İl Spor Dalı Temsilcilerinin Görevleri Kısaca Şunlardır:

Federasyonun branşlarında mahalli spor temasları programları hazırlar, federasyon onayı ve il – ilçe müdürlükleri eşgüdümü ile bu programları uygular, denetler ve sonuçlarını tescil ederek federasyona bilgi verir ve mahalli spor temasları programını hazırlar, il ve ilçe müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar. Spor temasları içinde yer alan tüm fahri antrenör, eğitmen, hakem gibi spor teması görevlilerine dair eğitim hizmetlerini, federasyon ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür. Federasyonun o mahalde tesisleşmesi ve yerel ölçekte yayınlar yapılması için çalışır. Mahalli spor temaslarının tüm kayıtlarının tutulmasını sağlar. Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin ili temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alır.

kaynak: http://www.tbbdf.gov.tr/mahalli_temsilcilikler_talimati

Sakarya İli Spor Dalı Temsilcileri listesine ulaşmak için tıklayınız.