En güzel zamanımız ya hayalimizde geleceği kurduğumuz, ya hafızamızda maziye konduğumuz zamandır. A.Şinasi Hisar

 

Sakarya, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, sanayisi ve jeopolitik konumu gibi birçok nedenle özel bir şehirdir. Bünyesinde çok farklı millet ve kültürden insanı uyumlu ve barış içinde taşır. Şehrin kültürü, farklılıklara verilen değer ve uyumlu birliktelikten doğmuştur.

Çok kültürlü yapıların en büyük tehdidi her hangi bir kültürün baskın gelerek diğerlerini benzeştirmesidir. Çoğu kez baskın kültürün temsilcileri bu durumu bir başarı olarak tanımlasa da gerçekte farklı kültürlerin yok olması büyük bir kayıptır. Farklı kültürlerin harmanlandığı bir şehir olan Sakarya’nın bu zenginliğini kaybetmemesi için bir grup gönüllü Ocak 2017’de Müjgân Zaman, Servet Sezgin, Fahri Tuna, Resul Narin ve  Zeliha Köksal ile çıkılan yola Prof.Dr. Enis Şahin, Prof.Dr. Sertan Demir, Prof.Dr. M.Kemal Aydın, Prof.Dr. Haluk Selvi, Dr.Öğretim Üyesi Esra Dil gibi değerli akademisyenler katıldığında proje ekibimiz genişlemiştir. Çoğu zaman yaptığımız gönüllü çalışmaların kurumsal bir yapısının olmamasından dolayı yeterli değeri bulmadığı düşüncesi, Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir’in projeyi sahiplenmesiyle giderilmiş, proje daha genişlemiş ve görünür hale gelmiştir. Şu an Şehir Hafızası platformu, SESAM Şehir Hafızası Proje Direktörü Zeliha Köksal tarafından yürütülmektedir. Kendisiyle zkoksal@sakarya.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Şu an Sakarya Üniversitesi SESAM bünyesinde yürütülen “Sakarya Şehir Hafızası Projesi”, resmi web sitesi sehirhafizasi.sakarya.edu.tr adresinden şehrimizi tanıtmaktadır. Yakın bir zamanda şehrimizin hafızasını somut olarak sergileyebilecek bir müze kurmayı hedefliyoruz.

Sakarya Üniversitesi tarafından yürütülen projeye SATSO ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de destek vermektedir.

Sakarya Şehir Hafızası projesi faaliyetleri, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde yer alan SESAM ofisi ile Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içindeki ofiste yürütülmektedir. Çalışmalar gönüllük esasına dayılıdır. Teknik işlerin çoğunu projeye gönül vermiş yetenekli öğrencilerimiz yapmaktadır. Bu kapsamda web sayfasını oluşturan ve süreci devam ettiren Esra Koyuncu, Sabah Umut Özel, Umur Kapar, Koray Günel, Yunus Yıldız ve Feyza Nur Akdeniz’e teşekkür ederiz. Projemizin kurumsal kanadı SESAM’a başta M. Çağlar Özdemir olmak üzere müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yavuz ve Yönetim Kurulu üyesi Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim Cebeci’ye teşekkür ederiz.

Nisan 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında Web sayfasına konulan fotoğrafların teknik işlemlerini yaptığı için Öğr.Gör. Ersin BERK’e, coğrafya bölümünün tablolarının oluşturulmasında emeği geçen İrem Özkan’a teşekkür ederiz.

Bizlere veri sağlamada destek veren SAGÜSAD, Kuyumculu Köyü Muhtarı Mustafa Çalık ve Hüseyin Ali Atmaca’ya teşekkür ederiz.

Verileri toplamak için bize yardımcı olan tüm dostlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.

Sonuçta biz kim miyiz? Biz Sakarya’ya gönül vermişleriz.

Sakarya Şehir Hafızası Projesine sizleri de gönüllü destek olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla