Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ne dönüşmüş, 1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir Fakülte olarak öğretim vermiştir. 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.

Yükseköğretim üst kuruluşlarında üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. Sakarya Üniversitesi Genel Sekreterlik ve ona bağlı daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GENEL SEKRETERLİK

Genel SekreterGenel Sekreter Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KAHRAMAN (16.07.2018- devam ediyor)Hakan SAĞLAM (03.12.2018-devam ediyor)Ali ÇİYDEM (03.01.2020- devam ediyor)
Reyhan YILDIRIM (14.07.2017 -16.07.2018)Hilmi YANMAZ (10.12.2014-17.07.2017)Süleyman AVCI (09.11.2017- 09.11.2018)
Prof.Dr. Kadir ARDUÇ (01.02.2013- 14.07.2017)Reyhan YILDIRIM (13.12.2010-14.07.2017
Prof.Dr. Metin KÜÇÜK (23.12.2010-01.02.2013)Reyhan YILDIRIM (13.12.2010-14.07.2016
Doç.Dr. Zafer DEMİR (1994 – 2010)Halil İbrahim KAYA (13.01.1995- 13.12.2010)Bülent Bayraktar (1995- 1996)
Zübeyir YILMAZ (1993-1994)Bedrettin YILDIRIM (12.04.1993- 11.01.1995)
Prof.Dr. Ömer İNAN (1992-1993)

GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI ve ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

Bilgi İşlem
Daire Başkanlığı
Öğr.Gör. Fatih ALBAYRAK (16.09.2019-devam ediyor)Tolga GÜNGÖRSÜN
(2009-2019)
Hayrettin EVİRGEN
(1996-2008)
İhsan KELEKÇİ
(1994- 19.08.1996)
İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı
Mehmet Kasim ULU (21.09.2018-devam ediyor)Doç Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR
(23.07.2018-21.09.2018)
Mustafa YAZICI
(26.10.2000-23.07.2018)
Cavit GÖKTÜRK
(1998- 2000)
İsa ÜNAL
(14.10.1997- 29.01.1999)
Yılmaz YALÇIN
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı
Şenay KESİM (03.12.2018- devam ediyor)Mustafa EŞMELİ (06.09.1999- 03.12.2018)Kazım ÖZKAN
(1998 – 06.09.1999)
Abdullah HAFIZLAR (03.08.1995 – 01.10.1997)Bülent BAYRAKTAR
(16.11.1993 – 03.08.1995)
Zeki TOÇOĞLU
(10.05.1993 – 15.11.1993)
Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
Hasan TUTKUN (14.12.2018- devam ediyor)Fatma AYDIN 13.10.2011-.16.07.2018)Kazım ÖZKAN
(09.04.1996- 16.09.2011)
Orhan TUNACAN
(1992- 1996)
Personel
Dairesi Başkanlığı
Muharrem YILMAZ (23.12.2011- devam ediyor)Hüseyin ERKEN
(23.11.1998- 23.12.2011)
Seyfidar ÇOBAN
(1994- 1998)
Seyfidar ÇOBAN
(1994- 1998)
İhsan KELEKÇİ
(1992- 1994)
Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıNecat ER (09.11.2017-devam ediyor)Süleyman AVCI
(21.12.2015-09.11.2017)
Mustafa COŞKUN
(2012 -21.12.2015)
Nafi FİLİZ
(2005-2012)
Öğr.Gör. Murat ALTUNAY (2003-2005)Kemal YILMAZEyüp YÜKSEL
Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı
Gönül KESKİN
(14.12.2018- devam ediyor)
Cengiz KARADENİZ
(24.02.2006-06.08.2018)
Hüseyin ÇEVENHüseyin ÇEVENAli BAYRAK
Yapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanlığıYusuf Demir
(09.01.2020-devam ediyor)
Dr. Öğretim Üyesi Cem KIRLANGIÇOĞLUFeridun DAĞ
(22.07.2004-26.02.2019)
Oğuz ŞENOL
Hukuk MüşavirliğiAli Abdullah
(01.07.2017-devam ediyor)
Av. Ayşen AKBABA
(2005 -10.03.2016)
Bahattin DUMAN
(1997- Ocak 2005)
Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü
Cemil Yücel (22.01.2001- devam ediyor)Salim BOZKAN
Koruma ve Güvenlik Şube MüdürlüğüÇetin KIRAL (27.12.2019-devam ediyor)Özkan TOÇOĞLU (22.08.2011-27.12.2019)Doğan EROLMustafa COŞKUNİsmail BAŞ
(14.08.2009-07.09.2009)
Rektörlük Basımevi
Şube Müdürlüğü
İlyas KORKMAZ (14.08.2009- devam ediyor)Orhan GÜÇLÜ
(2006-2009)
Abdullah UĞUR
(1998- 2009)
Hakkı ZORLU (1992- 1994)
Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube MüdürlüğüMerve Tuğçe Dibek (05.04.2018-devam ediyor)Alev Sevinçli (2008- 2018)Mustafa COŞKUN