SAKARYA ŞEHİR HAFIZASI

Sakarya’da yaşayan insanların yaşam tarzını, sosyal ve kültürel hayatının yanı sıra, ekonomik, siyasal hayatı belgeleyecek özellikte fotoğraflar, resimler ve efemera özelliği taşıyan belgeler zamanla yok olup gitmektedir. Bu belgeler toplanarak web platformunda yayımlanacaktır.  Bu çalışmanın kısa ve uzun vadeli hedefleri;

Uzun vadede: 

Sakarya’nın bilgi ve belgelerini zaman mekandan bağımsız Web platform üzerinden  araştırmacılara ve  halkımızın hizmetine sunmak, zaman içerisinde  Sakarya için bir danışma kaynağı olacak “Sakarya Elektronik Veri tabanı” oluşmasına yardımcı olmak.

Kısa vadede:

1. Sakarya ile ilgili bilgilere “Sakarya Şehir Hafızası” Web platformu üzerinden erişimi sağlamak,
2. Bilgi kaynaklarını bir araya getirmede zorluk yaşanmasının önüne geçmek,
3. Sakarya ilgili yayın yapmak isteyen araştırmacılar için bilgi ve belgeyi görünür kılmak,
4. Şehirin hafızası olan kişisel koleksiyonların yok olmasının önüne geçmek,
5. Sakarya’ya ile ilgili kaynakların tek elde toplanması bu bilgi, belge ve efemeraların korunmasını sağlamak,
6. Şehir kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak,
7. Şehirimizi uluslararası düzeyde tanıtmak amacı ile İngilizce sayfa oluşturmak.