Meclis-i A’yan (مجلس أعيان) İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadıdır.

Hey’et-i A‘yân olarak da adlandırılan Meclis-i A‘yân, II. Abdülhamid’in 23 Aralık 1876 tarihli iradesiyle yürürlüğe giren Kānûn-ı Esâsî’nin öngördüğü Meclis-i Umûmî adlı Osmanlı Parlamentosu’nu oluşturan iki meclisten biri olup padişahın tayin ettiği üyelerden meydana gelmekteydi. Parlamentonun diğer kanadını halkın seçtiği mebusların oluşturduğu Meclis-i Meb‘ûsan teşkil ediyordu. Kānûn-ı Esâsî’ye göre her iki meclisin aynı dönemde açık olması gerekiyordu. Meclislerden biri diğeri açık olmadığında toplanıp faaliyette bulunamazdı.1

1908 sonrası için Zabıt Cerideleri’ne erişim:

1. Dönem02. İçtima1-21-9501.11.132515.06.1326
03. İçtima1-31-7501.10.132621.05.1327
04. İçtima1-11-2403.10.132705.01.1327
2. Dönem01. İçtima1-11-3307.04.132823.07.1328
3. Dönemf01. İçtima1-11-3001.05.133020.07.1330
01. İçtima1-11-3001.12.133020.07.1330
02. İçtima1-21-4201.11.133128.02.1331
03. İçtima1-21-5401.11.133231.03.1333
04. İçtima1-21-4601.11.133331.03.1334
05. İçtima1-11-1510.10.133412.12.1334
4. Dönem01. İçtima1-11-2412.01.133605.04.1336

 

1908 öncesi (birinci meşrutiyet) döneme ait A’yan meclisi zabıt cerideleri günümüze ulaşmamıştır.

Kaynakça:1İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, Ankara 1997, I- II