kavânin ( قوانين )

kavânin ::: (a. i. kânun’un c.) : kanunlar, (bkz. : nevâmîs, desâtîr).

 

Sicill-i Kavânîn: 1943 yılına kadar Cumhuriyet dönemi kanun, karar, nizamnâme, tâlimat, kararnâme, tevhîd-i ictihâd ve Şûrâ-yı Devlet kararlarının toplandığı bu kronolojik eser 24 (yirmidört) cilttir. 1926’dan itibaren yayımına başlanmış, Karakoç’un ölümünden sonra da yayımı sürdürülerek 1970’te LXI. cilde kadar getirilmiştir1

1 Ahmet Mumcu, “Külliyât-ı Kavânîn. Sarkiz Karakoç’un Osmanlı Mevzuatı Derlemesi”, TTK Belleten, XXXVI/143 (1972)

Detaylı bilgi:

Yaşar KARAYALÇIN – Ahmet MUMCU, Türk Hukuk Bibliyografyası, Ankara 1972

 

Eser Katalog Erişimi:

https://kutuphane.tbmm.gov.tr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=253822&viewallitems=1