Kadı sicilleri, kadı divanı, mahkeme kayıtları, sicillât-ı şer‘iyye ve yaygın kullanımı ile şer‘iyye sicilleri denilen bu defterler kadı yahut nâibi tarafından tutulmakta ve çeşitli türden belgeleri içermektedir. Osmanlı Devleti’nde merkezde ve taşrada her tabakadan insanlar arasındaki hukukî ilişkilere dair kayıtları içeren bu defterler Osmanlı hayatının aile, toplum, ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının tarihi için en önemli kaynaklardır. Kadıların Osmanlı sistemindeki etkin rolleri sebebiyle şer‘iyye sicilleri sosyal ve yerel tarih çalışmalarında da ana kaynak niteliği taşımaktadır.

Kayıtların konuları ise çok çeşitlidir. Alelâde vak‘alar, cinayetler, nikâh ve vergi kayıtları, narh uygulamaları, tayinler, lonca davaları, vakfiye ve vakıf muhasebe verileri en çok göze çarpan örneklerdir. Bu belge ve konu çeşitliliği şer‘iyye sicillerini tarih, hukuk, iktisat vb. pek çok disiplinin ana kaynakları arasına katmıştır.

Günümüz Sakarya İli’nin idari sınırları tarihsel süreçte pek çok değişiklik geçirmiştir. 1954 tarihinden sonra il haline getirilip kendi idari sınırlarına kavuşan Sakarya, geçmişte çevre illerin idari sınırları içerisinde kalmıştır. Osmanlı Devleti döneminde de kesin idari sınırları belirli olmayıp günümüz Sakarya İli sınırları göz önüne alınarak ‘Sakarya Bölgesi’ tabiri tercih edilmiştir. Bu sebepten ötürü şehrin kaynakları toplanırken: kuzey bölgesinin dâhil olduğu Kocaeli, güney doğu bölgesinin komşusu olduğu Bolu ve güney batı kesiminin Bursa Sancaklarına (günümüzde il) zaman zaman bağlı olması nedeniyle bahsi geçen şehir kaynaklarında derlemler yapılarak veri toplanılmaktadır.

SerisiAdıNoDemirbaşTarihSayfa SayısıPoz Sayısı
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ14528376

1220- 1230

 

7375
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145383771261- 12649497
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145483781278- 12817782
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145583791312- 13189798
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145683801312- 131898101
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145783811318- 132398101
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145883821323- 132698100
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ145983831326- 1328102105
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ146083841326- 132898101
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- (KOCAELİ) SİCİLLERİ146183851328- 132998100
SerisiAdıNoDemirbaşTarihSayfa SayısıPoz Sayısı
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- KANDIRA SİCİLLERİ3711285- 12966265
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- KANDIRA SİCİLLERİ37284171287- 12886878
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- KANDIRA SİCİLLERİ3891320- 13224251
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- KANDIRA SİCİLLERİ39084351319- 13276457
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİİZMİT- KANDIRA SİCİLLERİ39184361324- 13259485
SerisiAdıNoDemirbaşTarihSayfa SayısıPoz Sayısı
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ146869351231- 1244139148
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ146969361245- 12516980
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ147069371256- 12699094
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ147169381271- 12787375
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ147269391273- 12847878
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ147369401304- 1316400256
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBOLU- MUDURNU SİCİLLERİ147469411309- 1325385345
SerisiAdıNoDemirbaşTarihSayfa SayısıPoz Sayısı
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBURSA- İZNİK SİCİLLERİD/ 341337- 13403017
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBURSA- İZNİK SİCİLLERİD/ 3513411813
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBURSA- İZNİK SİCİLLERİD/ 361341- 13423841
ANADOLU- TRAKTA SİCİLLERİBURSA- İZNİK SİCİLLERİD/ 37134210475

Kaynakça:

Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi, Erişim Tarihi:16.11.2019. http://ktp.isam.org.tr/?url=kaynaksicil/.

Uğur,Yunus. ‘’ŞER’İYYE SİCİLLERİ’’, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 39, Sayfa 8-11.