1. Berat; Şeyh İzzeddin İsmail’e Atası İbrahim Şeyh yerine Orhan Bey tarafından Çalıca adındaki yerin vakfedildiğine dair 1 Ramazan 700 hicri/1301 miladi tarihli berat

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443

2. Berat; Sultan II. Mustafa tarafından yenilenerek Şeyhlü Mezraası mezraadarlarına verilen 25 Cumadelahir 1106 hicri/1695 miladi tarihli berat

 Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

3. Berat; Akyazı kazasında Çalıca divanındaki Şeyhlü Mezraası Vakfı’nın mezraadarlarına Sultan I. Mahmut tarafından verilen 2 Safer 1156 hicri/ 1743 miladi tarihli maliye beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

4. Berat; Çalıca divanındaki Şeyhlü Mezraası Vakfı mezrası mezraadarlığının evlad-ı vakıftan Hacı Veli, Ali ve Süleyman’a verildiğine dair 19 Şevval 1158 hicri/ 1745 miladi tarihli Ruus-ıHümayun mucebince Sultan I. Mahmut tarafından Akyazı kadısına gönderilen beratın sureti

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

5. Berat; Şeyhler mezraası ile Şeyh İzzeddin mezraasının aynı mezraalar olduklarına dair Şeyhler mezraası mezraadarlarına iştirak suretiyle berat yazılması için 1 Şaban 1165 hicri/ 1751 miladi tarihli tezkire

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

6. Berat; Şeyhler mezraası ile Şeyh İzzeddin mezraasının aynı mezraalar olduklarına dair Şeyhler mezraası mezraadarlarına Sultan III. Osman tarafından verilen 15 Rebiulahir 1168/ 1754 miladi tarihli berat

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

7. Berat; Şeyhler mezraası ile Şeyh İzzeddin mezraasının aynı mezraalar olduklarına dair Sultan III. Mustafa tarafından yenilenerek Şeyhler mezraası mezraadarlarına verilen 3 Cumadelahir 1171 hicri/ 1757 miladi tarihli berat

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

8. Berat; Şeyh İzzeddin mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad- vakıfın üzerinde olduğuna dair Maliye beratı yazılması için 8 Zilhicce 1177 hicri/ 1763 miladi tarihli tezkiye

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

9. Berat; Çamlıca mezraası diye bilinen Şeyh İsmail mezraasının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerinde olduğuna dair Sultan III. Mustafa tarafından Şeyh İsmail mezraası mezraadarlarına verilen 16 zilka’de 1177 hicri/ 1763 miladi tarihli maliye beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

10. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çamlıca Mezrası Vakfı mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerinde olduğuna dair Maliye beaatı yazılması için 13 Ramazan 1178 hicri/ 1764 miladi tarihli tezkire

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

11. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Mezraası Vakfı mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerlerinde olduğuna dair Sultan III. Mustafa tarafından Çalıca Vakfı mezraası mezraadarlarına verilen 20 Ramazan 1178 hicri/ 1764 miladi tarihli Maliye beraatı.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

12. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalica Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerlerinde olduğuna dair Culus-ı Hümayün beratı yazılması için 8 Ramazan 1187 hicri/ 1773 miladi tarihli tezkire

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

13. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Mezraası Vakfı mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerinde olduğuna dair Sultan I. Abdulhamit tarafından yenilenerek Çalıca mezraası mezraadarlarına verilen 12 Rebiu’l- evvel hicri 1189/ 1775 miladi tarihli Culus-ı Hümayun beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

14. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerinde olduğuna dair Culus-ı Hümayun beratı yazılması için 1 Recep 1203 hicri/ 1778 miladi tarihli tezkire

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

15. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerinde olduğuna dair Sultan III. Selim tarafından yenilenerek Çalıca Mezraası mezraadarlarına verilen 24 Şevval 1203 hicri/ 1789 miladi tarihli Culus-ı Hümayun beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

16. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerlerinde olduğuna dair Sultan IV. Mustafa tarafından yenilenerek Çalıca Mezraası mezraadarlarına verilen 25 Zilkade 1222 hicri/ 1807 miladi tarihli beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

17. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerlerinde olduğuna dair Culus-ı Hümayun beratı yazılması için 4 Cumadelahır 1200 hicri/ 1808 miladi tarihli tezkire

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

18. Berat; Şeyh İsmail Vakfı’ndan Çalıca Köyündeki Çalıca Mezraası mezraadarlığının 41 nefer evlad-ı vakıfın üzerlerinde olduğuna dair Sultan II. Mahmut tarafından yenilenerek Çalıca Mezraası mezraadarlarına verilen 25 Muharrem 1225 hicri/ 1810 miladi tarihli beratı

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

1. Hüküm; Bazı emin, amil, sübaşı ve sair ehli örf taifesi taraflarından Şeyh İsmail evladından şeri ve örfü vergiler talebinde bulunmamalarına dair Sultan IV. Mehmet (Avcı) tarafından Akyazı kadısına gönderilen 6 Ramazan 1083 hicri/ 1672 miladi tarihli hüküm

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

2. Hüküm; Hüseyin, Derviş ve Yusuf adındaki sipahilerin Turnaalanı adındaki mezraaya müdahale etmemelerine dair Sultan I. Mahmut tuğralı Safer ayının ortaları 1144 hicri/ 1731 miladi tarihli Akyazı kadısına gönderilen hüküm

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

3. Hüküm; Arabacıoğlu Mustafa Beşe, Bali oğlu Uzun Mehmed, Avcı oğlu Çolak Mustafa ve sairlerin şeyhler adındaki vakıf köyün ambarlanmış mahsülüne müdahale etmemelerine dair Sultan I. Mahmut tuğralı Zilkade ayının başları 1158 hicri/ 1745 miladi tarihli Kocaeli sancak beyi ile Akyazı kadısına gönderilen hüküm

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

4. Hüküm; Şeyh İsmail Vakfı’na ait Şeyhlü mezralarına evladı vakıftan olmayan kimselerin müdahalelerinin önlenmesine dair Sultan I. Mahmut tuğralı 1 Rebiulevvel 1159 hicri/ 1746 miladi tarihli Akyazı kadısına gönderilen hüküm

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

5. Hüküm; Yapılan muhakeme sonunda Şeyh İsmail Vakfı’na ait Şeyhlü Mezraası Vakıfı mezraadarları arasındaki anlaşmazlığın sona erdirildiğine dair İzmit Kadısı es-Seyyid Mehmed’in 6 Şevval 1162 hicri/ 1748 miladi tarihli mahkeme kararı.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

6. Hüküm; Yapılan muhakeme sonunda Şeyh İsmail Vakfı’na ait Şeyhlü Mezraası Vakıfı mezraadarları arasındaki anlaşmazlığın sona erdirildiğine dair İzmit Kadısı es-Seyyid Mehmed’in 6 Şevval 1162 hicri/ 1748 miladi tarihli Divan-ı Hümayun’a sunmuş olduğu arzı.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

7. Hüküm; Arabacı oğlu Molla Mustafa ve ferman sahibi Süleymanın mahkeme tarafından kendilerine verilen şeri hüccete aykırı hareket etmemelerine dair Sultan I.Mahmut tuğralı Cumade’l-evvel ayının sonları 1163 hicri/ 1749 miladi tarihli Kocaeli sancakbeyi ile Akyazı naibine gönderilen hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

8. Hüküm: Ehl-i örf taifesinin Çalıca divanında Şeyhler arasındaki vakıf köyün serbest vergilerine müdahale etmemelerine dair Sultan I. Mahmut tuğralı Akyazı kadısına gönderilen Rebi’u’l-evvel ayının ortaları 1164 hicri/ 1750 miladi tarihli hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

9. Hüküm: Arabacı oğlu Mustafa, Kara Hasan ve Vartanalı İsmail adındakı kimselerin Şeyh İsmail Vakfı mahsullerinden hisse alamayacaklarına, bu hakkın evlad-ı evladından ve tekkesinde beraat-ı şerifle fiilen mezraadar olanların hakkı olduğuna dair Sultan I.Mahmut tuğralı Akyazı naibine gönderilen Receb ayının sonları 1165 hicri/ 1751 miladi tarihli hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

10. Hüküm: Arabacı oğlu Mustafa Beşe ile diğer iddia sahiplerinin Şeyhlü Mezraası Evkafı’nın mahsülüne yaptıkları müdahalenin önlenmesine dair Sultan I.Mahmut tuğralı Kocaeli sancakbeyi ile Akyazı naibine gönderilen Recep ayının sonları 1165 Hicri/ 1751 Miladi tarihli hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

11. Hüküm: Şeyhler köylülerin ehl-i örf taifesinin kendilerinden öşr-i diyet ve başka adlar altında vergiler talep etmemelerine dair Divan-ı Hümayun’ a sunmuş oldukları tarihsiz arzuhalleri.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

12. Hüküm: Ehl-i örf taifesinin, insan yapısı olan ev, köprü, merdiven, dam, duvar ve saire gibi şeylerden düşüp ölenlerin yakınlarından diyet öşrü ve başka adlar altında vergi talep etmemelerine dair Sultan III. Mustafa tuğralı Ramazan ayının ortaları 1178 hicri/ 1764 miladi tarihli Akyazı naibine gönderilen hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

13. Hüküm: Donanma’ya miri pelit kerestesi temini zamanı geldiğinde Çalıca köylülerinin ellerindeki hücceti gizleyip Şeyhler köylülerine eziyet etmemelerine dair Sultan I. Abdülhamit tuğralı Akyazı kadısına gönderilen 13 Rebiu’l-ahır 1189 hicri/ 1775 miladi tarihli hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

14. Hüküm: Çalıca ile Şeyhler köylülerinin Tevzi Defteri gereğince hisselerine isabet eden miktarda donanmaya gerekli keresteyi temin edip tayin edilen yere götürmelerine ve bu hususta Çalıca köylülerinin Şeyhler köylülerine haksızlık etmemelerine dair Sultan II. Mahmut tuğralı Akyazı kadısına gönderilen 22 Receb 1237 hicri/ 1821 miladi tarihli hüküm.

Kaynak; Cebecioğlu,Murat, Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeler, Hendek Belediyesi Kültür Yayınları,2011, 355-443.

Kaynak:

Hendek Adapazarı Akyazı Tarihi ve Şeyh İsmail Vakfı Belgeleri Kitabı(Dr. Hendek Murat CEBECİOĞLU)