2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. ve 8. Maddelerinde, 11.10.2013 tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6498 sayılı kanun ile yapılan değişiklik gereğince kültür varlıklarını koruma bölge kurullarınca alınan tescil kararları yayınlanmaktadır.

T.C. Sakarya Valiliği 2011 Sakarya Kültürü Envanteri kitabından yararlanılarak hazırlanmıştır. İlgili kitaba Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi‘nden ulaşabilirsiniz.

Adapazarı Ulaşım

Sit Alanları

Sakarya Doğa

Askeri Alanlar

16_adapazarı_şehir

Camiler

Sakarya Şehri

Mezarlıklar, Mezar Anıtları ve Türbeler

105_diğer_şehir

Tümülüsler

62_taraklı_şehir

Anıt Ağaçlar

II. Beyazid Köprüsü

Çeşmeler,Hamamlar ve Köprüler

Adapazarı Kültür

İdari Yapılar

Alicanlar Konağı

Sivil Mimari