olunacak iki vagon hayvan başına çoban olarak gönderildiği hakkında. 26.Eylül.1333 
587 331 OHAC Adapazarı Ahzı Asker Şubesi Riyaseti Canibi Aliyesine Kandıra KazasındanAhmed oğlu Mustafa adlı neferin Adapazarı Hastahanesi tabibleri tarafından taburcu edilmesine rağmen görevine başlamadığı hakkında. 8.Eylül.1333 
587 298 OHAC Kandıra Ahz-ı Şubesi Riyaseti Aliyesi Kandıra Kazası Seyyitçiler karyesinden Ahmed oğlu Mustafa nın kendisine tanınan süreyi aşması ve görevine başlamaması, derdest edilmesi hakkında tahrirat ricası. 16.Ağustos.1333 
590 391 İzmit İmdad-ı Sıhhi Reisi Hayri Bey Nureddin Efendinin istihdamının talep olunduğuna dair. 06.Mart.1340 
590 307 

İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti

Sertabibi 

H.A.C. Selanik muhacirlerini taşıyan Sulh Gemisinden çıkan hastagan ve çalışanları hakkında 3 maddelik rapor. 11.Şubat.1340 
590 277 

Karamürselli Mülazım

Hasan Efendi Mahdumu Ahmed Necati 

(H.A.C) Almanya nın Broumberg şehrinde demircilik tahsili gören şahsın maddi zorluk dolayısıyla istihdam edilmek istediğine dair. 06.03.1339 
612 2 Dahiliye Nezareti HAC İzmit Livası dahilindeki mülteciler için yorgan ve battaniye verilip verilemeyeceği hk. 7.KS.1334 
613 27 

Ahz-i Asker Heyeti Riyaseti

(Birinci Kolordu) 

İzmir Muhacirin Komisyonu İzmir muhacirini için İzmit Askerlik şubesi tarafından ita kılınan yardım hk 5.Temmuz.1336 
613 26 

Ahz-i Asker Heyeti Riyaseti

(Birinci Kolordu) 

İzmir Muhacirin Komisyonu İzmir muhacirini için İzmit Askerlik şubesi tarafından ita kılınan yardım hk 5.Temmuz.1336 
613 18 Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti HAC Niğde Mutasarrıflığından alınan 3 Şubat 1336 tarihli yazıda, İzmit Muhacirrini için toplanan 17.110 kuruşluk yardım hk 28.Şubat.1336 
639 66 

HA Katib-i Umumisi Mahmud

Celaleddin 

HA Samsun İmdad-ı Sıhhi Heyeti Mülga İzmit heyeti eczacısı Ali Rıza Bey ve mülga Uzunköprüaşçısı Ahmed Çavuş un Samsun heyetine tayin edildikleri hakkında. 20.Temmuz.1340 
642 230 Amerikan Büyükelçiliği, İstanbul İstanbul H.A W. Martin adlı tutsak askerin Afyon dan İzmit e nakli nedeniyle gelecek kolilerin İzmit e gönderilmesinin sağlanması talebi hk.  13.01.1917 
645 15 İzmit HAC OHAC HAC a ait eşyanın bir listesi ekte sunulması hk. 23.Şubat.1334 
648 18 THAC Kocaeli Merkezi Ankara HA Merkez-i Umumi Riyaseti Asliye ve Sulh Hukuk mahkemeleriyle tebliği ilmuhaberlerine yapıştırılacak şefkat pullarının fiyatlarının düşürülmesi talebi 04.03.1927 
656 36 

Katib, İdare Memuru, Sertabib,

Şube Memuru 

OHAC İzmit Hastanesi İdaresine, merkezi umumiden verilmiş eşya ve levazım varakasıdır. 24.KE.1335 
657 6 İzmit İttihad ve Terakki Darüleytamı  HAC Ayak ve kol için levazım-ı sıhhiye temini hakkında. 12.TS.1332 
665 205 

Taksim kışlasında Levazımat katibi

çavuşlarından İstanbullu İsmail Hakkı 

OHAC İzmit, Hurşit oğlu Hasan hk. Bilgi talep ed. Dair 18.KE.1332 
667 190 İzmit Garnizon Kumandanı Kaymakam OHAC İstanbul Melfuf mektubun sahibinin Çanakkale de vefatı dolayısıyla dolayısıyla iadesi hk. 18.Şubat.1330 
667 158 

İzmit Vilayetinde Tire Kazasında Camii Cedid Mahallesinden Körüzümcü

oğlu Ahmed 

Topnanedeki Usera Komisyonuna İskodrada Vilayetinde asker olan oğlunun hayatı akibeti hk.bilgi isteyen bel. 11.Mart.1329 
667 152 İzmit Duyunu Umumiye MüdüriyetiKatibi Said (Komisyona ?) Edirne Ortaköy Emine Adile Hanım askerdeki kocasından haber alamadığını ve hayatı hakkında bilgi isteyen belge 12.Nisan.1329 
667 136 Adapazarı Cezaevinden Sabancalı Ethem (HAC) Seyyar 11.Nişancı taburunun 2.bölüğünden İzmit Sabancak İmamızade İbrahim Ağa nın heyette olup olmadığının sorulması. 20.Nisan.1329 
667 101 İzmit Fevziye Medresesi Dersaadet HAC Esra Komisyonu  İsmail Hakkı, Kayınbiraderi hk.bilgi soruyor. 28.Nisan.1397 
667 12 HAC Başkan Yrd.Dr.Besim Ömer İzmit Sadık onbaşının nereye tayin edildiğinin bildirilmesinin istendiği belge 20.05.1913 
681 57 İzmit Mutasarrıflığı OHAC Rusya da esir bulunan Binbaşı Ahmet Şükrü Efendi nin afiyette olduğunu ailesine bildirilmesiyle, ailesinin sağlıklı olduğunun Şükrü Efendi ye iletilmesine dair. 22.Haziran.1332 
683 61 İzmit Evkaf Katibi  Künyesi muharrer İzmit sancağının Kandıra kazası Akçaova nahiyesi Bulduk Divanının Çakırlar karyesinden Bıyıklı oğlu Ali Efendi Damadı Kasım oğlu İsmail hakkında malumat talep edildiğine dair. (683/62) 21.Temmuz.1332 
683 73 Karamürsel Kazasının Ereğli Karyesinden Arab oğlu Halil OHAC Arab Efendi nin künyesi muharrer mahdumu hakkında malumat talep ettiğine dair. 24.Temmuz.1332 
684 165 İzmitli Ali Rasih OHAC Malta da esir bulunan İzmitli Ali Rasih ailesi hk. Bilgi talebi. 22.TS.1332 
692 1 OHAC Üsera Komisyonu HAC Ankara, Adapazarı, İzmit, Afyon-Karahisar üsera garnizonlarında bulunan yabancı esirlere gönderilen para ve paketlerin havaleleriyle ilgili liste ve yazışmalar 1332 
697 20 İzmit Mutasarrıfı OHAC Gönderilen paranın sahipleri olan esirlere dağıtılması ve çekler hakkında. 2.TS.1332 
714 359 ? HAC İzmit te bulunan postahanelerin hastahane haline getirilerek istifade edilmesi için gerekli karyola ihtiyacı hakkında.  
768 223 İzmitli Hüseyin efendi OHAC Mezkur Hüseyin in oğlu Salahaddin in hayatına dair bilgi talep ettiğine dair. 10.KE.1333 
768 22 Asker ailesi HAC İzmitli Salih ve Osman ın ailesinin çocukları hakkında bilgi talep ettiğine dair belge. 21.MAYIS.1339 
768 19 Yüzbaşı 7.fıkra kumandanlığı Karamürselli Arif isimli bir neferin hayatı hk.bilgi talep edildiğine dair. 18.MAYIS.1339 
793 152 İzmit Emniyet Genel Müdürü namına muavin HAC Üsera Komisyonu Basra polis memurlarından Tahir ve Beyrut polis idaresi memuru Mehmet Şerif Efendiye bağlanacak maaş hakkında 15.Mayıs.1333 
817 209 İzmit Seyyid Köyünden Mukim HAC Üsera Komisyonuna Rusya da esir tutulan piyade Yüzbaşı Sıtkı Efendiye 105 kuruşun irsali hakkında. 14.7.133 
818 66 İzmit Ağaçlı da Karacalar Karyesinden Molla Hasan oğlu Halil İbrahim in yakını O.H.A.C. Üsera Komisyonu Mezkur esir asker Halil İbrahim e bir miktar para gönderildiğine dair 16.Mart.1333 
820 322 İzmit Üsera Garnizonu Kumandanı Mülazım-ı Evvel HAC Üsera Komisyonu İzmit Garnizonunda bulunan üseraya gönderieln mebaliği gösterir liste. 18.Haziran.1333 
820 274 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel OHAC Üsera Komisyonu Riyaseti İzmit Üsera Garnizonuna bulunan İngiliz esirler için gönderilen paketler arasında üç adet paketin sahipleri mezkur garnizonda bulunmadığından dolayı geri iade edildiği hakkında. 4.Haziran.1333 
820 220 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel Dersaadette OHAC Üsera Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine Garnizonumuzdaki İngiliz üserasına gönderilen paketler meyanındaleffen irsal kılınan pusulada yazan isimlerde esir bulunmadığından peketlerin tekrar postaya iade edildiği hakkında. 26.Mayıs.1333 
820 194 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel Dersaadet OHAC Üsera Komisyonu Riyaset-i Aliyyesine Üsera namına gönderilen paranın üseraya tevzi kılındığı ve makbuzlarının imza ettirilerek leffen ahz-ı takdim kılındığı hakkında. 13.Mayıs.1333 
820 152 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel Dersaadet OHAC Üsera Komisyonu Riyaseti Alisine 6570/6554 ve 19 Nisan 1333 tarihli posta ile gönderilen sekizbinyetmişikibuçuk guruşun esirlere dağıtılması ve makbuzların imza ettirilerek iki parça halinde ilişikte alınıp takdim kılınması hakkında. 25.Nisan.1333 
820 134 İzmit Üsera-yı Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel Dersaadet OHAC Üsera Komisyonu Riyaset-i Alisine Yanlışlıkla Yozgat Garnizonuna gönderilen bir adet kitabın sahibinin burada bulunmaması sebebiyle İzmit Garnizonuna iadesi ve burada sahibine iletilerek makbuzunun takdimi. 17.Nisan.1333 
820 133 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel HAC Sıra numarası 76, defter numarası 1759, heyet numarası 960 ve tahrirat numarası 33 olan belgenin İzmit Garnizonunda mevcud bulunduğu. 17.Nisan.1333 
820 112 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel Dersaadet HAC 29 Mart tarihli üseraya verilmek üzere gönderilen 2934 kuruşun ekteki makbuzlara arz edildiğine dair. 2.Nisan.1333 
820 111 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel OHAC (Dersaadet) 28 Mart 1333 tarihinde üseraya gönderilen 37084 kuruştan fazla kalan 1200 kuruş ve muharrer 258 kuruş 20 paranın da postaya teslimatına dair. 20.Nisan.1333 
820 103 İzmit Üserayı Garnizon Kumandanı Mülazım Evvel Mehmet Rafet OHAC (Dersaadet) Gönderilen bir çuval kitabın alındığına dair. 29.Mart.1333 
820 99 OHAC Garnizon Kumandanı Garnizon Kumandanı İzmit üseraya gönderilen meblağların çizelgesi. 28.Mart.1333 
820 98 OHAC Üsera Komisyonu İzmit Üsera Komisyonu İzmit teki üsera komisyonuna gönderilen meblağların çizelgesi. 28.Mart.1333 
820 27 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel HAC Üsera Komisyonu Riyaseti Alisi Bindörtyüzseksen guruşun üseraya tevzih edilib makbuzlarının da leffen gönderilmesi hakkında. 7.Mart.1333 
820 26 İzmit Üsera Garnizon Kumandanı Mülazım-ı Evvel HAC Üsera Komisyonu Osmanlı da bulunan esirlere gönderilen otuzyedibinyüzotuzikiguruşun vürud ettikten sonra tevzih edilmesi hakkında. 6.Mart.1333 
821 80 İzmit Esir Garnizonu Kumandanı?.. Evvel Latif HAC Esir Komisyonuna  Gönderilen pantolonların dağıtıldığına dair belge 12.Nisan.1333 
821 63 Hollanda Büyükelçiliği  İstanbul HA Yozgat, Pozantı, Ankara ve İzmitte tutsak İngiliz askerler ile Pearson ve Çavuş Colburn e ait kolilerin ulaştırılması hk. 07.Ağu.17 
843 207 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bilemedik, Bor, Bursa, Büyük Çekmece, Darıca, Eski Hisar, İzmit, Gelebek, Kedos, Manisa, Nusaybin, Tel-Helif, San Stephane, Serci-Han İzmir, Yarbaşı Bağçe, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 10.10.1918 
843 193 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Amanus, Bursa, Bilemedik, Bor, Darıca, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Ras-el-Ain, Tel-Helif, Helva, San Stephano, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 12.09.1918 
843 191 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit, Bursa, Kedos, Konya, Manisa, San Stephano, Samatya, Talas, ve Yozgat ta tutsak İngiliz ve Hint askerlere yapılacak ödeme hk. 02.09.1918 
843 190 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit, Samatya, Kars ta tutsak Fransız askerlere yapılacak ödeme hk. 02.09.1918 
843 186 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Amanus, Bilemedik, Bor, Büyük Çekmece, Gelebek, İzmit, Kedos, Bursa, Nusaybin, Ras-el-Ain, Serci-Han, Tel-Helif, San Stephano, Yozgat ta tutsak İngiliz savaş tutsaklarına ödenecek para hk. 20.08.1918 
843 181 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit ve Samatya da tutsak Fransız askerlere yapılacak ödeme hk. 01.08.1918 
843 180 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, Bursa, İzmit, Kedos, Konya, Manisa, Talas, San Stephano, Samatya, Yozgat ta tutsak İngiliz ve Hint askerlere yapılacak ödeme hk. 01.08.1918 
843 179 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Amanus, Ankara, Bursa, Bilemedik, Bor, Darıca, Eski-Hisar, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Helva, Tel-Helif, Samatya, Ras-el-Ain, San Stephano, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 25.07.1918 
843 168 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit, Samatya da tutsak Fransız askerlere yapılacak ödeme hk. 01.07.1918 
843 167 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A. Afyonkarahisar, Ankara Bor, Bursa, Büyük Çekmece, Denizli, İzmit, Kedos, Konya, Manisa, Talas, San Stephano, Samatya ve Yozgat ta tutsak İngiliz ve Hint askerlere yapılacak ödeme hk. 01.07.1918 
843 159 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit, Samatya, Su-Şehir de tutsak Fransız askerlere yapılacak ödeme hk. 01.06.1918 
843 157 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Adana, Bilemedik, Bor, Bursa, Büyükçekmece, Şam,Darıca, Eski-Hisar, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Samatya, Ras-el-Ain, San Stephano, Yarbaşı, Yozgat ta tutsak ve listede adları belirtilen ingiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 01.06.1918 
843 156 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, Bursa, Büyük Çekmece, Kayseri, Denizli, İzmit, Kedos, Konya, Manisa, Samatya, San Stephano, Talas, Yozgat ta tutsak İngiliz ve Hint askerlere yapılacak ödeme hk. 01.06.1918 
843 145 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Bor, İzmit, Suşehir, Samatya da tutsak Fransız askerlere yapılacak ödme hk. 01.05.1918 
843 144 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Amanus, Bursa, Bor, Bilemedik, İzmit, Kedos, Helwa, Nusaybin, Ras-el-Ain, Tel-Heliff, Samatya, Yozgat ta tutsak bulunan ve listede adları belirtilen askerlere yapılacak ödeme hk. 01.05.1918 
843 143 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bor, Bursa, Kayseri, Denizli, İzmit, Kedos, Konya, Manisa, San Stephano, Talas, Yozgat ve Samatya da tutsak bulunan İngiliz ve Hint askerlere yapılacak ödeme hk. 01.05.1918 
843 139 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Adapazarı ndan İzmit e nakledilen İngiliz ve Fransız tutsaklara yapılacak ödeme hk. 01.05.1918 
843 134 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Listede adları verilen ve Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Bor, Kayseri, Denizli, İzmit, Sivas, Suşehir de tutsak bulunan Fransız askerlere yapılacak ödeme hk. 09.04.1918 
843 132 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Listede adları verilen ve Adapazarı, San Stephano, Afyonkarahisar, Ankara, Bilemedik, Bor, Darıca, Dorak, İzmit, Kedos, Manisa, Nusaybin, Samatya, Bursa ve Yozgat ta bulunan İngiliz savaş tutsaklarına yapılacak ödeme hk. 09.04.1918 
843 131 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Adapazarı, Bor, Bursa, Kayseri, Denizli, Dorak, İzmit, Çankırı, Kedos, Konya, Manisa, San Stephano, Talas ve Yozgat ta bulunan İngiliz ve Hint tutsaklara ödenecek para hk. 09.04.1918 
843 128 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Adapazarı, San Stephano, Afyonkarahisar, Amanus, Bilemedik, Bor, Bursa, Şam, Darıca, Gelebek, Kedosi Çankırı, Samatya, Nusaybin, Ankara, İzmit, Islahiye ve Yozgat ta bulunan İngiliz savaş tutsaklarına ödenecek para hk. 29.03.1918 
843 120 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Adapazarı, Bor, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmit, Manisa, Kedos, Çankırı, Konya, Talas, Yozgat taki İngiliz ve Hint tutsaklar için yapılacak ödeme hk. 06.03.1918 
843 119 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Adapazarı, Bor, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmit, Manisa, Kedos, Çankırı, Konya, Talas, Yozgat taki İngiliz ve Hint tutsaklar için yapılacak ödeme hk. 06.03.1918 
843 118 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Adapazarı.Biemedik, Bor, Kayseri, Denizli, İzmit, Sivas, Suşehir de bulunan Fransız tutsak askerlere yapılacak ödeme hk. 06.03.1918 
843 117 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Adapazarı.Biemedik, Bor, Kayseri, Denizli, İzmit, Sivas, Suşehir de bulunan Fransız tutsak askerlere yapılacak ödeme hk. 06.03.1918 
843 95 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyon Karahisar, Adapazarı, Ankara, Bor, Kayseri,Denizli, İzmit, Samatya, Sivas, Değirmendere de tutsak Fransız ve Cezayirli askerlere yapılacak ödeme hk. 12.01.1918 
843 94 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyon Karahisar, Adapazarı, Ankara, Bor, Kayseri,Denizli, İzmit, Samatya, Sivas, Değirmendere de tutsak Fransız ve Cezayirli askerlere yapılacak ödeme hk. 12.01.1918 
843 93 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyon Karahisar, Adapazarı, Ankara, Bor, Kayseri,Denizli, İzmit, Samatya, Sivas, Değirmendere de tutsak Fransız ve Cezayirli askerlere yapılacak ödeme hk. 12.01.1918 
843 92 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Adapazarı, Ankara, Kedos, Yozgat, Çankırı, Manisa, Musul, Nissibin, Samatya, San Stephano, Bilemedik, Bor, Niğde, Bursa, Gelebek, İzmit, Kırşehir, Afyon, Amanus taki İngiliz savaş tutsaklarına yapılacak ödeme hk. 12.01.1918 
843 90 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyon Karahisar Yozgat, Adapazarı, Bor, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmit, Kedos, Kırşehir, Konya, Manisa, Samatya, San Stephona, Talas, Çankırı, Değirmendere deki tutsak İngiliz ve Hint kökenli İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 12.01.1918 
843 207 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Bilemedik, Bor, Bursa, Büyük Çekmece, Darıca, Eski Hisar, İzmit, Gelebek, Kedos, Manisa, Nusaybin, Tel-Helif, San Stephane, Serci-Han İzmir, Yarbaşı Bağçe, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 10.10.1918 
843 193 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Amanus, Bursa, Bilemedik, Bor, Darıca, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Ras-el-Ain, Tel-Helif, Helva, San Stephano, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 12.09.1918 
843 179 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Amanus, Ankara, Bursa, Bilemedik, Bor, Darıca, Eski-Hisar, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Helva, Tel-Helif, Samatya, Ras-el-Ain, San Stephano, Yozgat ta tutsak İngiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 25.07.1918 
843 157 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Afyonkarahisar, Ankara, Adana, Bilemedik, Bor, Bursa, Büyükçekmece, Şam,Darıca, Eski-Hisar, Gelebek, İzmit, Kedos, Nusaybin, Samatya, Ras-el-Ain, San Stephano, Yarbaşı, Yozgat ta tutsak ve listede adları belirtilen ingiliz askerlere yapılacak ödeme hk. 01.06.1918 
843 132 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Listede adları verilen ve Adapazarı, San Stephano, Afyonkarahisar, Ankara, Bilemedik, Bor, Darıca, Dorak, İzmit, Kedos, Manisa, Nusaybin, Samatya, Bursa ve Yozgat ta bulunan İngiliz savaş tutsaklarına yapılacak ödeme hk. 09.04.1918 
843 128 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Adapazarı, San Stephano, Afyonkarahisar, Amanus, Bilemedik, Bor, Bursa, Şam, Darıca, Gelebek, Kedosi Çankırı, Samatya, Nusaybin, Ankara, İzmit, Islahiye ve Yozgat ta bulunan İngiliz savaş tutsaklarına ödenecek para hk. 29.03.1918 
843 70 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A Darıca (Taş-Liman) da tutsak bulunan İngiliz askerler R.Frost, B.S.M. Wilford, C.H.Russeell, Hedgeman, Savage, C-E, Flatt, W.Bond ve W.Johnston a ülkelerinden gönderilen para ve paketlerin ulaştırılması talebi. 14.10.1918 
843 67 Hollanda Büyükelçiliği İstanbul H.A İngiliz tutsak askerlerden Eski-Hisar da tutuklu P.Dawe ile Taş-Liman (Darıca) da tutuklu O.Bridger, A.Stedman, H.Hovey ve Johnston a ait paket ve paraların sahiplerine ulaştırılması talebi. 01.10.1918 
847 67 HAC Merkez-i Umumisi HAC Muhasebesi Lağvedilen Mudanya, Darıca, Bandırma, Uzunköprü, Antalya İmdad-ı Sıhhi Heyetine tesis edildikleri günden lağvedildikleri güne kadar muavelatınıhavi dosya hülasalarını göndermelerinin bildirilmesi hakkında. 27.Nisan.1340 
850 213 PTT Müdür-i Umumisi Namına Memurin ve Sicil Müdürü HAC İzmit başmemuru Mehmed Tahir Bey hakkında. 11.Ağustos.1337 
850 37 Sıhhiye Müdür-ü Umumisi HAC İzmit Derince de bulunan muhacirlerin kötü durumu hakkında. 06.11.1920 
850 35 İzmit Sancağı Sıhhiye Müdürü Dr. Yunus Vasfi HAC İzmit havalisindeiskan ettirilen ve durumları gittikçe kötüleşen muhacirlere yardım edilmesinin talep edildiği hakkında. 3.TS.1336 
850 186 Büyük Millet Meclisi Dahiliye Vekili Ank.HAC Karamürsel muhacirlerine icab eden yardımın yapılması hakkında. 28.04.1921 
850 125 Büyük Millet Meclisi Dahiliye Vekili Ank.HAC Karamürsel noktalarından dahile alınmakta olan muhacirlerin sevk ve iskanları hakkında yardım edilmesi hakkında. 25.04.1921 
850 37 Sıhhiye Müdür-ü Umumisi HAC İzmit Derince de bulunan muhacirlerin kötü durumu hakkında. 06.11.1920 
850 316 İmar ve İskan Müdürü HAC Kocaeli mıntıkasında bulunan muhacirlerin istediği altı kalem eşyanın gönderilip gönderilmediğine dair. 25.KE.1339 
850 241 Sıhhiye Muavenat İctimaiye Vekili HAC Ankara Murahhaslığı Canibi Aliyesine Kocaeli mıntıkasında düşmanla cephe arasında kalan ve muavenata muhtaç olan insanlar hakkında. 5.Nisan.1337 
869 23 Antalya daki Ahz-i Asker MuamelatıMüffetişi İzmit Mebusu Ank. HAC Antalya Askeri Hastanesine HAC tarafından yapılan yardım hakkında telgraf 18.5.1338 
869 22 Antalya daki Ahz-i Asker MuamelatıMüffetişi İzmit Mebusu Ank. HAC Antalya Askeri Hastanesine HAC tarafından yapılan yardım hakkında telgraf 18.5.1338 
903 30 Karamürselli İmam Ömer Ağa  H.AC. Karamürselli Bekir Çavuş un akıbeti hususunda bilgi verilmesi hakkında. 01.09.1333 
903 29 Karamürselli İmam Ömer Ağa  H.AC. Karamürselli Bekir Çavuş un akıbeti hususunda bilgi verilmesi hakkında. 01.09.1333 
951 1 OHAC Üsera Komisyonu OHAC Rusya da bulunan esirlere “American Relief Administration” vasıtasıyla verilen un, şeker, pirinç ve süt yardımı, Yozgat ta esir bulunan İngiliz zabıtanına gönderilen cekler; Osmanlı esirlerine gönderilen yardım paketleri, İngiltere de bulunan Osmanlı esirlerine gönderilen havaleler ve hediyeler; esir bulunan memurların maaşları; Malta da bulunan esirlere gönderilen para yardımı; Samatya, Pozantı-Bilemedik, Bursa, İzmit ve Afyon2da bulunan İngiliz esirlere gönderilen yardımlar hakkında. (1 den 189 a kadar olan belgeleri içermektedir.) 1916/1920 
954 1 Adapazarı, İzmit, Kargali Esir Garnizonları OHAC Üsera Komisyonu Esir garnizonlarında tutulan yabancı esirlere gönderilen para listeleri ve esirlerle ilgili yazışmalar hakkında. (1 den 444 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 1334 
1050 1 OHAC Üsera Komisyonu OHAC Trabzon Üçüncü Ordu Otomobil Kıtaatı Kumandanlığında bulunan Fransız esirlere gönderilen meblağ hakkında; İzmir de bulunan İngiliz esirlere yapılan yardım hk; Kırşehir de bulunan Rus esirler gönderilen iane hk; Sivas ta bulunan Fransız esirlere gönderieln meblağlar hk; Maltepe de bulunan İtalyan esirlere verilen meblağa dair listeler; Konya da bulunan İngiliz esirlere gönderilen para hk; Kars Üsera Garnizon Kumandanlığında bulunan Fransız esirlerine gönderilen ianeleri gösterir listeler; Haydarpaşa Kavak İskelesinde bulunan Levazımat-ı Askeriye anbarında bulunan İngiliz esirlere gönderilen para miktarını gösterir listeler; Eskihisar, Darıca, Büyük Çekmece de bulunan İngiliz; Balıkesir de bulunan İtalyan esirlere gönderilen para miktarını gösterir listeler. (1 den 282 ye kadar olan belgeleri içermektedir.) 1334 
1078 7 Dahiliye Nezareti Tahkik-i Fecayi Komisyonu HAC Karamürsel vaka-i feciesini gösteren İmdad-ı Sıhhi Heyetleri raporlarının gönderilmesi hakkında 16.Nisan.1337 
1078 6 Dahiliye Nezareti HAC Karamürsel de Yunanlılar tarafından ika edilen mezalim-i fecayi hakkındaki raporların gönderilmesi 17.Nisan.1336 
1079 1 HAC Muhtelif HA Şubeleri ve Merkezleri Mihallıçcık, Menteşe, Muğal, İzmit, Karacabey ve özellikle Bandırma, Erdek ve havalisinde bulunan harbzede ahaliye yapılan yardımlar ve mezkur mahallerde bulunan imdad-ı sıhhi heyetlerinin faaliyetleri hakkında. (1 den 193 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 19.10.1336/23.KE.1337 
1082 49 İzmit Mutasarrıfı Adapazarı Kaymakamlığı Adapazarı nda 20 yataklı hastahane açılmasıyla ilgili yazı hakkında. 27.Haziran.1337 
1082 43 İngiliz Yakın Doğu Yardım Kurumu HAC Toplam 268 çuval yiyecek ve içecek yardımının İzmit Körfezindeki fakirlere dağıtılması hakkında. 11.Tem.21 
1082 35 Ali Oğlu İdris HAC Bala da yazılı ecza malzemesini İzmit HA Hastahanesine teslim edildiği hakkında. 24.Temmuz.1337 
1082 29 HA Reis-i Sanisi Adapazarı HAC Önce İzmit daha sonra Ankara ya tayin olunan Dr. Rüşdü Bey in sertebabete atanması hususnda. 28.Eylül.1337 
1082 52 Adapazarı nda HA 8.İmdad-ı Sıhhiye Heyeti HAC Karamürseldahilinde 25 köyün yakılması sonucu halk arasında çok büyük sefalet görüldüğü hakkında. 5.11.1337 
1082 42 HA Eskişehir Hastahanesi Sertabibliği Geyve HA Hastahanesi Sertabibine Karamürsel heyetinden olup 19 Mayıs 1337 tarihinde hastahanemize atanan Abdullatif Efendinin maaşını hastahaneden alacağı hususunda. 23.Mayıs.1337 
1082 40 Ank.HA Murahhası Geyve HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti Karamürsel, Geyve, Osmancık Kazalarındaki HA masarifane? Aid cetveller, yazışmalar hakkında.  
1082 39 İsmail Bey  Karamürselİmdad-ı Sıhhiye Heyeti Yenişehir HA İmdad-ı Sıhhiyesinin Yenişehir e nakli hususunda müsvedde kağıdı. 22.Mart.1337 
1082 38 Karamürsel HA Ank.HA Karamürsel HA Heyetine aid eşyanın hademe Mustafa ile Ankara ya götürülmesi hakkında. 20.Mart.1337 
1082 37 Geyve HAC Ank.HAC HAC Merkezi umumisine verilecek hesabata ithal edilmek üzere Karamürsel de vermiş olduğunuz un vesairenin kaydı hakkında. 20.3.1337 
1082 27 Karamürsel HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti HAC Karamürsel de halka yardım olarak ekmek dağıtımına nihayet başlanmıştır. Ayrıca orada istihdamına lüzum kalmayan Ziya Bey in tayini hakkında. 6.KS.1337 
1082 26 Karamürsel HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti HAC Merkez Ambar Müdiriyetine HAC dan istenen muhtelif ecza malzemeleri listesi hakkında. 26.KE.1336 
1082 25 HAC Erzak Şubesi Karamürsel HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti Erzak Şubesinden Karamürsel HA ya gönderilen un, tuz, yağ gibi erzakın listesi hakkında. 1.KE.1336 
1082 24 Karamürsel HA HAC Teftiş-i Umumiliğine  Kilosu 35 kuruşa yöreden zeytinyağı alınması hakkında. 16.KE.1336 
1082 23 HAC Katib-i Umumisi HA Karamürselİmdad-ı Sıhhiye Heyeti Talep etmiş olduğunuz operatörlüğe İsmail Hakkı Bey in istihdamı hakkında. 15.KE.1336 
1082 20 Karamürsel HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti HAC Heyet Reisi İhsan Hilmi tarafından merkeze yazılan muayenehane, aşhane ve ecza faaliyetleri hakkında bilgi veriyor. 8.KE.1336 
1082 19 HAC Karamürsel HA Tebabetine  6.KE.1336 
1082 18 Karamürsel HA HAC Tahir Bey in tahkikatı Polis Müdüriyetindeki baş memur Müfid Bey sual ediyor. 13.KE.1336 
1082 17 Karamürsel HA HAC Ambar Müdürlüğüne yazılan ve Ambar Müdürlüğü ile Karamürsel HA İmdadı Sıhhiyesi arasındaki para alış verişini gösterir yazışma hakkında. 5.KE.1336 
1082 16 Karamürsel HA HAC Ambar Müdürlüğü Daha önce istenen 235 kilo zeytinyağının vapura teslim edildiği hakkında. 3.KE.1336 
1082 15 Karamürsel HA HAC HA nın ambar müdürlüğüne yazılmış 3 sayfalık Karamürsel deki faaliyetleri anlatan rapor hakkında. 3.KE.1336 
1082 14 Karamürsel HA HAC Karamürsel ve karyeleri ahalisi felaketzedelerine yapılan ekmek yardımı listesi hakkında. 28.TS.1336 
1082 12 Karamürsel İdare Memuru  Karamürsel HA sıhhiye heyetinin levazım listesidir. 26.TE.1336 
1082 11 Karamürsel HA İdare Memuru HAC Ambar Memuriyeti Canib-i Aliyesine Toplam 185 adet hayvan derisi/postu gönderilmiştir. 26.TS.1336 
1082 10 Karamürsel HAC HAC Karamürsel de görev yapan Heyet-i İmdadiye tarafından sunulan 7. rapor. 16.TS.1336 
1082 9 HA Karamürsel Heyeti HAC Aşağıda esamesi yazılan ve askere alınan ve yardıma muhtaç kişilerin listesidir. 4.TE.1336 
1082 8 Karamürselİmdad-ı Sıhhiye Komisyonu HAC Karamürselimdad-ı sıhhiyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç duyulan erzak listesi. 13.TS.1336 
1082 7 Ank.HAC Karamürsel HAC 25.7/1328 Karamürsel e gidecek heyete intibakınız. 28.7.1338 
1082 6 HA İmdad-ı Sıhhiye Heyeti HAC KaramürselHastahanesinde kayıtlı 47 neferin esamesi. 23.2.1336 
1082 5 Karamürsel HA HAC HA için çalışacak olan amelelerin yevmiyesi ve diğer konularla ilgili. 6.KS.1336 
1082 4 Karamürsel HA HAC Karamürsel HA ya gönderilen erzak listesi. 02.01.1920 
1082 3 HAC HAC Porselen Şubesinden HA Karamürselimdad-ı sıhhiye heyetine verilen çamaşır listesi. 5.KE.1920 
1082 2 HAC HAC Ambardan Karamürsel sıhhiye heyetinin imdadiyesinde tesbit edilen memur ve hademe listesi. 1920 
1141 245 Yunan Kızılhaçı Savaş Tutsakları Bölümü İst.HA İzmit ten yollanan parayı almak isteyen tutsak Salih oğlu Hacı Mustafa nın talebi üzerine böyle paranın yollanamadığına dair HA dan bilgi talebi. 20.11.1921 
1141 233 Yunan Kızılhaçı İst.HA Sivil tutsak Mehmed İzmitli ye ödenen para hk. 08.10.1921 
1141 231 Yunan Kızılhaçı İst.HA Başçavuş Aziziyeli Saffet Efendi ile İzmitli oğlu İsmail e yapılan ödeme hk. 08.10.1921 
1141 212 Yunan Kızılhaçı İst. HA Savaş tutsağı İzmitli İsmail oğlu Fahri ye yapılan ödeme hk. 17.09.1921 
1207 28 TBMM Müdafaa-i Milliye Vekaleti Ankara H.A Murahhaslığı Üsera Komisyonu Eşi tarafından kendisi hakkında bilgi talep edilen 70.alay mülazım-ı sani İzmitli Mehmet Sami bin Hasan nın Düzce isyanında bulunduğundan idam edildiğinin öğrenildiği hakkında 6.Haziran.1338 
1217 9 Müdafaa-i Milliye Namına Müsteşar HA Murahhasalığı Sibirya2dan nakledilirken Yunanlılar tarafından tevfik edilen zabitlerin iadesi; Garp Anadolu dan olanların İzmit iskelesinden, doğu eyaletlerinden olanların Hatay, Karadeniz ahalisinden olanların İnebolu, Samsun ve Trabzon İskelelerinden ihraçlarının uygun görülmesi hakkında. 27.Mayıs.1338 
1217 85 Karamürselli Osman HAC Yunanistan daki bir Türk esirine ailesinin para göndermesi, paranın orda drahmiye çevrilmiş olmasına rağmen esirin parayı kabul etmeyerek iade etmesi hakkında. 23.KE.1922 
1268 1 Ayvalık 24. İmdad-ı Sıhhi Heyeti HAC Ayvalık 26. İmdad-ı Sıhhi Heyeti ne ve İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti ne gelen evraka dair dosya. (1 den 94 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 1923/1924 
1275 12 İzmit İmdad-ı Sıhhiye Heyeti İmdat Heyetleri Memuru Ayvalık ve İzmit İmdat Heyetlerinin açılış tarihleri ve faaliyetleri hk. 1340 
1275 8 Ulukışla, İzmit, İstanbul (toplam 15) İmdad-ı Sıhhiye Heyetleri  HAC Ulukışla, İzmit, İstanbul (toplam 15) İmdad-ı Sıhhiye Heyetlerinin yaptıkları sağlık çalışmalarını gösteren istatistik cetveli  10.TS.1340 
1275 7 10.İzmit, 26.Ayvalık, 41.Kayalar, 42.Kozana İmdad-ı Sıhhiye Heteyleri HAC 10.İzmit, 26.Ayvalık, 41.Kayalar, 42.Kozana İmdad-ı Sıhhiye Heteylerinin çalışmalarını ve maaşlarını gösteren listeler. 9.KS.1340 
1275 2 HA Hastaneleri (Ulukışla, İzmit v.d) HAC Çeşitli HA Hastanelerinin 9 aylık tedavi istatistikleri hk. 1340 
1295 121 Süleymaniye Ahz-ı Asker Şubesi  Türkiye HA İstanbul Katib-i Umumiliği Künyesi muharrer İzmitli Raşid oğlu Mustafa nın Hilal-i Ahmer vapurunda olduğu hakkında. 15.Nisan.1339 
1296 178 TC Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti İzmit Mıntıkası Müdüriyeti HAC 100 haneyi ağırlayabilecek bir misafirhane açıldığı ve muhacirlerin ihtiyacı dolayısıyla yatak, soba, hasır gibi eşyanın dağıtılması hakkında. 22.KE.1339 
1296 69 Timsah Vapuru Tabibi Vahid HAC Timsah Vapurunua Selanik ten İzmit e sevk edilmek üzere irkab edilen muhacir sayısının vapurun kapasitesinden fazla olduğu hakkında. 23.Ağustos.1340 
1296 95 İstanbul Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Müdür Muavini HAC Darıca da iskan edilen muhacirlerin sıhhi işlerinde kullanılmak üzere talep edilen malzemenin leffen gönderildiği hakkında. 16.Şubat.1340 
1323 71 HA Murahhası Esad HAC Kandıra ya iltica etmiş ve zor durumda olan ahaliye yardım edilmesi hakkında telgraf. 05.Ağustos.1339 
1332 21 Üsküdar Vali Vekili HAC Darıca da iskan ettirilen muhacirin için elbise talep edildiği hk 30.Mart.1340 
1332 37 Kocaeli Valisi H.A.C. Katib-i Umumiliği Yalova nın Safran kazasında iskan ettirilip elyevm Domuzderesi ne nakledilecek muhacirin hk 11.KE.1340 
1353 168 HAC Merkez-i Umumisi Heyet-i İdaresi (HAC) Mülga İzmit heyeti serhemşiresi Leman hanımın Mersin e tayini hakkında. 24.Temmuz.1340 
1353 148 İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti Reisi HAC 7. mıntıka imar ve iskan müdüriyetinin talep etmiş olduğu eşyanın ita olunup olunmayacağının işarı hakkında. 05.Temmuz.1340 
1353 127 İzmit İmdad-ı Sıhhi Heyeti Reisi HAC Giresun vapuruyla gelen 2400 muhacirin sağlık durumları, tathiratları ve Ömer Lütfü Bey in faaliyetleri hakkında 5 maddelik rapor. 01.Temmuz.1340 
1353 144 HAC Merkez-i Umumisi Heyet-i İdaresi (HAC) Kilya dan Eskişehir e anbar inşası için gönderilecek malzemenin Derince de trene tahmil ve Eskişehir e sevk edilmesi süresince anbar memurlarından İsmail efendinin tavzif edildiğine dair. 09.Temmuz.1340 
1353 56 Kocaeli İdare-yi Hususiye Hastanesi İst. HAC HAC den alınan otomobilin arızalı çıktığına dair. 11.Haziran.1340 
1361 91 İzmit in Bağçecik Nahiyesinden Kadı oğullarından Ebu Bekir in Pederi Hacı Osman bin Hasan HA İzmit Sertebabeti Hacı Osman ın, oğlu Ebu Bekir hakkında malumat talep ettiğine dair. 21.Mayıs.1340 
1361 4 Matbuat ve İstihbarat Müdür-i Umumisi HAC Üsera Komisyonu Akıbeti hakkında malumat talep edilen topçu mülazım-ı evveli Şamlı Ahmed Tevfik bin Mehmed efendinin yüzbaşı rütbesi ile İzmit Esliha ve Mühimmat deposu müdür muavinliğinde bulunduğu hakkında. 31.01.1340 
1361 19 Hariciye Vekaleti Dersaadet Murahhası HAC Riyaset-i Saniyesi Sivil üseradan henüz avdet etmeyenler ile vefat edenler ve akıbetleri mechul kalanlar hakkında Kocaeli vilayetinden gönderilen listelerin irsal edildiği hakkında. 19.KS.1340 
1361 82 HAC Ankara Merkezi Reis-i Sanisi HAC Kiğı kazasında sakin Rüstem oğlu Mehmed ile sabık reji memurlarından Ohannes in mektupları ve Tutak karyesinden Mevlüd kızı Kara Fatma nın istidasının gönderildiğine dair. 05.Haziran.1340 
1373 59 HAC Tahrirat Kalemi HAC Muhasebesi İstifa eden İzmit HA İmdad-ı Sıhhi Heyeti mıntıkası hastabakıcı hemşiresi Leman Hanım a 1500 kuruş tazminat ödenmesi hakkında. 10.Nis.24 
1373 33 HA Katib-i Umumisi Dr. Hikmet HAC Muhasebesi Vapur etib basından Dr. Salih Tevfik Bey in 26. İzmit heyetine tayin olunduğu hakkında. 22.01.1340 
1394 62 Heyet-i İdare Azaları  HAC Arzhuhalcizade Hüseyin Halid in İzmit te bulunan kamyonlardan birine talip olduğu hakkında. 12.2.1341 
1394 308 HA Kocaeli Merkezi Reisi HAC Merkezin elinde olan “Albion” marka kamyonet hakkında satılıp satılamayacağı ve tamir edilip edilmeyeceği hakkında malumat talep edildiğine dair. 15.Mayıs.1341 
1394 84 HAC Kocaeli Merkezi HAC Kocaeli Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Müdüriyeti tarafından talep olunan kamyonetin teslim edilip edilmeyeceğinin işarı hakkında telgraf. 10.Şubat.1341 
1401 65   Gebze Şubesinin 10.1926 yılında açılışı hakkında belge  
1401 63   İhsaniye Kocaeli Şubesinin 1926 yılında açılışı hakkında belge  
1401 62   Akmeşe Kocaeli Şubesinin 1926 yılında açılışı hakkında belge  
1429 71   Karamürsel Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1429 70   Kandıra Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1429 73   Kocaeli Şubesinin 1330 da açılması hakkında  
1452 1   HA tarafından İzmit te İstiklal Caddesi nde inşası düşünülen binanın projesi hk. 27.Tem.27 
1466 1 Muhtelif HA Şubeleri HAC 1928 yılına ait, Karacasu, Karamürsel, Kocaeli, Karapınar, Kastamonu, Kavak, Keçiborlu, Kemah, Kınık, Kırklareli, Karşıyaka, Kozak, Köşk, Kuruca, Kuyucak, Kırşehir vs şubelerin gelir-gider, maktu makbuzlar, şefkat pulu vb cetvelleri ve bunlara ait yazışmalar. (1 den 85 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 28.07.1928 
1466 1 Muhtelif HA Şubeleri HAC 1928 yılına ait, Karacasu, Karamürsel, Kocaeli, Karapınar, Kastamonu, Kavak, Keçiborlu, Kemah, Kınık, Kırklareli, Karşıyaka, Kozak, Köşk, Kuruca, Kuyucak, Kırşehir vs şubelerin gelir-gider, maktu makbuzlar, şefkat pulu vb cetvelleri ve bunlara ait yazışmalar. (1 den 85 e kadar olan belgeleri içermektedir.) 28.07.1928 
1483 1 Kadıköy HA Şubesi, Karamürsel HA Şubesi HAC Kadıköy ve Karamürsel HA Şubelerinin idari ve mali işlerine dair müteferrik yazışmalar. (1 den 59 a kadar olan belgeleri içermektedir.) 19.Temmuz.1339/1928