Sakarya’da genel olarak hakim olan Marmara Bölgesi Termik Rejimi (Marmara Denizi’ne yakın iç kesimlerde) ve Karadeniz Termik Rejimi (Karadeniz kıyıları boyunca) sahanın jeomorfolojik özellikleri ve toprak şartları bitki örtüsünün dağılışı ile çeşitliliği üzerinde etkili olan en önemli faktörlerdir. Bu duruma bağlı olarak bitki örtüsünün kısa mesafelerde değiştiği görülür. Bitki örtüsünün kısa mesafelerde değişmesi ile bitki örtüsünü oluşturan türler çeşitlilik gösterir.
İnceleme alanında bitki örtüsü orman formasyonu, çalı formasyonu ve ot formasyonu olarak üç grupta toplanmıştır. Bahsedilen formasyonlar içinde en geniş alanı 1600-1700 metrelere kadar yayılış gösteren orman formasyonu kaplar. Sakarya’da yayılış gösteren ormanlar geniş yapraklı nemli ormanlardır. İnceleme alanında orman vejetasyonunun başlama sınırı beşeri etkenlerle şekillenmiştir. Sahadaki klimaks türü oluşturan Fagus orientalis ormanları alçak seviyelerden başlayarak 1200 metreye kadar devam eder. Bu seviyelerde Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana ile karışık ormanlar oluşturur. 1300-1400 metreler civarında ise Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana hakim türü oluşturur. Güneybatısına doğru gidildikçe morfolojinin değişmesi ile beraber iklimde de değişiklik görülür. Sakarya’nın güneybatısındaki depresyon sahası çevresinde kuru ormanların başlıca ağaç türlerinden olan Pinus brutia ve Pinus
nigra yayılış göstermeye başlar. Genelde Pinus nigra’nın hakim olduğu sahada Pinus brutia’nın dominant olduğu alanlara da rastlanır.
İnceleme alanındaki çalı katı genellikle beşeri etkiler ile şekillenmiştir. Sahadaki çalı katında iklimdeki değişmelere bağlı olarak maki ve psödomaki türleri görülür. İnceleme alanındaki ot formasyonu orman altı vejetasyonu ve alpin kat olmak üzere ikiye ayrılır. Sakarya’da dağlık sahalar orman altı vejetasyon bakımından oldukça zengin olmakla beraber dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarına göre daha yoğun orman altı ot katına sahiptir. Alpin bitki katı ise kabaca 1600-
1700 metrelerden başlar.
Adapazarı Ovası’ nda ormanlar tahrip edilerek tarım alanına dönüşmüştür. Sakarya sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle doğal bitki örtüsünün gelişebilmesi, varlığını sürdürebilmesi ve tahrip edilmediği taktirde yenilenebilmesi için uygun şartlara sahiptir.